Author : Martina MATRTAJOVÁ

Ďalšie články: Martina MATRTAJOVÁ

digitálna bezpečnosť
Informatika, programovanie

Digitálna bezpečnosť

Námet na online hodinu informatiky alebo triednickej hodiny, ktorá vedie k bezpečnejšiemu využívaniu online priestoru

Viac »
Scroll to top