Ako na témy, ktoré hýbu svetom tínedžerov

Možno sa zvyknete s deťmi rozprávať aj o témach, ktoré nie sú súčasťou učebníc. Ak vám dôverujú, ste pre budovanie ich názorov nesmierne dôležitý.  

1. Neodpíš sa skôr, než dospeješ.

Rizikové správanie v online svete. Nekončená téma, veľmi aktuálna, avšak pre pedagógov často vzdialená. Ak sa rozprávame s deťmi, aby nefajčili, väčšina dospelých s tým má skúsenosť. Tiež boli mladí, skúšali, niektorí fajčia dodnes. Pri rizikovom správaní na internete „mladícka skúsenosť“ učiteľom chýba. Z jednoduchého dôvodu – vtedy to takto nefungovalo. O to ťažšie dospelý konkuruje zážitkom tínedžerov. Hlavným motívom tejto prevencie je „neodpísať sa skôr než dospejem“. Medzi hlavé riziká patrí zdieľanie a uchovávanie intímnych fotografií a videí, komunikácia
s neznámymi osobami, zdieľanie svojich pocitov beznádeje, odhaľovanie súkromia. Tip na film pre pedagóga k problematike: Nackt. Das Netz vergisst nie. / Zneužitá na internete, 2017.

2. Šikanu porazíte postojmi.

Vraví sa, že šikana je na každej škole a kto tvrdí, že na tej jeho nie, klame alebo nevie. Šikanovanie je ďalším javom, voči ktorému je potrebné pristupovať odborne a premyslene. V prevencii je najviac overené budovanie postojov, diskusie medzi deťmi o pocitoch. Môžu sa pokúsiť nájsť rozdiely medzi doberaním si niekoho a šikanovaním, hrať rolové hry. Vytvorenie bezpečného prostredia v škole a v triede nie je otázkou jedného stretnutia, zväčša je potrebné so skupinou pracovať priebežne. Užitočné je aj oboznámenie detí so smernicou, ktorá sa venuje šikanovaniu. Pravidlá spolužitia vytvorené a kontrolované žiakmi sú základom. Tip na film pre pedagóga k problematike: Wonder / Obyčajná tvár, 2017.

3. Spoznajte riziká groomingu.

Grooming je špecifická forma kyberšikany, ktorej základom je vytvorenie vzťahu alebo tlaku za účelom zneužitia. Najmä tínedžerky, ale čoraz častejšie aj chlapci, bývajú kontaktovaní známymi aj neznámymi ľuďmi, či už rovesníkmi alebo dospelými. Veľmi často je goormer pod falošnou identitou a snaží sa dieťa zaujať, pochváliť, nájsť recept na riešenie jeho problému. Obyčajne sa stáva, že od svojej obete získa kompromitujúce materiály, či už fotky alebo videá, ktorými potom zvyšuje nároky vydieraním, že ich zverejní. Grooming je jav, pri ktorom je v nepomere síl manipulácia a skúsenosti agresora, ktorú využije a naivita, bezbrannosť a chuť dobrodružstva na strane dieťaťa. Tip na film pre pedagóga k problematike: Trust / Zneužitá, 2010.

4. Porazte závislosť na internete.

Závislosť na internete a sociálnych sieťach zahŕňa široké spektrum prejavov. Závislosť na lajkovaní, budovanie sebavedomia na virtuálnej spätnej väzbe, sledovanie druhých, závislosť na pornografii, na online hrách a virtuálnom svete… Je toho mnoho. Spoločnými rizikami sú strata vnímania rozdielov medzi skutočným a virtuálnym svetom, neustála tenzia a nesústredenosť. Deti, ktoré trpia nejakou online závislosťou prichádzajú o skutočný svet, sú v područí skratkovitých, často falošných spätných väzieb a prestávajú byť schopné riešiť reálne situácie. Problémom je aj to, že napríklad pri alkohole môžeme abstinovať tým, že alkohol nepijeme. Svet bez internetu je však v dnešnej dobe nereálny. Tip na film pre pedagóga k problematike: Deti online, 2017.

