Dramatická ekonomika

Dramatizácia sa zvyčajne využíva na hodinách literatúry alebo cudzieho jazyka. Vlastnú malú divadelnú hru si však môžete napísať na hocijakú tému a na každý predmet. Je to metóda vhodná na predstavenie nových pojmov žiakom, hoci aj na ekonomike.

Divadlo v triede dáva priestor pre tvorivú prácu, aktívnu účasť, osobnostný rast všetkých zúčastnených, ale rozvíja aj pocit spolupatričnosti a schopnosť riešiť problémy. 

Obžalovaná inflácia

Pre učiteľov ekonomiky môže byť dobrou inšpiráciou kniha Ekonomické hry a řešení otázek a příkladů od českej autorky Dany Pospíchalovej. Ja som z tejto knihy vybrala a upravila hru Súd so slečnou Ann Flation, ktorá názorne vysvetľuje, čo je to inflácia.

Hra je o súdnom procese, na ktorom sa rozhoduje o vine slečny Flation (inflácia). Na jej obžalobu vystupujú ako svedkovia pani Income, ktorá má ako dôchodkyňa stály príjem a kvôli slečne Flation si zaň môže dovoliť stále menej, a pán Glomerate, ktorý podniká v rôznych oblastiach a jeho náklady sú kvôli inflácii čoraz vyššie. Na strane obžaloby vystúpi aj profesor z našej obchodnej akadémie. 

Naopak, v prospech slečny Flation svedčí pán Bucks, ktorý nakupuje na úver, a pani Lotts, ktorá investuje do nehnuteľností. Na základe ich výpovedí študenti ľahko pochopia, aké sú dopady inflácie na reálny život ľudí.

Obhajoba samotnej slečny Flation je vlastne ekonomickým zdôvodnením vzniku inflácie. Napriek tomu, že sa slečna cíti byť skôr obeťou spoločenských okolností, je nakoniec odsúdená na 20 mesiacov reštriktívnej monetárnej politiky.

Čo je potrebné na úver

Ja som pre študentov pripravila krátku scénku na tému postup pri poskytovaní úveru. Na jej nacvičenie sú potrební traja žiaci.

Pri hraní scénky v triede povedia herci nové výrazy (v scenári hrubo vyznačené) hlasnejšie alebo ich zdôraznia inak. Odporúčam aj úlohu asistenta, ktorý bude mať na kartóne napísané spomínané heslá. Keď ich príslušná postava povie, tak asistent predstúpi s heslom napísaným veľkými písmenami. Žiaci teda výrazy nielen počujú, ale aj vidia napísané a majú k nim aj netradičný výklad. 

A hráme

Rozprávač: Milí študenti, uvidíte, ako sa pani Kronátová snaží vybaviť v banke Dolárik spotrebný úver. Práve absolvuje s pracovníkom banky pánom Neústupným vstupný pohovor. 

Pán Neústupný: Pani Kronátová, akú veľkú sumu úveru by ste si predstavovali a na aký účel ju chcete použiť?

Pani Kronátová: 2 000 eur na vybavenie bytu.

Pán Neústupný: Výborne, máme spotrebný úver na tento účel. Potreboval by som, aby ste si vyplnili žiadosť o poskytnutie úveru. Sú to základné informácie o vás a o vašich majetkových a finančných pomeroch, v časti druh úveru môžete rovno začiarknuť spotrebný úver a tiež si tam dopíšte sumu, dátum čerpania úveru a splácania. Budeme potrebovať úver zabezpečiť – tak sem, prosím, dopíšte meno ručiteľa. Nech sa páči, tu sú tlačivá, ktoré musí ručiteľ vyplniť a musí tiež potvrdiť výšku príjmu u svojho zamestnávateľa. Taktiež vás poprosím o doloženie vášho príjmu na tomto tlačive. 

Rozprávač: Pani Kronátová sa odobrala domov, vyplnila všetky kolónky žiadosti o poskytnutie úveru, taktiež jej ručiteľ, pán Dôverčivý, všetko vypísal a o dva dni prišla so žiadosťou a potrebnými potvrdeniami do banky. 

Pán Neústupný: Dobrý deň, pani Kronátová, ďakujem za doklady. Ja teraz spracujem úverovú analýzu a dnes alebo zajtra vám zavolám, či je to v poriadku, alebo či budem od vás ešte niečo potrebovať. Ak to bude v poriadku, prídete aj so svojím ručiteľom podpísať zmluvu o úvere. 

Rozprávač: Pán Neústupný si preštudoval všetky doklady a pozval pani Kronátovú aj jej ručiteľa na podpis zmluvy.

Pán Neústupný: Dobrý deň, pani Kronátová, dobrý deň, pán Dôverčivý, nech sa páči, môžeme pristúpiť k uzavretiu zmluvy o úvere a čerpaní úveru

Rozprávač: Všetci sú spokojní – pani Kronátová má svoje peniaze, pán Neústupný uzatvoril zmluvu, banka má uzatvorený obchod a úroky. Pán Dôverčivý musí veriť, že pani Kronátová si bude plniť svoje záväzky voči banke. 

Pán Neústupný však na to dohliada a pravidelne kontroluje dodržiavanie podmienok úverovej zmluvy.

Žiaci si takúto vyučovaciu hodinu nadlho zapamätajú. Má to len jeden háčik – je to časovo náročné a nedá sa to robiť na každej hodine. Ale skúste sa aj vy zabaviť a učiť aspoň občas týmto spôsobom.

Miriam LIDAJOVÁ
OA, Považská Bystrica

Dramatická ekonomika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top