Vzdelávanie lege artis?

Stretli ste sa už s termínom lege artis? Vznikol skrátením z latinského de lege artis medicinae, teda podľa pravidiel umenia lekárskeho. V súčasnosti sa ním označujú také preventívne, diagnostické či terapeutické medicínske postupy, ktoré zodpovedajú najvyššiemu dosiahnutému vedeckému poznaniu. A čo je dôležité: lekári sú vo svojej profesionálnej praxi povinní postupovať lege artis. V etickom kódexe zdravotníckeho pracovníka sa výslovne […]