Čítame – nečítame alebo aktivity na podporu čítania medzi žiakmi

Jedným z mojich hlavných argumentov, prečo pravidelne čítať a pozerať kvalitné veci, je fakt, že v štádiu rozvoja treba prijímať kvalitné podnety, pretože neskôr prichádza fáza odovzdávania. Ak do seba pustíme kvalitný vstup, môžeme očakávať kvalitný výstup. Čítajte rok bulvár alebo kvalitnú žurnalistiku – rozdiel bude viditeľný. 

Iniciatíva kniHA!

Cieľom aktivity bolo navzájom si pomôcť k tomu, aby čítanie nebolelo vytvorením súboru dobrej, pútavej a kvalitnej literatúry, ktorá je šitá na mieru, reflektuje čitateľské potreby vďaka tomu, že ju odporúčajú rovesníci a tí, ktorí radi čítajú. 

Oslovil som pár kolegov na okolitých školách, študentov, kamarátov. Postup bol jednoduchý – porozmýšľať, ktoré knihy ľudí v jednotlivých fázach veku formovali, boli pre nich najobľúbenejšími a zaradiť ich do kategórie (A – predškolský vek, B – I. stupeň ZŠ, C – II. stupeň ZŠ, D – stredná škola). Zaradené mohli byť aj filmy a seriály, keďže dnešná generácia je silne vizuálna a aj film treba vedieť čítať, čiže interpretovať. Potom som zhromaždené tipy spracoval do excelovského súboru. Možno nie veľmi príťažlivý výstup, no rýchlo šíriteľný. Nájdete ho na tomto linku

Literárny hec 

Aj tie najlepšie predsavzatia často končia v koši zabudnutia, lebo sa dostatočne nehecneme. Preto som do aktivizácie čítania vložil prvok súťaživosti. Začal som stanovením cieľa (5 kníh za polrok okrem povinného čítania) a motivačnou diskusiou o dôležitosti čítania a tým, čo môžu žiaci účasťou získať pre svoj rozvoj. Išlo to sťažka a v niektorých triedach veľa záujemcov nebolo. Na začiatok som nerozhodným poradil viacero autorov a diel. Nasledovalo definovanie pravidiel a odporúčaní, ako postupovať: čítať najlepších autorov v rámci žánru, čítať systematicky (ak nejakého autora, tak jeho knihy postupne, chronologicky), dať knihe šancu, ak nezaujme na prvých 20-30 stranách a pod. Napokon som ponúkol priebežné konzultácie – ak nerozumejú nejakému procesu, udalosti v spoločenských a historických románoch, pojmu, symbolu. Na záver si žiaci sami vyrobili záverečný certifikát, aby im to pripomenulo ich úsilie. Zároveň mi mohli napísať stručnú spätnú väzbu.

Čítame – nečítame alebo aktivity na podporu čítania medzi žiakmi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top