Prírodné vedy

Previous
Next
Environmentálna výchova a ekológia inšpirácie
Environmentálna výchova

Zasurfujte si, ekológovia!

Zaujímavé stránky nielen pre učiteľov a učiteľky ekológie a environmentálnej výchovy Kampak plaveš, pískací kačenko? Sú plasty naším prekliatím alebo

Viac »
Informatika, programovanie

Zasurfujte si, informatici!

Zaujímavé stránky nielen pre učiteľov a učiteľky informatiky E-Bezpečí Český projekt E-Bezpečí je zameraný na prevenciu, vzdelávanie, výskum a osvetu spojenú s rizikovým

Viac »
Chémia inšpirácie
Chémia

Zasurfujte si, chemikári

Zaujímavé stránky nielen pre učiteľov a učiteľky chémie STEP Webstránka na popularizáciu vedy a techniky od Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe ponúka

Viac »
Fyzika inšpirácie
Fyzika

Zasurfujte si, fyzikári!

Zaujímavé stránky nielen pre učiteľov a učiteľky fyziky Nekreslená veda Populárno­‑náučné videá na internete považuje nemalá časť verejnosti aj odborníkov

Viac »
Matematika

Zasurfujte si, matematikári!

Zaujímavé stránky nielen pre učiteľov a učiteľky matematiky Dobrák, zloduch a účtovník Korupcia je komplikovanejší problém, ako sa môže na

Viac »
digitálna bezpečnosť
Informatika, programovanie

Digitálna bezpečnosť

Námet na online hodinu informatiky alebo triednickej hodiny, ktorá vedie k bezpečnejšiemu využívaniu online priestoru v dištančnom vzdelávaní. Zatvorené školy

Viac »
Matematika

Finančná gramotnosť v praxi

Počas online vzdelávania mi žiaci referujú, ako sa rodičia venujú zveľaďovaniu svojich domovov. Najčastejšie sa v tomto období maľuje a mení podlaha.

Viac »
Na dôkazoch založené vzdelávanie
Články

Na dôkazoch založené vzdelávanie

Jedným z najaktuálnejších trendov vo vzdelávaní, aspoň v zahraničí, je diskusia o tzv. evidence-based education – na dôkazoch založené vzdelávanie. Je to prístup už

Viac »
Štatistika na informatike
Matematika

Štatistika so šiestakmi

Posledné dni uplynulého školského roka som strávila s triedou šiestakov pri napĺňaní veľkej tabuľky v Exceli údajmi, ktoré si sami museli namerať.

Viac »