Vrah zdravého rozumu

zdravý rozum, veda a konšpirácie

Alebo veda očami konšpirátorov

Zdravý rozum: Slnko vychádza na východe a zapadá na západe.

Veda: Slnko nevychádza ani nezapadá, len Zem sa otáča.

Záver: Veda zabíja zdravý rozum.

Toto je pre niekoho vtip, pre iného dôkaz, ako nás veda ohlupuje. Zároveň je to ukážka nepochopenia vzťahu medzi vedou a „zdravým rozumom“. Ako to v tvrdeniach konšpirátorov často býva, hľadá sa rozpor tam, kde nie je.

To, že Slnko vychádza a zapadá, je fakt. Ľudia videli milióny jeho východov a západov dávno predtým, ako Kopernik v roku 1543 konštatoval, že je to dôsledok heliocentrickej sústavy, menovite rotovania Zeme na obežnej dráhe okolo Slnka. Toto zistenie bolo natoľko v rozpore so „zdravým rozumom“, že Galileovi zaň hrozilo upálenie ešte o deväťdesiat rokov neskôr. Hoci svoje tvrdenia pred inkvizíciou odvolal, do smrti bol v domácom väzení. Preventívne, aby nemohol šíriť „bludy“, ktoré sa dodnes zachovali v jeho výroku: „A predsa sa točí“.

Všimnime si dve skutočnosti:

  1. Ani sto rokov nestačilo na presadenie vedeckého tvrdenia, ktoré „protirečilo zdravému rozumu“, hoci niektorí jezuiti pripustili správnosť Kopernikovho modelu.
  2. Zdravý rozum a veda nie sú v rozpore. Ten je iba zdanlivý. Spôsobujú ho rozdiely pohľadov na rovnaký jav spolu s presvedčením, že len jeden názor naň môže byť správny.

Prečo sú konšpiračné teórie také životaschopné?

Analýzou každého konštatovania sa dá vysvetliť, prečo sú konšpiračné teórie také životaschopné a ani vedecké argumenty na ne príliš nezaberajú.

Z prvého konštatovania vyplýva, že čas problém nevyrieši. Sto rokov nestačilo, lebo ten, kto ho mal akceptovať, nejavil o to veľký záujem. Inkvizítori mali okrem konzervatívneho postoja poruke aj dobrý argument. Výpočty podľa Kopernikovho modelu nedávali také presné astronomické výsledky ako podľa Ptolemaiovho. To vyriešili až Kepler a Tycho de Brahe nahradením kruhových dráh planét eliptickými. Na rozdiel od cirkvi totiž neomietli celok, len pripustili, že ho treba vylepšiť. Práve v tom je rozdiel medzi pohľadmi vedcov a „verejnosti“. Laik, ktorý zistí rozpor, odmietne nový pohľad. Pre vedca je to impulz hľadať príčinu nezrovnalosti. Ako ukazuje príklad jezuitov, ani potvrdenie iného vysvetlenia nemusí viesť k podpornému stanovisku. To už nie je otázka vedy, ale občianskej statočnosti.

Druhé konštatovanie naznačuje cestu, ako rozviklať presvedčenie o neprekonateľnej sile zdravého rozumu. Kopernik nepochyboval o tom, že slnko vychádza. Pýtal sa, prečo vychádza. Dávno pred ním ľudia vymysleli habadej hypotéz, spravidla variantov kolobehu života a smrti. Kopernik vlastne iba pridal ďalšiu. Aj vo svojej knihe – z obavy pred inkvizíciou – zdôrazňoval, že ide o matematický model. Napriek tomu bola až do roku 1835 na pápežskom indexe. Až keď Newton definoval gravitačný zákon (a to už bol mŕtvy aj Galileo), ukázalo sa, že vysvetlenie je vlastne jednoduché. Ani to však nezmenilo oficiálny názov cirkvi.

Rozpor medzi „zdravým rozumom a vedou“

Podobných rozporov medzi „zdravým rozumom a vedou“ je veľa. Keď kráčame po rovine, máme oprávnený pocit, že Zem je plochá. Chybným sa náš názor stane až vtedy, keď osobný pohľad objektivizujeme a vyhlasujeme za jediný možný. Vtedy, keď nás nepresvedčia ani snímky z kozmu. Ani astronautov na Mesiaci nemohol nikto vidieť na vlastné oči, nehovoriac už o exoplanétach a vírusoch.

Ďalšou chybou je mechanické prirovnanie. Z toho, že chrípka je vírusová choroba, sa dá „zdravým rozumom“ dospieť k presvedčeniu, že COVID-19 je len „iná chrípka“. Nedostatok fantázie mu nedokáže pripustiť, že iný vírus má s vysokou pravdepodobnosťou iné správanie. Možno miernejšie a možno oveľa dramatickejšie.

Za konšpiračnými teóriami je neochota uvedomiť si hranice ľudských zmyslov a jednoduchého uvažovania. Aj ten najsuchopárnejší vedec sa zasníva, keď pri západe slnka hádže s deťmi kamienky do mora. Nebude mu prekážať, že ono vlastne nezapadá, hoci jeho „nezdravý“ rozum ho upozorní, že Slnko mizne v mori iba zdanlivo. A možno sa zamyslí nad tým, ako silno treba hodiť kameň, aby nespadol do mora, ale letel až k Slnku. A to už je úplne proti zdravému rozumu.

Vrah zdravého rozumu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top