O zlej metodike, maturite na úrovni bakalára a o chybnom kroku NÚCEMu

Zlá metóda

Zlá metodika

Nedávno boli uverejnené výsledky jedného prieskumu medzi občanmi Slovenska. Jeho účastníkom bol predložený zoznam 16 problémov s výzvou, aby označili dva, ktoré považujú za najväčšie. Vo výslednom rebríčku skončilo vzdelávanie až na 11. mieste, pretože iba 3 % respondentov ho vybrali medzi dva najväčšie problémy. Autori prieskumu z toho usúdili, že stav školstva občanov príliš netrápi. Je to zlý záver vyplývajúci z nesprávnej metodiky. Ak by všetci respondenti dali vzdelávanie na 3. miesto (zo 16), bol by to jasný signál, že ich veľmi trápi. Podľa použitej metodiky by však malo 0 % a skončilo by na poslednom mieste.

Maturant = bakalár?

Na portáli Profesia.sk bol zverejnený inzerát, ktorý obsahoval takúto klauzulu: „Vyžaduje sa minimálne bakalársky diplom. Ak ste absolventom niektorej z nasledujúcich stredných škôl, vaše maturitné vysvedčenie je považované za splnenie minimálnych kvalifikačných predpokladov: Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Gymnázium Jura Hronca, Gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, British International High School, LEAF Academy, Gymnázium na Poštovej 9 v Košiciach, 1. súkromné gymnázium v Bratislave.“ Ukazuje sa, že pre trh práce má maturita z najlepších stredných škôl hodnotu bakalára.

Chybný krok NÚCEMu

Po nedávnom Testovaní 9 sa okolo testov zo slovenského jazyka a literatúry rozpútala (oprávnená) diskusia. NÚCEM na ňu zareagoval okrem iného aj zverejnením zákazu verejného prezentovania a rozširovania týchto testov (z dôvodu porušenia majetkových práv k autorskému dielu) a hrozbou trestného postihu. Považujem to za chybný krok. O tých testoch je naozaj potrebné verejne diskutovať, čo nie je možné bez toho, aby sa mohli voľne šíriť a aby k nim mali k nim prístup učitelia, rodičia či odborníci.

O zlej metodike, maturite na úrovni bakalára a o chybnom kroku NÚCEMu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top