Day: 16/11/2020

Aký je vedomý učiteľ?

Krátka prechádzka po cestách dozrievania vedomých učiteliek a učiteľov Výborní učitelia, múdri, silní, skvelí, najlepší… Všetci si prajeme mať v našich školách nielen vzdelaných, ale aj „vedomých“ učiteľov. S inšpirovaním a vzdelávaním učiteľov máme v Inštitúte DAPHNE bohaté skúsenosti, keďže environmentálnej výchove a vzdelávaniu (nielen učiteľov) sa na Slovensku venujeme už 20 rokov. Tentoraz sme vzdelávanie,  v spolupráci s koučom a lektorom Karolom Herianom, obohatili […]

Vrah zdravého rozumu

Alebo veda očami konšpirátorov Zdravý rozum: Slnko vychádza na východe a zapadá na západe. Veda: Slnko nevychádza ani nezapadá, len Zem sa otáča. Záver: Veda zabíja zdravý rozum. Toto je pre niekoho vtip, pre iného dôkaz, ako nás veda ohlupuje. Zároveň je to ukážka nepochopenia vzťahu medzi vedou a „zdravým rozumom“. Ako to v tvrdeniach konšpirátorov často býva, hľadá […]

Scroll to top