Online návšteva zo Španielska na hodine geografie

Keď zaujímaví hostia zrazu nie sú vôbec tak ďaleko a hocikedy môžu zavítať do tried medzi žiakov.

Keď sa s odstupom času a s postupným uvoľňovaním opatrení obzriem späť, vidím v dištančnej forme vzdelávania stále viac výhod. Vyučovanie z domu nám nielen veľa vzalo, ale aj dalo. Za prínos na hodinách geografie považujem možnosť pravidelne využívať rôzne online nástroje, vhodné na rozvoj a  zdokonalenie digitálnych zručností, a veľmi som privítala aj možnosť využívať tento čas na získavanie informácií a diskusie so zaujímavými osobnosťami. Pozvať ochotného a zaujímavého hosťa bolo v čase pandémie zrazu jednoduchšie pre obe strany. Problém už nebol čas na presun ani vzdialenosť, stačila ochota a ústretovosť.

Rozhodla som sa preto osloviť niekoľkých úspešných absolventov našej školy, dať im priestor, ktorý by si zvyčajne vo svojom pracovnom tempe a vzdialenosti ťažšie hľadali. Žiakom to prinieslo na chvíľu zmenu, ktorá bola v náročnom dištančnom období vždy vítaná.

Na návšteve v Madride aj v Galícii

Jednou z hostiek na vyučovaní bola začiatkom februára charizmatická Barbora Babicová, úspešná absolventka nášho gymnázia, vyštudovaná učiteľka, ktorá pracuje ako editorka a jazyková korektorka, ale je aj turistickou sprievodkyňou. O svoj životný príbeh sa ochotne podelila so študentmi 3. A a septimy. Barbora v súčasnosti žije v Madride a podelila sa s nami nielen o svoje cestovateľské zážitky, ale aj o bohaté pracovné skúsenosti. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné počúvanie, obohatené o osobné zážitky zo života v Španielsku. Netradičné online stretnutie tak do nášho dištančného života prinieslo autentický pohľad na túto krajinu, spoznali sme hlavné mesto – Madrid, severnú a severozápadnú časť krajiny, nádherné pláže, prístavné mestá, rybárske dedinky, pútnické miesta, známe lokality z filmov a pod. Mnohí ostali prekvapení z informácie, že v mnohých madridských bytoch chýbajú radiátory, hoci v zime teploty klesajú k nule. Zaujal aj postreh o futbalových fanúšikoch, ktorí sa navzájom podporujú a oslavujú víťazstvo klubu Real Madrid kúpeľom vo fontáne Cibeles či víťazstvo klubu Atlético Madrid vo fontáne Neptuno.

Hostia na vyučovaní majú svoje dôležité miesto

Vďaka veľmi priaznivej spätnej väzbe a nadšeniu vypočuť si aj o iných častiach Španielska sme si po troch týždňoch dohodli s Barborou ešte jedno online stretnutie. Jeho kvalita bola ešte vyššia, spoznávanie krajiny dokonalejšie a pocit, že sme na chvíľu nasávali atmosféru Stredomoria ešte silnejší. Obe stretnutia boli počas rozprávania doplnené pestrou fotodokumentáciou s množstvom zážitkov, priblížením gastronomických špecialít, tradícií a zaujímavostí o kultúre a obyvateľoch tejto krajiny. Dozvedeli sme sa aj niečo navyše  o autonómnych oblastiach, jazykových odlišnostiach v rámci Španielska, čo v mnohých z nás ešte viac prehĺbilo zvedavosť.

V závere dostali priestor zvedavé otázky študentov a nezabudli sme ani na spätnú väzbu – študenti túto príležitosť hodnotili veľmi pozitívne, páčil sa im obsah, fotografie, ocenili aj pokojný a príjemný verbálny prejav, rozhľadenosť, znalosť cudzích jazykov našej hostky a v končenom dôsledku aj prínos pre vyučovanie.

Mne ako učiteľke veľmi dobre padlo stretnúť hoci len virtuálne svoju bývalú študentku a súčasne sa tešiť z toho, že sa jej darí aj napriek vzdialenosti, ktorá nás delí. Vďaka internetu má aj takáto aktivita vo vyučovaní svoje miesto. Bola by škoda to nevyužiť. Niekedy je to, čo nám prinášajú zážitky a skúsenosti viac ako množstvo teoretických informácií a po vypočutí reakcií študentov potvrdzujem, že takýchto stretnutí nebude nikdy dosť. Ďakujem, Barborka, aj v mene našich zvedavých študentov za ochotu, spoluprácu a podporu byť s nami opäť v škole a popritom doma.

Žiaci hodnotili takéto vyučovanie veľmi pozitívne:

Hodina s našou hosťkou bola výborná, páčilo sa mi, že to bola troška zmena, že sme počuli rozprávať niekoho, kto žije v zahraničí, a dokáže to porovnať so životom tu na Slovensku. Bolo vidieť, že ju jej práca baví a páčilo sa mi, ako povedala, že každý z nás si môže splniť svoj sen, nie je to o tom, čo nám povedia druhí.“

„Najviac na mňa zapôsobil jej príbeh. Ako využila svoje vzdelanie v rôznych oblastiach. Bolo to veľmi inšpirujúce a otvorilo mi to oči, ako môžem svoje vlastné vedomosti do budúcna používať a aj to, že nie som limitovaný len takou životnou cestou, ktorú som si určil ako 18-ročný.“

Ak by ste chceli zažiť takéto stretnutie aj o iných krajinách, viac informácií nájdete na stránke SEEDS.

Miroslava Čopová, Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš

Online návšteva zo Španielska na hodine geografie
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin