Malo by sa uzákoniť, že povinné vyučovanie nesmie trvať dlhšie ako 5 hodín denne?

Jedným z bestsellerov roku 1975 bola kniha Raymonda Moodyho Život po živote, v ktorej opisoval zážitky ľudí, ktorí prekonali klinickú smrť. Či existuje život po živote, nevieme s istotou dodnes. S istotou však vieme, že by mal existovať život po škole. Pritom nemáme na mysli život po ukončení štúdia a nástupe do praxe, ale každodenný život žiakov po tom, […]