Ako si poradiť so šikanovaním

šikana na školách

Odborník s bohatými skúsenosťami radí, ako predchádzať šikanovaniu a ako ho riešiť, keď sa v škole objaví.

V školách denne zažívame celé spektrum prejavov šikanovania – od doberania, až po systematické týranie a ubližovanie. Väčšina priestupkov sa nachádza v pomyselnom priestore niekde medzi tým.

Ak sa škola alebo učiteľ rozhodne bojovať so šikanovaním, je nevyhnutné siahnuť po odbornej literatúre.  Stojí to čas a energiu, ale je to ako s opravou auta. Pokiaľ ju neuchopíte komplexne, nezrekonštruované časti sa môžu zakrátko opäť prihlásiť. Skúsim sa vyhnúť teoretickým definíciám a prejdem k základným oblastiam, ktoré treba v rámci šikanovania brať neustále do úvahy. 

Budujte si dôveru

Ak nechcete čakať, kým sa niečo stane a ak nechcete byť prípadom šikanovania zaskočený, musíte si uvedomiť, že prostredie školy a triedy je kľúčové. Deti musia byť presvedčené o tom, že dospelí okolo sú ochotní, schopní a pripravení v prípade šikanovania pomôcť. Snažte sa vytvoriť klímu, ktorá pozná čo najmenej tabu tém, v ktorej sa deti neboja, že ich niekto otočí na päte s tým, že žalujú a bonzujú. Samozrejme, učiteľ nemusí riešiť každú nadávku a buchnutie, ale vypočuť si to môže. Zostáva tak v obraze mozaiky vzťahov. Šikanovanie je totiž vždy problémom celej skupiny. Vždy. 

Prostredie sa lepšie ovplyvňuje v nižšom veku detí, vo vyššom veku je už ťažšie medzi ne preniknúť. Signálom, že sa deje niečo nežiaduce, je napríklad rozprávanie detí v inotajoch. Vtedy je dobre sa s deťmi porozprávať individuálne a požiadať ich o vysvetlenie. Tým citlivejším sa dá vysvetliť, že je to v záujme ochrany. Deti však za to očakávajú učiteľovu korektnosť a mlčanlivosť, nie chválenie sa, koľko toho na koho učiteľ vie. 

Proces budovania a udržania dôvery je, samozrejme, dlhodobý, no aj tak sa vám môže stať, že sa šikanovanie objaví. V takto pripravenom prostredí školy či triedy však pravdepodobne nebude dlhodobé, intenzívne ani príliš komplikované. Bude sa dať lepšie riešiť a v situácii sa budete vedieť lepšie zorientovať. 

Ako reagovať po odhalení šikany

O šikanovaní sa väčšinou dozvedáte, až keď sa už niečo stalo. To, že ide o šikanovanie, zistíte až vtedy, ak vám obeť, iné dieťa, prípadne rodič, kolega alebo dokonca agresor rozpovie širší príbeh. 

Unáhlená reakcia môže byť rovnako zlá ako vyčkávanie. Vytvorte si dostatok času na to, aby ste v prvej fáze mohli hovoriť samostatne s obeťou a samostatne s agresorom. Podstatné body si zapíšte. Používajte zdravý sedliacky rozum, ak vám niečo logicky, intuitívne nesedí, pýtajte sa stále dookola, pokiaľ všetko do seba nezapadne. Svedkov šikanovania použite na dokreslenie detailov. K agresorovi sa správajte rovnako korektne ako k obeti. Vzťah s agresorom totiž budete potrebovať pri jeho náprave. Väčšinou totiž zostáva v škole, v kolektíve aj naďalej. 

Snažte sa byť človekom, ktorý chce poznať pravdu, nie ktorý pozná pravdu. Niekedy môžu byť veci inak, ako sa zdajú. Video z bitky a svedectvá od detí si radšej nechávajte pre vlastnú potrebu, využite ich len vtedy, ak sa inak nedá. Cennejšie, aj pre ďalšiu prácu hodnotnejšie, je pracovať s informáciami z prvej ruky od agresora a obete. 

Nenechajte to tak

Dieťa, ktoré je obeťou, možno bude vystrašené, nechajte mu čas na upokojenie vo vašej prítomnosti. Až potom ho presviedčajte, že problémom sa treba zaoberať a že má povedať čo najviac pravdivých informácií. Obeť by mala byť sama motivovaná a rozhodnutá problém riešiť. A mala by mať výhodu oproti agresorovi. Gestom môže byť, že nepúšťate obeť skôr zo školy, aby sa vyhla agresorovi, ale agresora držíte dlhšie, aby obeť mohla bez strachu ísť normálne domov. 

Čo sa týka svedkov, je veľmi dôležité dostať ich na svoju stranu. Mali by vedieť, že sú súčasťou incidentu, aj keď iba sedeli v zadnej lavici so slúchadlami na ušiach a tvárili sa, že nič nevidia. Vyhnite sa otázkam: šikanoval ten toho? Skúste radšej: kde si bol, čo si robil, keď Michal bil Adama? 

Riešenie šikanovania, samozrejme, závisí od povahy každého prípadu. Ak máte pocit, že sú to veci na hrane zákona, neváhajte a oslovte políciu. Trvajte na zápise. Inak sa môže stať, že policajti spravia „bububu“ a vec sa zametie pod koberec. Ak je šikanovanie závažné, podajte podnet na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a žiadajte prácu s dieťaťom na úrovni sociálnej kurately. Vtedy väčšina detí i rodičov pochopí, že šikanovanie naozaj netolerujete. 

Nezabudnite, že univerzálny spôsob na riešenie šikanovania neexistuje, pretože situácií a spôsobov je milión. Každým úspešným zakročením sa však v očiach detí a skupiny staviate do roly bezpečného ostrova nádeje.

Ako si poradiť so šikanovaním

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top