DOBROdružstvo v nás – ako pracovať s triedou

Ako pracovať so svojou triedou? Ako budovať vzťahy, v ktorých môže človek rásť? Tu je niekoľko možností, ktoré sme so žiakmi tento rok využili a ktoré nám pomohli.

Triednické hodiny

Na triednických hodinách budujeme vzťahy. Je pre nás dôležité, aby sa každý v triede cítil prijatý, vypočutý a bol rešpektovaný. Objavujeme veci, ktoré sme o sebe doposiaľ nevedeli, zisťujeme čo nás spája a v čom sú naše odlišnosti.

Hľadáme, ako môžeme robiť dobré veci spolu aj každý sám za seba. Zároveň je to priestor pre riešenie problémov, ktoré vznikajú a ktorým sa nevyhneme. Pozrite si video.

Osobné rozhovory

Každý žiak má raz mesačne osobný rozhovor s triednou učiteľkou, o tom ako sa mu darí, v čom potrebuje pomôcť, čo by chcel zmeniť. Triedna učiteľka má spätnú väzbu od ostatných učiteľov, a tak sa môže o tom so žiakmi takto individuálne porozprávať. Žiaka povzbudiť, dohodnúť sa s ním, ako chce ďalej pracovať.  Pozrite si video.

Neformálne stretnutia

Dôležitou súčasťou triednej klímy sú neformálne stretnutia ako spoločné raňajky, pri ktorých sa spolu so žiakmi len tak porozprávame a zasmejeme.  Vytvárame si tak pokojné prostredie, v ktorom je každý prijímaní. Pozrite si video.

DOBROdružstvo v nás – ako pracovať s triedou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top