Ako žiakov adaptovať na prezenčné vyučovanie? Dobrozvyky a zlozvyky

Námet na triednickú hodinu, ktorá povzbudzuje žiakov k lepšej adaptácii na prezenčné vyučovanie.

Po dlhej prestávke sa žiaci vrátili do škôl, čo znamená opätovný návyk na školský denný režim. Na niektoré aspekty sa pravdepodobne veľmi tešili (osobné stretnutia so spolužiakmi), iné zmeny ale môžu byť náročnejšie (ranné vstávanie, večierka skôr ako o polnoci…). Počas tejto triednickej hodiny budete mať možnosť so žiakmi reflektovať, aké dobré a zlé návyky majú. Zároveň budete mať príležitosť vytvoriť konkrétny plán na zmenu zlých návykov alebo vytvorenie nových, dobrých návykov, ktoré by žiakom mohli v tomto prechodnom období uľahčiť život.

Dištančné vzdelávanie: Dobrozvyky a zlozvyky

Vek: 12 – 18 rokov (ISCED 2, ISCED 3)

Ciele: Žiaci budú na konci hodiny vedieť:

 • čo je zvyk
 • uviesť príklady dobrozvykov a zlozvykov
 • pripraviť plán na nový zvyk / zmenu zlozvyku

Príprava:

Hodina (45 min):

 • Zapojenie (5 min): 

Opýtame sa študentov 2 otázky na reflexiu:

 • Čo sú veci, ktoré robíš rád/rada každý deň?
 • Čo sú veci, ktoré by si mal/mala robiť každý deň a ktoré nie vždy robíš?

Odpovede si napíšu, ak chcú, môžu zdieľať s triedou.

 • Skúmanie (10 min)

Brainstormujeme dobrozvyky a zlozvyky. Študenti sa snažia spraviť zoznam minimálne 10 dobrých a zlých zvykov (a pár zvykov, ktoré nie sú ani dobré, ani zlé). Ak nevedia, môžeme im dať otázky naviac:

 • Aké rutiny majú ľudia ráno (po zobudení)/ na obed/ večer (pred spaním)?
 • Ako sa ľudia vyrovnávajú so stresom?
 • Aké sú dobré/zlé návyky pri učení sa?
 • Aké sú dobré/zlé stravovacie návyky?
 • Aké sú dobré/zlé návyky dospelých?

Príklady dobrozvykov a zlozvykov zdieľame v triede.

 • Vysvetlenie (12 min)  

Pozrieme si video Ako sa zbaviť zlozvykov? a zodpovieme na otázky:

 • Čo je zvyk?
 • Ako sa tvoria zvyky?
 • Ako sa menia zlozvyky?
 • Rozpracovanie (13 min)  

 V triede si každý pripraví plán na vytvorenie dobrozvyku alebo zmenenie zlozvyku.

 • Aké máš dobré návyky?
 • Máš nejaké zlé návyky? Ako ich vieš zmeniť? 
  • Podnet na spustenie zvyku najčastejšie patrí do jednej z týchto piatich kategórií: miesto, čas, duševný stav, ľudia naokolo alebo bezprostredná predchádzajúca činnosť. Polož tieto otázky: kde som, koľko je hodín, ako mi je, kto je pri mne a čo som práve robil
  • Zmenený zvyk musí spĺňať odmenu, ktorú plnil zlozvyk. Skús si uvedomiť, čo ňou je. Dôležitá je otázka: Ako sa po tom (zlozvyku) budem cítiť? 
  • Na každú zmenu je potrebný plán. Keď  identifikuješ podnet aj odmenu, napíš si jednoduchý trojbodový plán a drž sa ho. Keď (podnet), tak (správanie) a potom (odmena). 
  • Ak si sa zasekol, môže ti trieda poradiť o tvojich zlých návykoch? 
 • Čo by si mal/mala robiť každý deň, ale nerobíš to? Vieš si nadizajnovať podnet-správanie-odmenu aby si to robil/robila denne?  
  • Prvým krokom k vybudovaniu zvyku je vedieť, aký podnet bude tvoje správanie spúšťať.
  • Druhým krokom je nájsť odmenu, ktorá bude fungovať. Experimentuj, hľadaj inšpiráciu na internete, a ak odmena nefunguje, zmeň ju. Časť o odmene je veľmi dôležitá, lebo práve tá pomáha mozgu uložiť zvyk do pamäti, aby sa v budúcnosti mohol opakovať.
  • Keď teda identifikuješ podnet aj odmenu, napíš si jednoduchý trojbodový plán a drž sa ho. Keď (podnet), tak (správanie) a potom (odmena). Opakuj slučku podnet-správanie-odmena až kým sa nestane samozrejmosťou.
 • Vyhodnotenie (5 min) 

Reflexia, nastavenie cieľov

 • Ako sa ti (od 1 do 10) páči tvoj nový plán? (Keď (podnet), tak (správanie) a potom (odmena).)
 • Na koľko % si myslíš, že sa ti podarí sa ti dodržať plán na nový zvyk/ zmenu zlozvyku? 
 • Čo potrebuješ (urobiť), aby to bol úspech?

Čo je Zmudri? Ako sa dostanete ku všetkým videám a metodikám?

Projekt Zmudri.sk, je online vzdelávacia platforma, na ktorej každý týždeň pribudne nový video kurz zameraný na občianske a praktické témy do života pre mladých ľudí.  Video kurzy však nechcú byť len voľnočasovou aktivitou; na platforme myslíme aj na Vás, učiteľov. Môžete video kurzy využiť počas vašich hodín spolu s metodickým materiálom, ktorý je súčasťou učiteľského balíčka. Pre učiteľov 2. stupňa základných škôl a učiteľov stredných škôl poskytujeme ku kurzom metodiky na offline hodiny a námety na online aktivity. Odber všetkých video kurzov a metodických materiálov je dostupný pre všetkých učiteľov zadarmo, po registrácii na https://zmudri.sk/p/ucitel.

Ako žiakov adaptovať na prezenčné vyučovanie? Dobrozvyky a zlozvyky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top