Online návšteva zo Španielska na hodine geografie

Keď zaujímaví hostia zrazu nie sú vôbec tak ďaleko a hocikedy môžu zavítať do tried medzi žiakov.

Keď sa s odstupom času a s postupným uvoľňovaním opatrení obzriem späť, vidím v dištančnej forme vzdelávania stále viac výhod. Vyučovanie z domu nám nielen veľa vzalo, ale aj dalo. Za prínos na hodinách geografie považujem možnosť pravidelne využívať rôzne online nástroje, vhodné na rozvoj a  zdokonalenie digitálnych zručností, a veľmi som privítala aj možnosť využívať tento čas na získavanie informácií a diskusie so zaujímavými osobnosťami. Pozvať ochotného a zaujímavého hosťa bolo v čase pandémie zrazu jednoduchšie pre obe strany. Problém už nebol čas na presun ani vzdialenosť, stačila ochota a ústretovosť.

Rozhodla som sa preto osloviť niekoľkých úspešných absolventov našej školy, dať im priestor, ktorý by si zvyčajne vo svojom pracovnom tempe a vzdialenosti ťažšie hľadali. Žiakom to prinieslo na chvíľu zmenu, ktorá bola v náročnom dištančnom období vždy vítaná.

Na návšteve v Madride aj v Galícii

Jednou z hostiek na vyučovaní bola začiatkom februára charizmatická Barbora Babicová, úspešná absolventka nášho gymnázia, vyštudovaná učiteľka, ktorá pracuje ako editorka a jazyková korektorka, ale je aj turistickou sprievodkyňou. O svoj životný príbeh sa ochotne podelila so študentmi 3. A a septimy. Barbora v súčasnosti žije v Madride a podelila sa s nami nielen o svoje cestovateľské zážitky, ale aj o bohaté pracovné skúsenosti. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné počúvanie, obohatené o osobné zážitky zo života v Španielsku. Netradičné online stretnutie tak do nášho dištančného života prinieslo autentický pohľad na túto krajinu, spoznali sme hlavné mesto – Madrid, severnú a severozápadnú časť krajiny, nádherné pláže, prístavné mestá, rybárske dedinky, pútnické miesta, známe lokality z filmov a pod. Mnohí ostali prekvapení z informácie, že v mnohých madridských bytoch chýbajú radiátory, hoci v zime teploty klesajú k nule. Zaujal aj postreh o futbalových fanúšikoch, ktorí sa navzájom podporujú a oslavujú víťazstvo klubu Real Madrid kúpeľom vo fontáne Cibeles či víťazstvo klubu Atlético Madrid vo fontáne Neptuno.

Hostia na vyučovaní majú svoje dôležité miesto

Vďaka veľmi priaznivej spätnej väzbe a nadšeniu vypočuť si aj o iných častiach Španielska sme si po troch týždňoch dohodli s Barborou ešte jedno online stretnutie. Jeho kvalita bola ešte vyššia, spoznávanie krajiny dokonalejšie a pocit, že sme na chvíľu nasávali atmosféru Stredomoria ešte silnejší. Obe stretnutia boli počas rozprávania doplnené pestrou fotodokumentáciou s množstvom zážitkov, priblížením gastronomických špecialít, tradícií a zaujímavostí o kultúre a obyvateľoch tejto krajiny. Dozvedeli sme sa aj niečo navyše  o autonómnych oblastiach, jazykových odlišnostiach v rámci Španielska, čo v mnohých z nás ešte viac prehĺbilo zvedavosť.

V závere dostali priestor zvedavé otázky študentov a nezabudli sme ani na spätnú väzbu – študenti túto príležitosť hodnotili veľmi pozitívne, páčil sa im obsah, fotografie, ocenili aj pokojný a príjemný verbálny prejav, rozhľadenosť, znalosť cudzích jazykov našej hostky a v končenom dôsledku aj prínos pre vyučovanie.

Mne ako učiteľke veľmi dobre padlo stretnúť hoci len virtuálne svoju bývalú študentku a súčasne sa tešiť z toho, že sa jej darí aj napriek vzdialenosti, ktorá nás delí. Vďaka internetu má aj takáto aktivita vo vyučovaní svoje miesto. Bola by škoda to nevyužiť. Niekedy je to, čo nám prinášajú zážitky a skúsenosti viac ako množstvo teoretických informácií a po vypočutí reakcií študentov potvrdzujem, že takýchto stretnutí nebude nikdy dosť. Ďakujem, Barborka, aj v mene našich zvedavých študentov za ochotu, spoluprácu a podporu byť s nami opäť v škole a popritom doma.

Žiaci hodnotili takéto vyučovanie veľmi pozitívne:

Hodina s našou hosťkou bola výborná, páčilo sa mi, že to bola troška zmena, že sme počuli rozprávať niekoho, kto žije v zahraničí, a dokáže to porovnať so životom tu na Slovensku. Bolo vidieť, že ju jej práca baví a páčilo sa mi, ako povedala, že každý z nás si môže splniť svoj sen, nie je to o tom, čo nám povedia druhí.“

„Najviac na mňa zapôsobil jej príbeh. Ako využila svoje vzdelanie v rôznych oblastiach. Bolo to veľmi inšpirujúce a otvorilo mi to oči, ako môžem svoje vlastné vedomosti do budúcna používať a aj to, že nie som limitovaný len takou životnou cestou, ktorú som si určil ako 18-ročný.“

Ak by ste chceli zažiť takéto stretnutie aj o iných krajinách, viac informácií nájdete na stránke SEEDS.

Miroslava Čopová, Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš

Online návšteva zo Španielska na hodine geografie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top