Comenia Script – rozhovor s odbornou garantkou

comenia script

V januárovom čísle sme predstavili pomerne nové písmo Comenia Script, ktoré sa teší čoraz väčšej obľube hlavne pre svoju jednoduchosť a čitateľnosť. V susedných Čechách sa písmo používa štvrtý rok na skoro 200 školách, na Slovensku ide zatiaľ len o pár lastovičiek. Písmo stihlo za pomerne krátky čas polarizovať českú verejnosť a stalo sa predmetom mnohých odborných i laických diskusií.

Andrea Cinegová, odborná garantka Comenia Script na Slovensku je azda najpovolanejším človekom, ktorý môže učiteľom, ale i rodičom pomôcť vyjasniť niektoré otázky.

Cirkevná základná škola Narnia, na ktorej pôsobíte, sa rozhodla zapojiť medzi školy, ktoré už písmo používajú. Čo školu viedlo k tomuto rozhodnutiu?

Jedným z dôvodov bolo to, ako píšu deti vo vyšších ročníkoch. V prvom ročníku sa deti učia krásne, no náročné tvary. Následne však musia za čo najkratší čas napísať čo najviac textu – či ide o písanie poznámok, alebo o napísanie vlastných myšlienok. Žiaci upúšťajú od krasopisu, hľadajú kompromis medzi tlačeným a písaným písmom. No často prečítajú učitelia po žiakoch takýto text len veľmi ťažko. Niekedy sa stane, že deti nevedia čítať ani samy po sebe. To bol jeden z dôvodov, prečo naša škola začala minulý školský rok vyučovať písmo Comenia Script (CS). Ďalším boli potreby detí so špecifickými poruchami učenia (pozn. vpravo sa nachádza ukážka písma žiaka so ŠPU). V každom ročníku má škola takéto deti. Niektoré z nich i vo vyšších ročníkoch prechádzajú v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou na CS (pozn. ukážka nad nadpisom je písmo toho istého žiaka so ŠPU, ktorý prešiel na CS). Uľahčuje im to písanie, učenie jednotlivých predmetov a celkové fungovanie v škole. V minulom školskom roku som si zo záujmu pozrela písanky našich siedmakov na matematiku a z dvadsiatich dvoch detí používalo osemnásť (!) tlačené písmo.

Má písmo vplyv na osobnosť dieťaťa?

K písmu CS sa vyjadrovalo mnoho odborníkov. Detskí psychológovia a grafológovia pracujú s aktuálnym písmom, ktorým píšu jednotlivé deti. Pri svojich analýzach zistili, že deti sa prispôsobia každej forme písaného písma, a teda aj písanému písmu CS. Na detskú psychiku má toto písmo pozitívny vplyv, pretože je jednoduché a priamo ušité na potreby detí. U nás v škole sa opierame o skúsenosti z prvého roka výučby CS a vidíme, že písmo deťom prospieva.

Nemôže vzniknúť situácia, že sa deti píšuce takýmto typom písma budú všetky podpisovať rovnako?

V rukopise každého pisateľa sa odráža jeho charakter, povahové črty, temperament a osobnosť. Minulý rok pri návšteve Základnej školy na Kodaňskej ulici v Prahe boli deti vyzvané, aby sa podpísali. Každý podpis bol úplne iný. I naše pani učiteľky minulý rok spoznali písmo detí, ktoré učia, bez toho, aby vedeli, o čiu písanku ide. Každé písmo je charakteristické pre iné dieťa. Napriek tomu je vidieť, že ide o CS.

V Čechách sa veľa diskutovalo a dodnes diskutuje o správnosti písma Comenia Script pre potreby vyučovania. Odporcovia upozorňujú na fakt, že toto nespojité písmo nie je vhodné na zdokonaľovanie jemnej motoriky akoby sme neustále opätovným priložením pera zabrzdili už rozbehnuté auto.

Deti vzhľadom na jednoduchosť písma CS majú omnoho viac času na iné tvorivé aktivity. Áno, písmo rozvíja motoriku detí. No ak strihajú, skladajú, lepia, modelujú a čokoľvek, čo s cvičením ruky súvisí, majú rúčky rozcvičené dosť. Pred samotným písaním v škole s prvákmi robíme rôzne cviky na hrubú aj jemnú motoriku, cvičíme s celými rukami, lakťami, zápästím i prstami. Naši prváci a druháci píšuci CS sú deti, ktoré sú veľmi kreatívne, tvorivé a majú radosť z písania a píšu veľmi pekne. Pri klasickom písme sa deti učia kudrlinky, slučky a rôzne spoje, ktoré v neskoršom veku vypúšťajú zo svojho písomného prejavu. Tým, že dávame deťom priestor na tvorivosť, zdokonaľujú sa v jemnej motorike a zároveň podporujeme ich vlastný potenciál.