5. Hovorte o lepšom živote bez drog.

Drogy sú zlé – to vám však deti neuveria. Aj preto, že ich kamaráti „húlia“ a zatiaľ sa im nič nestalo, ale aj preto, lebo každý sa cíti natoľko silný, že sa mu určite nemôže nič stať. Nakoniec žiaden užívateľ nechce byť závislý. Aj keď ide o frekventovanú tému, nikdy jej nie je dosť. Deti dnes dostávajú drogy od svojich kamarátov, kupujú si ich v škole, vonku, za panelákom. Propagujte život bez závislostí, bez vedľajších účinkov, hovorte o tom, čo zažívajú rodiny závislých, čo drogy prinášajú ľuďom do ich stroskotaných životov. Tip na film pre pedagóga k problematike: Katka, 2010.

6. Venujte sa aj sebapoškodzovaniu.

Sebapoškodzovanie je vážnym problémom mladých. Od demonštratívneho skúšania, čo robí rezanie ostrými predmetmi až po hlboké rany s cieľom dostať sa na hranicu života a smrti. Mladí týmto spôsobom redukujú stres, tlmia napätia, transformujú psychický žiaľ do fyzickej bolesti. Skúste si v triede vyhrnúť rukávy a porozprávať sa o tejto téme. Okrem spoznania motívov, ktoré vám pomôžu pochopiť mladých, praktizujúcich tento spôsob sebatrestania môžete nájsť aj deti volajúce o pomoc pri riešení problému,
s ktorým si samy nevedia dať rady. Tip na film pre pedagóga k problematike: Thirteen/Trinástka, 2003.

7. Opýtajte sa „Ako doma?“

Domáce násilie, týranie a zneužívanie, sú chúlostivé témy. Od všetkých ostatných sa líšia tým, že si ich dieťa nevyberá, ale stáva sa obeťou. Možno sa zdá zvláštne, že máme preventívne pôsobiť na niečo, čo dieťa neovplyvňuje. Opak je však pravdou. Sú deti, pre ktoré je bitka, zneužívanie či psychické násilie tak prirodzené, že ani nemusia vnímať naplno, že sú obeťou. Čím dlhšie však dieťa v tejto nevedomosti žije, tým agresor na ňom môže beztrestne násilie vykonávať a tým je trauma hlbšia. Preventívne môžete pôsobiť najmä tým, že sa s deťmi rozprávate o tom, čo je intimita, o ktorých aktivitách a činnostiach môže rozhodovať úplne samo a slobodne bez toho, že by si na to muselo pýtať od niekoho povolenie. Ale aj o tom, kde sú hranice medzi sankciami a tvrdými trestami. K tejto téme si určite pripravte aj kontakty pomoci. Tip na film pre pedagóga k problematike: Tatínkova holčička, 2008.

8. Porozprávajte sa o jedení.

Poruchy príjmu potravy úzko súvisia so sebapoškodzovaním. Ak ich dáme do súvislosti s kultom tela, vzniká nám ďalšia veľká téma pre chlapcov aj dievčatá. Túžba byť krásnym je práve v období puberty pre niektoré deti takmer nenasýtiteľná. Dievčatá experimentujú s tým, čo zjedia, chcú byť štíhle, príťažlivé bez ohľadu na konštitúciu, genetiku či zmeny tela v búrlivom období. Chlapci majú rovnako túžbu vyzerať dobre, niekedy aj za cenu používania látok, ktoré v období rastu neprospievajú. Výsledkom prehnaného zamerania na seba sú prejavy od narcizmu až po sebaneznášanie, premosťujúce sa do bulímie, anorexie a ďalších patologických stavov. Deti v tomto stave sú ohrozené nezvratnými zmenami, preto je potrebné ich podchytiť čím skôr. Tip na film pre pedagóga k problematike: When Friendship Kills / Keď priateľstvo zabíja, 1996.  

Ako na témy, ktoré hýbu svetom tínedžerov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top