Digitálny svet a čítanie

Recenzia knihy Čtenáři, vrať se. Mozek a čtení v digitálním světě.

Je vysoko pravdepodobné, že ste sa už zamysleli nad tým, že oproti minulosti trávite viac času pred obrazovkami mobilných telefónov, notebookov, počítačov či televízorov. Možno si viete spomenúť na to, akými čitateľmi ste boli kedysi, a možno už nepociťujete rovnakú radosť pri čítaní literárneho diela či akéhokoľvek textu. A možno ste výnimkou, no je potrebné pripomenúť, že deti dneška sú vystavené rozptyľovaniu a zaplavovaniu pozornosti podnetmi, ktoré sa nikdy nestanú súčasťou ich zásob vedomostí. Digitálne médiá nás vedú skôr k tomu, aby sme boli spotrebiteľmi prijímajúcimi široký záber informácií než k tomu, aby sme sa stávali hĺbajúcimi mysliteľmi.

O spôsobe konzumovania informácií prostredníctvom čítania napísala knihu Čtenáři, vrať se. Mozek a čtení v digitálním světě autorka Maryanne Wolf, ktorá pôsobí ako kognitívna neurovedkyňa a odborníčka na čítanie. K tejto téme sa dostala od lásky k čítaniu k vede, ktorá sa za čítaním ukrýva. Autorka sa dlhé roky zaoberá výskumom mozgovej aktivity pri čítaní, skúma spôsoby, akými čítanie prispieva k ľudskému vývoju a výskumne sa venuje téme formovania spôsobov digitálneho čítania. Formou listov pre čitateľa píše o špecifických zmenách vo vývoji ľudskej schopnosti čítať a v jednotlivých častiach knihy tvrdí, že digitálne zmeny nie sú dôvodom len k obavám, ale aj nadšeniu.

Knihe prídu na chuť mnohí – tí, ktorí sa zaujímajú o čítanie, čitateľskú gramotnosť, literatúru, rozvíjanie myslenia, fungovanie mozgu, digitálny svet, psychológiu aj správanie. Čitatelia sa dozvedia o mimoriadne komplexnom zapojení mozgu pri čítaní a o tom, že čítanie predstavuje schopnosť ísť nad rámec svojich pôvodných, geneticky naprogramovaných schopností. Pri čítaní knihy sa spolu s autorkou môžete zamyslieť nad spôsobmi života dobrého čitateľa a či ste náhodou postupom času ako čitatelia žijúci v digitálnom prostredí nestratili smer. Pravdepodobne objavíte množstvo „aha momentov“, počas čítania ste vedení k hlbokému čítaniu, občas možno nebudete vedieť udržať pozornosť a občas budete pri čítaní cítiť ohromnú radosť. Za dobrého čitateľa je tu označovaný človek schopný ponoriť sa do samotnej podstaty čítania, prekročiť múdrosť autora a nájsť múdrosť vlastnú…

Digitálny svet a čítanie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top