Chuť žiť

Ja chcem byť bulimička! Aj s tým som sa stretla na našich workshopoch. Prišiel koniec mája a v rámci projektu Chuť žiť, ktorý sa venuje poruchám príjmu potravy, vyrážame na naše tretie celoslovenské trojtýždňové turné. Navštívime pätnásť miest od Bratislavy až po Košice, sedemnásť škôl, osem psychologických centier a absolvujeme štyri diskusie pre verejnosť.

Workshopy sú vždy plné zážitkov. Náročných, pretože zistenie, koľko ľudí má dočinenia s poruchami príjmu potravy, je šokujúce. V každej skupine sa vyskytne niekto, kto potrebuje pomôcť alebo poradiť. Obohacujúcich, lebo vďaka tomu som zistila, že keď sa človek otvorí druhým, oni sa otvoria jemu. Naplňujúcich, lebo utužujú náš kolektív v spoločnom cieli pomáhať druhým. A na vlastné oči vidíme, že to má zmysel.

Teší nás, keď prídeme do školy a vidíme fungujúci pedagogický kolektív, spoluprácu medzi školským psychológom a vyučujúcim. Ak sme dopredu upozornení, že v skupine máme dieťa s daným problémom, vieme naň náš odkaz intenzívnejšie zacieliť a taktiež komunikovať s kompetentnými, ako mu môžu pomôcť.

Dôležité je poznať deti, ktoré vám prechádzajú rukami. Jedine tak dokážete zistiť, že niečo nie je v poriadku. Všímajte si, či sa váš žiak mení ako osobnosť, či sa mení jeho správanie, záujmy, stravovacie návyky, postavenie v kolektíve, či sa mu nezhoršujú známky a na hodinách nie je nesústredený. Zmeny správania sú prioritné, lebo keď už začne chudnúť, býva neskoro. Naša rada je radšej vyhľadať odbornú pomoc zbytočne než v urgentnej situácii, kedy ide o život. Vzťah s dieťaťom a komunikácia s jeho rodičmi je kľúčová. Poruchy príjmu potravy sú vážna psychická porucha, a my môžeme pomôcť, a zabezpečiť, aby sa im predišlo.

Valentína SEDILEKOVÁ,
spisovateľka a študentka LEAF Academy

Chuť žiť

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top