EduBox v Lozorne – miesto hier a rovesníckeho vzdelávania

Edubox v Lozorne - rovesnícke vzdelávanie

Učíme sa v kontajneri – rovesnícke vzdelávanie v EduBoxe

Z okna auta sledujem, ako sa v diaľke vynára maličký, no veselý kontajner. Je to EduBox. Každému je hneď jasné, komu patrí – vonkajšie steny sú pomaľované detskými kresbami a rôznymi heslami. