Absolútne nevhodná báseň

Ako reagovať, keď báseň v čítanke pre 4. ročník pohorší matku žiaka? Predstavte si, že učíte na I. stupni ZŠ. Včera ste na hodine so štvrtákmi čítali z čítanky básničku Stratený zverinec od Ľubomíra Feldeka. Hneď večer ste dostali od mamy jedného žiaka takýto email: Dobrý deň, neviem, či ste si to neuvedomili, ale báseň […]