Ako vyberať preventívne programy

Ako vyberať preventívne programy

November je mesiac mnohých medzinárodných dní v oblasti prevencie. Či už ide o drogovú problematiku, násilie na deťoch a ženách, zneužívanie detí či medzinárodný deň bez fajčenia. Prinášame tipy, vďaka ktorým sa vám budú programy pre žiakov vyberať lepšie.

1. Hľadajte vo svojom regióne

Poobzerajte sa medzi odborníkmi z regiónu. Poznajú vašu realitu prostredia a to, čo hovoria, môže byť pre deti aj istým nepísaným záväzkom, ak ich deti môžu stretnúť v nejakej inštitúcii či poradni. A dodatočná spätná väzba od vás môže byť pre nich motivujúca prísť aj nabudúce.

2. Sieťujte inštitúcie

Porozmýšľajte nad inštitúciami, kde sú pracovníci, ktorí by vám mohli byť nápomocní. V oblasti práva by to mohol byť sudca, prokurátor, mestský policajt, príslušník PZ, vyšetrovateľ, súdny znalec, advokát. V oblasti podpory zdravia napríklad lekár, sestra, gynekológ, pracovník útvaru verejného zdravotníctva, ale aj záchranár či dentálny hygienik. Z oblasti sociálnych vecí zase kurátor pre deti, sociálny a komunitný pracovník, sociálny pedagóg, pracovník centra pre rodinu. So skupinou s problémami detí by mohol pomôcť psychológ, preventista, osvetový pracovník…

3. S externistami buďte opatrní

Určite aj vás kontaktujú rôzne združenia a prevádzkovatelia poskytujúci prevenciu. Je dobré si o nich zistiť pozadie. Nie len to, kto sú, ale aj akým spôsobom pracujú. Cez prevenciu sa do škôl dostávajú rôzne sekty, ľudia, ktorí pod rúškom pomoci získavajú kontakt na deti a potom ich manipulujú. Ak to nemáte odkiaľ zistiť, napíšte do nejakej učiteľskej skupiny na sociálnych sieťach, isto vám kolegovia poradia. Alebo si ich pozvite, nech spravia najprv prevenciu vám na porade. 

4. Pestujte postoje, obchádzajte strach

Snažte sa, aby preventívny program a preventista, ktorého ste si zavolali, budoval u detí postoje a nešíril strach. Veľa učiteľov chce policajta v uniforme alebo chce deti konfrontovať s niečím veľmi silným. Deti sú však odvážne a často majú skúsených kamarátov, ktorí ich naučia kľučkovať medzi paragrafmi aj medzi pravidlami. Vždy dosiahnete viac v prevencii, ak deti obkolesíte ľuďmi, ktorí majú silné postoje. 

5. Zachovajte primeranosť

Vždy sa pri preventívnych programoch pýtajte, pre akú vekovú skupinu je program určený a tiež k akému druhu prevencie sa program viaže. Pri tzv. primárnej prevencii je publikum širšie, témy menej vyhranené a je vhodná pre široké spektrum detí. Pri sekundárnej prevencii už pracujete s deťmi, ktoré sú z nejakého pohľadu rizikové. Ak tam vezmete aj deti, ktorých sa to netýka, môžete im dať neželaný návod.

6. Ustrážte si počet

Ak chcete dobrú prevenciu, stanovte si maximálnu hranicu skupiny. Tá je niekde medzi 10 – 20 osobami v jednej skupine. Väčším počtom sa stráca efekt. Ak idete na výchovný koncert alebo masovú akciu, počítajte s tým, že deti dostanú len základné informácie, ktoré budete musieť doplniť alebo zhrnúť. V takej veľkej skupine nemáte prehľad o tom, aký je dosah na skupinu. Dajte si pozor pri emočne silných filmoch, aby ste s deťmi o emóciách po skončení mohli ešte hovoriť. Nedávny silný film v kinách zmenil optiku mnohých detí, ale mnohé deti aj traumatizoval. Je na vás, aby ste po návrate z kina či divadla s deťmi zažité rozdiskutovali.  

7. Opatrne s „bývalými“

Mnohých zvádza zavolať do školy bývalého narkomana, bývalého odsúdeného, alkoholika, človeka, ktorý sa pokúsil o samovraždu. Nezabúdajme však, že abstinencia je v týchto prípadoch vratká a aj keď existujú svetlé výnimky, nie je jednoduché ich na prvý pohľad identifikovať. Mnohí navyše zanechávajú dojem, že sú príkladom, ako sa niekto dostal z drog, čo pri zjednodušenom videní detí môže pôsobiť ako výzva. 

Dobrá prevencia by mala pomáhať u detí tvoriť postoje, primerane deti vystíhať pred negatívnymi vplyvmi a najmä jej zvolená forma by mala byť pre žiakov akceptovateľná. Je dôležité sa zamýšľať nielen nad tým, ako môže konkrétny program, film či predstavenie pomôcť, ale aj to, či existujú nejaké riziká, ktoré by naopak mohli deťom uškodiť alebo zničiť už naučené postoje.

Ako vyberať preventívne programy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top