Aký je vedomý učiteľ?

príručka Vedomý učiteľ

Krátka prechádzka po cestách dozrievania vedomých učiteliek a učiteľov

Výborní učitelia, múdri, silní, skvelí, najlepší… Všetci si prajeme mať v našich školách nielen vzdelaných, ale aj „vedomých“ učiteľov. S inšpirovaním a vzdelávaním učiteľov máme v Inštitúte DAPHNE bohaté skúsenosti, keďže environmentálnej výchove a vzdelávaniu (nielen učiteľov) sa na Slovensku venujeme už 20 rokov. Tentoraz sme vzdelávanie,  v spolupráci s koučom a lektorom Karolom Herianom, obohatili o nový rozmer: naším cieľom bolo vytvoriť príručku na posilnenie učiteľov a odhaliť tajomstvo „vedomého učiteľa“.

Aké je tajomstvo „vedomého“ učiteľa?

Aký je to človek, čo vie, čo nevie, ako sa správa a ako pracuje? Ako sa z človeka „stáva“ vedomý učiteľ? Vedomí učitelia – to je sen i cieľ, kam smerujeme a ktorému sme oddaní. S veľkou pokorou i odvahou sme nazreli do vlastnej skúsenosti a oprášili a pospájali niekoľko inšpiratívnych zdrojov, aby sme v novom šate – v tejto príručke – priniesli učiteľom niekoľko vnuknutí a posilnení do každodennej praxe.

Podtitul príručky – osobnosť, vzťahy, metódy – prezrádza tri piliere, na ktorých stojí pevné a zrelé pôsobenie učiteľa. V prvých častiach predstavujeme niekoľko tém a podnetov úzko súvisiacich s osobnostným rozvojom učiteľa (napr. téma rolí), v nasledujúcich častiach sa venujeme téme vzťahov (empatia, komunikácia) a v poslednej časti prinášame pohľad na rôzne metódy využívané v školskom vyučovaní. Tieto tri piliere – či oblasti kompetencií – nie sú navzájom izolované. Ani v praxi a ani v tejto príručke ich nie je možné oddeľovať. Ak teda píšeme a uvažujeme o vzťahoch, je v tom súčasne prítomná osobnosť učiteľa a aj jeho pedagogická kompetencia, a podobne sú tieto tri aspekty „učiteľovania“ prítomné v každom jeho kroku za dverami školskej triedy.

Expertíza nie je všetko

Možno vám chýba ešte niečo podstatné k výbave pedagóga. Kde je obsah? Učiteľ musí byť odborník alebo aspoň znalý problematiky, ktorú vyučuje! Učiteľ musí poznať matematiku, históriu, geografiu, fyziku, literatúru… Áno, expertíza či aspoň kvalifikovaná znalosť predmetu je pre učiteľa dôležitá, a predsa tento aspekt v našej príručke nijako nezdôrazňujeme. Ak je výsledkom pedagogickej prípravy budúcich učiteľov iba expertíza v odbore, tak vzdelávanie nemôže fungovať.

Mnohí učitelia majú „naložené“ až príliš veľa obsahu a tragicky im chýba príprava a zručnosť pre reálne učenie – pre každodenné výzvy, strety a stretnutia, otázky a zmeny priamo v triede medzi žiakmi. Obsah nestačí, ten dokonca môže byť prekážkou skutočnému vzdelávaniu a rastu žiakov.

Autor príručky Karol Herian spolu s tímom DAPHNE absolvoval množstvo kurzov, workshopov, prechádzok, expedícií a rozhovorov, kde spolu s pedagógmi skúmali, poznávali a zdieľali cesty rozvoja vedomých učiteľov. Niekoľko inšpirácií preto prenášame do tejto príručky. Veríme, že sa radostne a so zvedavosťou zahĺbite do našich textov, úvah a cvičení.

Na záver ponúkame jedno cvičenie s názvom SEBAREFLEXIA:

Spomeňte si na dve posledné náročnejšie situácie pri učení, v práci s triedou. Vybavte si, čo sa dialo, ako to išlo, ako ste konali. A teraz skúste identifikovať, ako ste zvládali situáciu na úrovni svojej osobnosti, na úrovni vzťahov a na úrovni použitých metód.

Dokážete to?

Aj nabudúce, keď sa ocitnete v náročnej situácii, skúste identifikovať, o čo ide, ktorý aspekt vám dobre slúži a ktorý vás oslabuje? Aj učiteľovi sa stáva, že je unavený, má zlú náladu či nejasné obavy. Niekedy nerozumie odporu druhej strany a rozmýšľa, ako s ním pracovať.

Fungovala diskusia? Bola metóda vhodne zvolená?

Priebežná sebareflexia vám prinesie vhľad do vašich kompetencií, budete sa vedieť lepšie pripraviť na mnohé nadchádzajúce situácie, a preto v nich budete vystupovať vedomejšie a istejšie.

Vďaka projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“, ktorý je realizovaný v rámci programu  Interreg V-A SK-AT, vznikla nielen slovenská ale i nemecká verzia príručky. Metodickú príručku nájdete v slovenskej i nemeckej verzii na našej stránke.

Aký je vedomý učiteľ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top