Marihuana – bežná súčasť batožiny študenta

Bežná súčasť batožiny študenta

Ako reagovať, keď nájdeme u žiaka marihuanu?

 Tento príbeh nám poslal stredoškolský učiteľ a s podobnými situáciami sa stretáva čoraz viac pedagógov.

Tento rok sa nám na lyžiarskom výcviku stala nepríjemná vec. S kolegyňou sme mali nočný dozor. Pri prechádzaní chodbou ubytovne sme zacítili vôňu marihuany. Zvuky nás priviedli k izbe, kde boli ubytovaní štyria druháci. Zaklopali sme na dvere a chlapci nás po chvíli pustili dnu. Okno bolo dokorán otvorené – očividne sa snažili zápach vyvetrať, napriek tomu však bolo ľahké vôňu identifikovať. Na našu priamu otázku tvrdili, že zápach musel prísť cez okno z inej izby. Dali sme im ultimátum: ak sa do 30 minút nepriznajú, voláme rodičom. Po 20 minútach prišiel jeden z nich a priznal sa, že marihuanu priniesol on. Vraj si potiahli všetci štyria. Na otázku, či toho ešte má viac, položil na stôl druhú cigaretu. Kolegyňa sa potom s chlapcom ešte dlho rozprávala. Tvrdil, že nefajčí pravidelne, len príležitostne. Cigarety mu vraj dal starší brat – tiež bývalý žiak našej školy. Dozvedeli sme sa, že na podobných akciách je marihuana pomerne bežnou súčasťou batožiny žiakov. Boli sme prekvapení, že si to ešte nikdy žiadny učiteľ nevšimol…

Ako mali podľa vás pedagogicky správne postupovať učitelia priamo na lyžiarskom výcviku a ako neskôr v škole? 

Tu sú názory niektorých čitateľov a čitateliek DOBREJ ŠKOLY:

V diskusii sa vytvorili dve skupiny učiteľov. Tí, ktorí by situáciu riešili rázne a tiež tí, ktorí by boli v takomto prípade benevolentnejší. 

Podľa ošetrenia situácie v školskom poriadku a kurzovom poriadku. U nás boli študenti aj rodičia vyrozumení vopred, že v prípade prechovávania, distribúcie a požitia toxických, omamných, ako aj návykových látok budú z kurzu vylúčení, musia byť vyzdvihnutí rodičmi a tí znášajú aj prípadne škody či finančnú ujmu (krátky pobyt sa predraží, keďže nie je možné použiť štátnu dotáciu, ak neabsolvujú dostatočný počet hodín). Žiaľ, tých prípadov bude čoraz viac a ťažko všetko ošetriť. V každom prípade však rodičia i študenti ocenia pravidlá i dôslednosť (i keď mnohí dotknutí rodičia len ťažko priznajú problém).

Ivana Jelen

Je dobré mať jasne stanovené, spísané transparentné pravidlá, ktoré žiakov odradia a v prípade porušenia mať jasné procesy. Učiteľ, samozrejme, by mal v tomto procese dohliadať na dodržiavanie pravidiel a v prípade porušenia hlavne pôsobiť ľudsky a snažiť sa zistiť príčinu, zdroj, ideálne zapojiť žiakov do riešenia problému.

Arnold Kiss

Nechcem byť zádrapčivá, ale nemá sa volať v takomto prípade polícia? Ja by som ju určite zavolala.

Katka Stripajová

Postupovala by som podľa školského poriadku, ale hlavne by som asi riešila motiváciu a to, nech sa sami rodičom priznajú a hovoria s nimi v prítomnosti učiteľa. Hlavným cieľom by pre mňa bolo uvedomiť si dôsledky a možné riziká konania a porušovania stanovených pravidiel, ako aj poučenie sa.

Katarína Dobrovodská

Ak študent požil na vyučovaní alebo školskej akcii alkohol alebo omamnú látku a chcete dôkaz, tak musíte volať políciu. Nedávno sa tak stalo na našej škole. Policajti poslali deti na toxikologické testy – asi sa to bude stávať čoraz častejšie.

Dana Kozáková

Asi by som sa s nimi porozprávala, že fajčiť trávu na lyžiarskom či v škole nie je najlepší nápad. Pretože následky neponesú iba oni, ale aj učiteľ. Ak to aj učiteľ toleruje, môže sa nájsť nejaký iniciatívny blbec, ktorý napráska nielen spolužiakov, ale aj učiteľov, že ste nepostupovali správne, a to už teda nie je sranda.

Ivana Sladkovská

Celá tá tortúra, čo bude nasledovať, ublíži deťom viac ako to experimentovanie s marihuanou. Ak niekto nezažil, nepochopí.

Eva Pršová

Nepozastavoval by som sa. Je to menší hriech ako fľaša vodky, mali by čierny bodík – obrazne. Dohliadol by som si ale na nich, inak by som sa nejak nevzrušoval. 