Čo však vtedy, ak príde dieťa z inej školy, kde sa Comenia Script nepoužíval alebo opačne – dieťa ovládajúce CS prestúpi do školy, kde sa písmo neučí?

Dieťa pri prestupe z inej školy môže ostať pri klasickom písanom písme. CS má v ponuke a môže sa samo rozhodnúť, ktoré písmo mu viac vyhovuje. Na ZŠ Kodaňskej v Prahe bolo dievčatko, ktoré pristúpilo v 2. ročníku zo školy, kde sa učili písať bežným písmom. Po zadaní úlohy sa spýtala, či má úlohu písať „jej“ písmom alebo Comenia Scriptom. Po istom čase ovládala obe písma bez problémov. Stačilo teda, aby sa pohybovala v prostredí, kde sa vyučovalo CS a ovládala aj tento druh písma.

Po prvom roku písania CS máte určite rôzne reakcie od rodičov. Predsa len, oni sa ešte učili písať klasickým spojitým písmom.

Minulý rok organizovala škola seminár pre rodičov i pre záujemcov o CS. Dôležitý bol pre nás aj názor rodičov a detí. Pýtali sme sa hlavne rodičov, ktorí mali dieťa v prvom, no i vo vyšších ročníkoch. Všetci opýtaní písmo CS privítali, vedeli porovnať rozdiel pri príprave úloh. Oceňovali, že nemusia s deťmi prepisovať písanky, že nácvik písania je omnoho jednoduchší a deti píšu s radosťou. Tešili sa, že sa nemusia učiť písať rôzne slučky, pri ktorých sa trápili hlavne deti, ktoré ešte nemali dostatočne rozpísanú ruku a že nemusia písať rôzne spoje, ako napríklad spájanie ob, ol, or, vr a podobne. Tie sa tak často nepoužívajú, a preto sa nám len ťažko vybavujú. V triedach často visia na nástenkách, aby ich deti videli, pretože sú pre ne náročné. Aj mnohí dospelí si ich často pletú. Rovnako i písanie veľkých písmen. Napríklad písmenko G, Q, F, H, Y – väčšina dospelých používa pri písaní veľkých písmen tlačené tvary, pretože sú jednoduchšie a nielen dospelí, i deti vo vyšších ročníkoch. Aj na úradoch sa väčšinou vyžaduje vypisovanie údajov paličkovým písmom z dôvodu čitateľnosti.

Nemajú hlavne starí rodičia obavy, či vnúčatá budú vedieť po nich prečítať text?

Deti sa učia čítať písaný text. Pracujú s jednotlivými písmenkami, individuálne či v skupinkách. Robia s textom vizuálne, čítajú ho. V novinách, šlabikároch a samotných knihách je množstvo rôznych fontov písmen a deti ich prečítať dokážu. Ak je text napísaný čitateľne, deti ho prečítať vedia.

Ako riešite na škole stav, že písanky a metodické pokyny pre učiteľa nie sú bežne v predaji a nie sú ani preložené do slovenčiny a aj ich cena je dosť vysoká?

Písanky Viem písať 1, 2 pre genetickú metódu (hláskovanie) a Viem písať na cestách 1, 2 už preložené do slovenčiny sú. Momentálne sa prekladá písanka Putujeme za písmom a písanky pre analyticko-syntetickú metódu (spájanie slabík do slov, potom viet), ktoré budú v budúcom školskom roku v ponuke. V súčasnosti sú písanky k dispozícii prostredníctvom Indície, n. o. Na škole si písanky hradia rodičia, určitú časť pomôcok hradí škola.

Čo teda čaká deti v jednotlivých ročníkoch pri písaní Comenia Scriptom?

Vzhľadom na dôkladný nácvik v prvom ročníku (s pomocnými linajkami a kvetinkami) sa deti naučia rovnomernému písaniu. Niektoré tvary sú rozlíšené len ich veľkosťou, napr. S, s, čo je pre deti výborné z hľadiska jednoduchosti. Na konci školského roka sme videli napísané odkazy od detí prvákov. Písali už bez pomocných čiar. Písmo bolo veľmi úhľadné a príjemne sa čítalo. A boli to ich vlastné myšlienky, nie prepis textu či diktát. V druhom a treťom ročníku sa v písaní zdokonaľujú. Naberajú na rýchlosti, rovnomernosti a čitateľnosti. Veľké písmená sú dostatočne veľké a malé písmenká sú jednotné, no viditeľne rozdielne. Dôležité je, že deti si samy písmo veľmi pochvaľovali, píšu ním s radosťou, a to je pre nás – učiteľov, rodičov a hlavne pre deti najdôležitejšie.

Comenia Script – rozhovor s odbornou garantkou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top