Ako hovoriť so žiakmi o sexe

ako sa s mladými baviť o sexe

Téma sexuality je v spoločnosti stále viac rozšírená. Nemôžeme sa tváriť, že sa našich detí netýka.

Deti by mali dostať čo najviac a čo najobjektívnejších informácií od dospelého, na ktorého sa zároveň môžu obrátiť v prípade potreby sa poradiť o intímnych otázkach. Na školách by to mohol byť učiteľ alebo školský psychológ. Nasledujúce tipy sa mi osvedčili pri práci s deťmi najrôznejšieho veku vyrastajúcimi v detských domovoch.

1 Začnite čo najskôr

Najlepšie je pozvoľna začať s touto témou už v ranom školskom veku. Dôležité je brať ohľad na vývinovú úroveň dieťaťa a tomu prispôsobiť aj formu osvety a komunikácie. Už v škôlke sa malé deti hrajú na doktora, zaujímajú sa o svoje pohlavné ústrojenstvo a pýtajú sa rodičov rôzne otázky súvisiace so sexom. V tomto veku nie je ani tak dôležité podať veľa informácií o fungovaní pohlavnej sústavy a sexuálnom živote, ako skôr pripravovať dieťa pomaly na to, že ste ochotní s ním na túto tému hovoriť a že pre vás nie je tabu. So správnym prístupom je možné vybudovať vzájomnú dôveru a dieťa bude vedieť, že sa bude môcť na vás obrátiť v ťažkých situáciách a požiadať vás o pomoc a radu. Postupne problematiku rozširujte.

2 Buďte citliví

Neodsudzujte sexuálne prejavy detí a tínedžerov. Sexualita je prirodzenou súčasťou každého z nás a prináša so sebou okrem množstva rizík aj príjemné veci. V rozhovoroch s mladými ľuďmi ich skôr smerujte k tomu, že sexualita je intímna vec a má u každého svoj čas a miesto v súkromí, medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa majú radi.

3 Ujasnite si svoj postoj

Deti sú veľmi vnímavé. Všimnú si rozdiely medzi mužským a ženským pohlavím, to, že mamička používa pravidelne dámske hygienické potreby, že dospelí medzi sebou robia niektoré „smiešne veci“ skôr, ako sú pripravení odpovedať na ich otázky. Dopredu sa na tieto témy pripravte, ujasnite si svoje názory, postoje a možnosti, ktoré pri práci s deťmi máte. 

4 Poskytujte pravdivé informácie

Okolo sexuality ešte stále panuje veľa mýtov. Prístup k pravdivým informáciám môže sexuálny život mladých ľudí a ich rozhodovanie o tom, kedy s ním začať, v mnohom uľahčiť a spríjemniť a takisto podporiť ich zodpovedné rozhodovanie.

5 Pomáhajte budovať v deťoch pocit hodnoty

Sexuálna aktivita maloletých môže súvisieť aj s ich neuspokojenou potrebou byť úspešný. Chlapci sa hrnú do sexuálnych zážitkov, aby ich mohli farbisto opisovať neskúseným spolužiakom. Dievčatá, ktorým chýba pocit dôležitosti a hodnoty v iných vzťahoch, sa v očiach „svojho muža“ cítia príťažlivé, jedinečné a výnimočné. 

6 Buďte kreatívni

Vy sami najlepšie poznáte potreby a taktiež problémy detí, ktoré sú vo vašej triede. Vytvorte si vlastné materiály, využívajte skupinovú prácu, kreslenie, hranie rolí alebo hry na rozprúdenie atmosféry pred začatím samotnej práce. Nám sa osvedčila napríklad hra typu „postaví sa ten, kto…“

7 Rozdeľte žiakov na dievčatá a chlapcov

V skupine, ktorá je vzhľadom na pohlavie homogénna, sa môžu hlavne tínedžeri, ktorí začínajú s prvými romantickými vzťahmi a erotickými pokusmi, cítiť bezpečnejšie. Myslite na rozdielnosť chlapcov a dievčat. Dievčatá začínajú so sexuálnym životom častejšie preto, aby vyhoveli partnerovi, preukázali mu svoju lásku a náklonnosť a aby ho nestratili. Častejšie sa u nich vyskytuje strach z prvého pohlavného styku. 

8 Vyberte si tému

Môžete rozoberať tieto témy: rozdiely medzi chlapcami a dievčatami; vývoj tela a sekundárnych pohlavných znakov; hygiena a starostlivosť o telo; menštruačný cyklus; priateľstvo, náklonnosť, sympatia a láska; vývin vzťahu; vzájomná túžba; sexuálny styk; reprodukcia a možnosti antikoncepcie; počatie, tehotenstvo a pôrod; problematika sexuálneho zneužívania a jeho prevencia; pohlavne prenosné choroby a možnosti ochrany voči nim; rozdiely v sexuálnej orientácii; pornografia a rozdiely oproti skutočnému sexuálnemu životu.

9 Ponúknite pomoc

Často sa stáva, že dieťa sa nemôže o sexualite porozprávať so svojím rodičom, pretože táto téma je doma tabu alebo sa dieťa bojí rodičovho hnevu. Pomoc mu môžete poskytnúť aj vy alebo školský psychológ. Keďže ste však pre dieťa v pozícii autority a komunikujete s jeho rodičmi, nie je isté, že sa obráti práve na vás. Môžete mu preto poskytnúť aj tieto možnosti: CPPPaP (nachádzajú sa v každom okresnom meste); psychológovia a psychoterapeuti; Linka detskej istoty (poskytuje odborné poradenstvo deťom a mladým ľuďom do 18 rokov aj rodičom, funguje aj ako sociálno-právna poradňa a má terénneho sociálneho poradcu); Linka detskej dôvery alebo Linka dôvery pre prevenciu HIV/AIDS. Najdôležitejšie je, aby dieťa nezostávalo so svojím problémom samo.

10 Študujte relevantné zdroje

Odporúčam tieto publikácie: Morfa, J. R. D. a kol.: Moja prvá knižka o sexe; Elizabeth Fenwicková, Richard Walker: Sexuálna výchova; Jaroslava Pondělíčková-Mašlová: Pohlavný život alebo odpovede na otázky, ktoré si kladieš; Sylvia de Béjar: Sex je len tvoja vec. Vhodné je mať knižky, ktoré môžete poskytnúť tínedžerom na súkromné preštudovanie. Výhodou je byť zorientovaný aj v internetových zdrojoch a odporučiť deťom vhodné stránky, napríklad stránku Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, tiež ich stránku Sexuálna výchova, informácie o antikoncepcii sa dozviete na stránke www.antikoncepcia.sk a o pohlavných chorobách na www.pohlavne-choroby.eu

Pokiaľ sa rozhodnete so žiakmi venovať téme sexuality, podrobne si naštudujte rôzne materiály, pripravte si vlastné osnovy práce a choďte takým smerom, aby ste sa pri tom vy sami cítili komfortne.

Alexandra KAISER, Detský domov, Sereď

Viac dobrých tipov nájdete v našej rubrike DOBRÉ TIPY.

Ako hovoriť so žiakmi o sexe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top