Roman Krnáč

Ja myslím, že toto vôbec nie je výnimka, ale štandard. Polícia alebo rodičia sa zmôžu tak maximálne na trest a myslíte, že to tie decká nejak odradí? V zahraničí moja niekoľkonásobná skúsenosť bola, keď sme niekoho pozývali na pivo: „Nie, my nepijeme, my iba húlime.“ Alkohol je tam považovaný za ďaleko väčšie zlo ako tráva. Volá sa štandardne polícia alebo rodičia, keď sa nájde fľaška? Záleží od školy, učiteľov aj detí. Moje riešenie je vysvetliť si dôsledky. Aj trestnoprávne. Nech si decká uvedomia, že ak to pôjde na políciu nepôjdu sedieť ony, ale ich rodičia a môžu skončiť v decáku. Tento argument mal u detí asi najväčšiu odozvu, ako prednášať o škodlivosti a závislosti.

Juraj Kolesár

Ak máte podpísaný súhlas rodičov na námatkovú kontrolu užívania nelegálnych drog (hromadne sa to zvykne dávať podpisovať rodičom na rodičovskom združení), môžete dať chlapcom test na danú drogu a potom postupovať podľa školského poriadku – pokarhanie, podmienečne vylúčenie, oznámenie rodičom, nahlásenie na políciu. Na našej škole sa po testoch viditeľne tento problém eliminoval.

Bronislava Tomljenovičová

A aké bolo pokračovanie príbehu?

Rodičov sme predbežne neinformovali. Dotknutým žiakom sme povedali, že majú sprísnený režim. Ak do konca školského roka urobia nejaký ďalší prešľap, budeme o všetkom informovať rodičov. Okrem toho dostali všetci štyria za úlohu doniesť do týždňa test od lekárov, ako na tom naozaj sú s užívaním drog. Našťastie boli všetci štyria negatívni.

Názor psychologičky

Túto situáciu pravdepodobne zažilo mnoho učiteľov. Alkohol či cigarety na školskom výlete nie sú ničím výnimočným. V posledných rokoch sa k nim pridala marihuana. Názory na škodlivosť a návykovosť týchto látok sa rôznia ako u verejnosti, tak medzi odborníkmi. Vo všeobecnosti však tieto mäkké drogy patria na podobnú úroveň, preto o nich môžeme podobne uvažovať.

Z krátkodobého hľadiska rieši učiteľ otázku bezpečnosti svojich študentov. Z tohto pohľadu je rozdiel, či si študent chlipol z fľaše, alebo je opitý do bezvedomia, je rozdiel, či si raz potiahol z cigarety, alebo sa zhúlil. Prvé je viac testovaním hraníc, často s cieľom získať si uznanie spolužiakov, než problémom s drogami. Druhé môže mať vážne dôsledky pre zdravie študenta. Sú situácie, kedy treba volať záchranku, dohliadať, aby si študent neublížil. Vtedy nie je čo riešiť, učiteľ musí zavolať primeranú pomoc a upovedomiť rodičov.

Ak však išlo iba o porušenie pravidiel v snahe o akési hrdinstvo, môže učiteľ zvažovať možnosti a riadiť sa dlhodobým cieľom. Tým nepochybne je, aby mali študenti k návykovým látkam vybudovaný „zdravý” vzťah. To, či má ísť o úplnú abstinenciu, je diskutabilné. Alkohol je v našej kultúre hlboko zakorenený, mnoho ľudí považuje príležitostné pitie alkoholu za normálne či dokonca spoločensky žiadané. S cigaretami je to podobné, s marihuanou to tak zrejme čoskoro bude. Každopádne by naším cieľom malo byť, aby študenti poznali riziká konzumácie mäkkých drog a dokázali regulovať svoje správanie tak, aby neprekročili bezpečnú mieru. Účinnejšími sú diskusie, filmy či osobný príklad než zákazy a moralizovanie. Učitelia z príbehu sa so študentmi dlho rozprávali a zdá sa, že sa im napriek vypätej situácii podarilo udržať vzájomnú dôveru. Ich požiadavka o výsledky testov na užívanie drog je výborným spôsobom, ako sa uistiť, že zdravie študentov nie je ohrozené. Sprísnený dohľad a informovanie rodičov v prípade ďalšieho porušenia školského poriadku, je kompromisom – na jednej strane signalizuje študentom, že porušovanie pravidiel sa na škole netoleruje, no zároveň ukazuje pochopenie pre chyby a nepôsobí prehnane represívne.

V náročnej situácii, kedy boli správaním študentov ohrození v konečnom dôsledku aj učitelia, sa im podarilo jednať ľudsky, s nadhľadom a v súlade s pedagogickými cieľmi. Klobúk dole. 

Zuzana BURJANOVÁ

Marihuana – bežná súčasť batožiny študenta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top