Významní Slováci na informatike

Významní Slováci na informatike

Projektové vyučovanie, ktoré učí komplexne

Už je to desať rokov, čo sme prvýkrát so žiakmi pracovali na projekte Významní ľudia zo Slovenska. Pôvodne sme len kreslili na informatike portréty ľudí, ktorí nejakým spôsobom ovplyvnili život na Slovensku, či naopak odišli zo Slovenska a vo svete ho preslávili. Prečítali sme si o nich na internetových stránkach, aby vedeli, koho kreslia a prečo. Postupne som začala brať projekt ako spojenie naučeného spolu s tým, čo sa pri projekte len naučíme. Tento rok sme so štvrtákmi absolvovali už aj záverečnú prezentáciu.

Opakovanie aj nové vedomosti

Každé dieťa dostalo odo mňa priečinok s fotografiou jedného človeka a dva až tri odkazy na webové stránky, kde nájde jeho životopis. Úlohou bolo napísať spolu s rodičmi pár viet – ohraničila som to na asi osem – o tom, prečo je človek významný. V škole sme si potom prepísali text vo Worde, naformátovali ho a tak si zopakovali už prebrané učivo z tohto textového editora. Nakreslili sme si podľa fotografie v grafickom editore LogoMotion portrét. Naučili sme sa, ako obrázok správne uložiť, aby sme ho mohli vložiť do Wordu. Urobili sme pekné postery s portrétom a životopisom, ktoré sme položili na nástenku do vestibulu školy. Prekvapili sme aj rodičov, ktorí sa pristavili pri nástenke a žasli nie len nad peknými obrázkami. Niektorí aj priznali, že vôbec nevedeli o ľuďoch, o ktorých sme na nástenke písali. Urobili sme osvetu. Deti boli hrdé, že vedia viac ako ich rodičia.

Ako svoje dielo prezentovať

Učili sme sa ako pri projekčnom plátne prezentovať, čo sme sa naučili. Deti zobrazili na plátne portrét, ktorý nakreslili. Porozprávali o svojom človeku a ukázali aj pár obrázkov výrobkov, ktoré vymysleli títo ľudia alebo stromov či záhrad, ktoré postavili. Učili sme sa ako stáť pri plátne, ukazovať ukazovadlom či ako sa pohybovať. Uf! Deti ozaj počúvali a bolo vidieť ako rástli, keď sa im darilo. No a nakoniec prišli na hodinu aj rodičia, dokonca starí rodičia a deti im ukázali, čo sa naučili. Každý z nich to nejako zvládol, veď sú len štvrtáci. Boli úžasní a rodičia ich odmenili potleskom.

Prepájanie súvislostí

Mám rada prepájanie súvislostí a takéto učenie sa. Deti si rozšírili vedomosti o známych ľuďoch zo Slovenska, čo sa učia na vlastivede. Pri hľadaní doplňujúcich obrázkov na internete si rozšírili aj vedomosti o tom, ako sa ľudia v niektorom období obliekali, čo jedli či aké boli vzťahy medzi rodičmi a deťmi alebo aké bolo ťažké ženám študovať.

Pri projekte som našla aj deti, ktorých umelecké videnie prekračuje hranicu až do technického. Deti sa naučili pomáhať si, lebo až na napísanie textu, všetko sme robili spoločne – pomáhali sme si. Bolo veľmi zaujímavé vidieť ako si deti vysvetľujú, ako zlepšiť otočenie sa či ukazovanie obrázkov, či v akom poradí ich ukazovať. Deti sa učili vzájomne sa počúvať, vzájomne sa ohodnotiť.

Významní Slováci na informatike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top