Čítajú? Čítajú.

Projekt, ktorý podporuje čítanie nielen na hodinách anglickej literatúry, ale vždy a všade

Čítanie so sebou prináša množstvo výhod. O to smutnejšie je, že mnohí žiaci čítajú málo, alebo u nich dokonca absentuje akýkoľvek záujem o literatúru. Práve tento problém som si dala za úlohu riešiť v projekte All Booked alebo Ako motivovať žiakov k čítaniu, ktorý pod záštitou Komenského inštitútu tento rok realizujem u druhákov Evanjelického bilingválneho gymnázia v Martine. 

Jednou z kľúčových myšlienok projektu je umožniť žiakom slobodne si vybrať knihy, ktoré chcú čítať. Próza alebo poézia, fikcia alebo literatúra faktu, obsiahle romány alebo zbierky krátkych poviedok, autobiografie nositeľov Nobelových cien alebo romantické príbehy s jednoduchou zápletkou – všetko sa počíta. Tento školský rok nie je na hodinách anglickej literatúry nič zakázané a nič prikázané. 

Stena recenzií a knižnica s bestsellermi

Bola som tým typom študentky, ktorá povinnú literatúru zbožňovala a čítala aj tie diela, ktoré boli na hodinách spomenuté len okrajovo. Väčšina mojich spolužiakov sa s nimi však trápila a nevedela si k nim vytvoriť vzťah. Často ich to od kníh odrádzalo a čítanie si vo všeobecnosti spájali s niečím negatívnym. Snaha predísť takejto situácii ide ruka v ruke s rozhodnutím prenechať výber textov výlučne na študentov. Neznamená to však, že sa musia zorientovať v nespočetnom množstve publikovaných titulov úplne sami. V úvode školského roka sme diskutovali o veciach, ktoré ich zaujímajú, a žiaci sa na mňa mohli obrátiť s prosbou o pomoc pri hľadaní diel s danou tematikou. Rovnako o knihách, ktoré čítajú, na hodinách priebežne diskutujeme a žiaci sa môžu inšpirovať výberom svojich spolužiakov. Na špeciálne vyčlenenej stene v triede majú možnosť písať na samolepiace papieriky krátke recenzie na knihy, ktoré im prešli rukami. Ich odkazy slúžia ako povzbudenie pre ďalších. Navyše bola v triede zriadená malá knižnica, ktorú sme spolu s kolegami zaplnili našimi obľúbenými bestsellermi v nádeji, že nájdu ohlas aj u žiakov.  

Prechádzka s knihou 

Nesporne najpopulárnejšou aktivitou medzi študentmi je tzv. prechádzka s knihou. Raz za mesiac neprebieha hodina literatúry v triede, ale na inom mieste, ktoré si vyberú. Väčšinou sú to kaviarne, kde sa s knihami rozložíme pri káve a čaji a strávime hodinu čítaním. Musím uznať, že na začiatku bola eufória zo zmeny prostredia príliš veľká a schopnosť koncentrácie neúmerne nízka. Postupom času sa však takéto vychádzky stali zvykom a teraz je už samozrejmosťou, že sa po objednaní nápojov otvoria knihy a každý sa mlčky venuje čítaniu svojho textu. Vytváranie priestoru na čítanie je okrem snahy, aby si žiaci spájali čítanie s niečím pozitívnym, tiež jednou z priorít projektu. Pri vypĺňaní dotazníkov o čitateľských zvykoch totiž mnohí uviedli, že na knihy pre množstvo iných povinností nemajú čas. Neraz preto čítame aj priamo na hodinách – pohodlne usadení na tulivakoch strávime 45 minút ponorení do fantazijných svetov. Príklady priťahujú a bolo by nereálne očakávať od žiakov, že budú robiť niečo, čo my sami nerobíme. Preto si v takéto dni dávam záležať na tom, aby som si do školy nezabudla priniesť rozčítanú knihu, a keď ju dokončím, pridám recenziu na stenu a titul nechám ležať v ich knižnici. 

Čitateľská výzva a workshopy

K ďalším aktivitám patrí čitateľská výzva – súťaž, v ktorej je možné za isté množstvo prečítaných titulov vyhrať vecné ceny. Obľúbené je aj predvianočné prekvapenie, kedy si študenti naslepo vyberajú knihy (požičané zo školskej knižnice a zabalené v darčekovom papieri) a sú tak povzbudení k tomu, aby ich skúsili prečítať. Pravidelne organizujeme aj workshopy o výhodách čítania. 

O úspešnosti projektu ako celku je ešte predčasné hovoriť. Ale nadšené poďakovanie žiaka za odporúčanú knihu, priznanie druhého, že po škole beží do kníhkupectva, kde ho čaká objednaný titul, či vyjadrenie skupinky študentov po jednom z workshopov, že skutočne málo čítajú a dávajú si záväzok to zmeniť, naznačujú, že predstavené aktivity môžu priniesť zmenu a motivovať časť žiakov k tomu, aby viacej čítali.

Evanjelické bilingválne gymnázium, Martin

Čítajú? Čítajú.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top