Tvary, čísla a život okolo nás

matematika

Matematika, matematika! Koľko sa len žiaci na ňu nesťažujú. A predsa je všadeprítomná. Neveríte? Depotius, nem vessena.

Mojim žiakom od piatakov až po deviatakov som zadala tému Využívanie matematiky v bežnom živote. Možno si myslíte, že je nemožné užiť si s matematikou aj nejakú zábavu, no moji žiaci po mesačnom vymýšľaní, špekulovaní a tvorivom snažení vytvorili neuveriteľné krásne a jedinečné projekty.

Jednotlivé realizačné tímy prezentovali svoje projekty pred celou triedou. Aby to nebolo také jednoduché, hodnotili sme obsah, vyhotovenie a prepojenie s praxou. Spomedzi projektov som na ukážku vybrala tie najzaujímavejšie.

Putovanie svetom telies 

Je to práca šikovnej piatačky, ktorá vymyslela celú plejádu hier, pomocou ktorých hráči hrajú a spoznávajú využitie telies v minulosti aj dnes. Dozvedia sa, že indiánske típí malo tvar kužeľa alebo že pyramídy pre faraónov sa stavali v tvare ihlana. Na hraciu plochu hry umiestnila autorka vytvorené makety telies. Hráči hrali pomocou presne vypracovaného plánu hru, ktorá pripomínala skákanie žabiek po číslach.

Herňa pre mačku 

Projekt s príznačným názvom vymysleli žiačky 7.A. Obe dievčatá majú veľmi rady zvieratá, preto sa rozhodli využiť vedomosti z geometrie na zostrojenie mačacieho príbytku. Samy vytvorili stĺp s rôznymi domčekmi v tvare geometrických telies – použili kocku, kváder, valce. No aby sa ani majiteľ mačky nenudil, na jednotlivé poschodia si dievčatá pripravili rôzne hlavolamy a hry, ktoré pomenovali Telesá, nehnevajte sa. Hra spočíva v odpovedaní na otázky o telesách. Herňu prakticky vyskúšala už aj mačka jednej z autoriek. 

Matematika v ľudskom tele 

Na projekte pracoval štvorčlenný tím ôsmačiek. Dievčatá vyrobili maketu ľudského tela v životnej veľkosti. Znázornili cievny systém a k tejto makete zhotovili akúsi zbierku matematiky v ľudskom tele. Zbierka obsahuje údaje o počte ľudských kostí, počte životne dôležitých orgánov, nachádza sa v nej aj vzorec výpočtu indexu telesnej hmotnosti (BMI), ako aj WHR index (výpočet obvodu pása). Dievčatá ako správne modelky vedia vypočítať aj takéto údaje. Dokonca našli v ľudskom tele aj geometrické telesá. Na projekte pracovali v rámci svojho voľného času celý mesiac.

Kúzelné zlomky 

Dve siedmačky sa rozhodli preskúšať svojich spolužiakov z učiva o zlomkoch formou kúzlenia a hier. Vytvorili stojan, na ktorý umiestnili dve kúzelné skrinky. V týchto skrinkách sa v jednotlivých otvoroch nachádzali telesá, ktoré sa dajú rozdeľovať na zhodné časti, v iných oddeleniach skriniek sú otázky, na ktoré žiaci odpovedajú a zároveň posúvajú figúrkami na hracom pulte. Kocky aj figúrky si dievčatá vyrobili z tvarovacej hmoty. Táto hra zabavila celú triedu. Dievčatá zasa tešilo predvádzanie ich vlastného projektu.

Pretekárke auto 

Takto pomenoval svoj projekt ôsmak Matej. Zostrojil maketu automobilu, ktorého kolesá sa otáčajú a napísal nielen to, aké telesá sa nachádzajú v automobile, ale zameral sa aj na ich pomer či výpočet rýchlosti pretekárskeho auta. Matej je veľkým fanúšikom automobilov, a preto sa rozhodol do projektu zapracovať svojho koníčka.

Robot

Roboty a matematika, to jednoznačne patrí k sebe, povedali si dve ôsmačky a jedného zostrojili. Venovali sa zväčšeniu a zmenšeniu rovinných útvarov, mierke, ale aj matematickým hrám a hlavolamom. Na robotovi sú umiestnené rôzne vedomostné kvízy, v ktorých hráči odpovedajú na otázky, prípadne doplňujú krížovky. 

Každý sa rád zahrá

Často počúvame, že žiaci strácajú manuálne zručnosti a o učenie javia malý záujem. Do mimoškolských aktivít sa zapájajú neradi a ak majú urobiť niečo navyše, majú po ruke milión výhovoriek, prečo to nerobiť. Preto som rada, že žiaci sa zhostili tejto úlohy tak nadšene, svedomito a tvorivo. 

Hra by mala byť základom detského záujmu o všetko. Nielen deti, ale aj my dospelí sa radi hráme, objavujeme a skúmame. Pri hre sa žiaci aktívne zapájajú, radi prežívajú pocit uznania a úspechu. Som hrdá na svojich žiakov, ktorí dokážu takto zanietene pracovať. Nie je možné ukázať všetky projekty, ktoré žiaci vyrobili, avšak všetky sú jedinečné a unikátne.

Tvary, čísla a život okolo nás

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top