Aj materské školy vzdelávajú online

Súčasná situácia na Slovensku i v zahraničí nie je jednoduchá pre nikoho z nás. Zatvorené sú školy, a to od materských až po vysoké. Dôležitým východiskom pre základné a stredné školy sa stalo online vzdelávanie. 

V problémovej situácii sa však ocitli aj mnohí rodičia malých predškolákov navštevujúcich materské školy. Mnohí museli kvôli zatvoreniu materských škôl zostať so svojimi deťmi doma a pracovať z domu. Títo rodičia si však kladú rovnakú otázku – ako môžu pracovať z domu a pri tom plnohodnotne vyplniť deň svojim deťom.

Preto sme sa v našej materskej škole rozhodli podať rodičom pomocnú ruku. Zaviedli sme online výučbu škôlkarov, ktorá spočíva v príprave všetkých aktivít, ktoré prebiehajú v materskej škole. 

Učiteľky posielajú deťom každý deň nové aktivity, ktoré im natočia na video a dieťa sa do nich môže zapojiť z domu. Toto online vzdelávanie je však odlišné od vzdelávania prebiehajúceho v základnej škole. Deti predškolského veku totiž ešte nie sú pripravené na to, aby pracovali všetky naraz v určenom čase. Tiež má mnoho detí súrodencov, ktorí navštevujú základnú školu, a nemohli by byť naraz pripojené na online vzdelávanie dve, prípadne tri deti z jednej domácnosti. Preto využívajú učiteľky komunikáciu s deťmi prostredníctvom denných videí s jednotlivými aktivitami, ktoré sú založené na možnosti interakcie s deťmi, samozrejme, s čo najmenšou pomocou zo strany rodičov. 

Ako prebiehajú aktivity online
so škôlkarmi?

Na každý deň si učiteľky pre deti pripravia 4 – 5 videí. Tie sú rozvrhnuté tak, aby odzrkadlili aktivity, ktoré prebiehajú v materskej škole. Učiteľky si pre deti na každý deň pripravia ranný kruh, v ktorom sa s deťmi privítajú a deti sa dozvedia, čo ich počas dňa čaká. Keďže je naša škôlka bilingválna, hravou formou sem učiteľky zaraďujú aj anglickú slovnú zásobu k téme, o ktorej sa v daný týždeň rozprávajú. Nasleduje ranné cvičenie a edukačná aktivita. Obsah edukačnej aktivity sa denne mení. Sú sem zaradené aktivity zo všetkých vzdelávacích oblastí, ktoré sú zahrnuté v Štátnom vzdelávacom programe pre materské školy. Aktivity sú doplnené o lekcie anglického jazyka s native speakerom. Učiteľky tieto aktivity dopĺňajú o každodenné čítanie rozprávky deťom, individuálne videohovory s deťmi a rôzne námety pre rodičov na ďalšie aktivity, ktoré môžu s deťmi počas dňa využiť.

U väčšiny rodičov je aktivita učiteliek hodnotená veľmi pozitívne. Rodičom tieto aktivity pomáhajú vyplniť deťom chvíle, keď musia pracovať alebo sa starať o domácnosť. Napriek dobre fungujúcemu online vzdelávaniu sa však deti, rodičia i učiteľky tešia na deň, kedy sa opäť brány škôl otvoria.

Autorka je riaditeľkou Súkromnej materskej školy BESST v Trnave.

Aj materské školy vzdelávajú online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top