Dvadsať percent podľa seba

Možno ste už počuli, že vo firme Google môže každý zamestnanec venovať 20 % svo­jho pracovného času vlastným projektom. V tomto čase nemusí robiť to, čo od neho vyžaduje zamestnávateľ, ale sám si vyberie nejaký problém či tému a tej sa venuje.

Nie je to novinárska kačica. Mám bývalého žiaka vo švajčiarskej pobočke Goo­g­lu a ten mi to potvrdil. A hneď aj dodal, že je to výborné ako pre zamestnancov, tak aj pre firmu. Zamestnancov takto práca viac baví, môžu sa lepšie sebarealizovať a byť aspoň časť pracovnej doby kreatívni bez obmedzení, tlaku, dead­linov. Ale prečo vynakladá firma až 20 % mzdových nákladov na ľudí, ktorí pre ňu v danom čase nepracujú? Dôvodov je viacero a nie je ani celkom pravda, že z toho firma nič nemá. Mnohé zaujímavé aplikácie z portfólia Googlu vznikli práve ako „voľnočasové“ aktivity jeho zamestnancov a až následne sa o nich firma dozvedela a prejavila o ne záujem.

Tí, čo ma poznajú, už vedia, že bude nasledovať obligátna otázka: čo z toho vyplýva pre školu? Aj škola je predsa organizácia, ktorá by mala chcieť, aby sa v nej všetci (učitelia aj žiaci) cítili príjemne, aby v nej mohli byť kreatívni a tvoriť zaujímavé veci, či nie? Nebolo by teda rozumné niečo podobné zaviesť aj v škole? Čo keby sa žiaci 80 % času učili podľa pokynov učiteľov a 20 % času by sa smeli učiť celkom podľa vlastných predstáv a preferencií, t. j. sami by si mohli vybrať tému aj formu. A čo keby mal učiteľ 80 % učiva predpísaných vzdelávacím programom a 20 % by si mohol stanoviť podľa vlastného uváženia? Alebo ešte inak: čo keby každý učiteľ 80 % úväzku učil podľa pokynov vedenia školy a 20 % úväzku by si podľa vlastného uváženia vyplnil rôznymi aktivitami užitočnými pre žiakov či pre školu? Či to už som veľmi uletel?

Dvadsať percent podľa seba

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Stiahnite si celé najnovšie číslo časopisu DOBREJ ŠKOLY v PDF. A ak podporíte naše úsilie o skvalitňovanie slovenského školstva dobrovoľným predplatným, získate prístup ku všetkým číslam DOBREJ ŠKOLY, ktoré vyšli za 10 rokov.

Stiahnuť časopis v PDF
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Vyberte si rubriku