Ako zjednodušiť pracovné listy

pracovné listy

Na každom kroku dnes počúvam, že žiaci nečítajú s porozumením. Čítanie s porozumením nie je len výsada jazykárov. Dokonca by som povedala, že na technických predmetoch je vhodnejšie. Veď zložiť skrinku podľa písaného či obrázkového návodu, alebo poskladať origami je hlavne o čítaní s porozumením.

Čítanie a počúvanie s porozumením

Na kurze tvorby moderných webových stránok som sa od psychológa dozvedela, že pred 20 rokmi sa dokázal asi 30-ročný človek sústrediť na čítanie 20 minút a aj si pamätal, čo čítal. Vedel tromi vetami opísať obsah prečítaného zmysluplného textu. Lepšie si uvedomoval čiarky. Podľa výskumu, ktorý nám, psychológ prezentoval, sa na grafe objavilo sústredenie sa na text za daných podmienok ako pred 20 rokmi, ale iba na 16 sekúnd. Psychológ ďalej tvrdil, že texty dnes musia obsahovať kratšie vety, po pár vetách musí byť text oddelený ilustračným obrázkom, odseky by mali byť oddelené prázdnymi riadkami a podobne. 

Občas som si na túto prezentáciu spomenula, keď som po troch rokoch znova učila matematiku v 5. ročníku. Oprášila som svoje pracovné listy. Naozaj som musela začať upravovať vety na kratšie. Znenie otázky dávať do nového riadku. Keď bolo v slovnej úlohe viac otázok, musela som ich oddeliť na A, B, C a každú dať do nového riadku. Zväčšiť veľkosť písma. Slovná úloha kombinovaná s grafom či tabuľkou bola obrovským problémom. Rovnaké pracovné listy som pred 20 rokmi používala u tretiakov a štvrtákov na prvom stupni. Bez tejto úpravy.

Ako môžem chcieť od dieťaťa, aby čítalo s porozumením, keď nepočúva s porozumením? Toto je však potrebné riešiť už v predškolskej výchove. A tak som počas minulého školského roka začala vyrábať viac pracovných listov pre predškolákov na pozorné počúvanie inštrukcií. Niektoré kolegyne ich používajú na začiatku roka u prvákov tak, že im ich čítajú a na konci roka im ich nechajú vypracovať tak, že si ich deti čítajú samy.

Ako zjednodušiť pracovné listy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top