Parita a netradičné medzipredmetové vzťahy

Inšpirácia pre učiteľov matematiky a prírodopisu Parita patrí medzi jednoduchšie matematické pojmy. Má však významnú propedeutickú hodnotu, lebo je jedným z prvých abstraktných pojmov. Ďakujeme jej za úvahy, ktoré viedli k vnímaniu nekonečna ako „reálneho“ objektu. Cez ňu pytagorejci pochopili, že úvahy o konkrétnych číslach sa dajú nahradiť úvahami o ich spoločných vlastnostiach. Takýmto príkladom je dôkaz toho, že […]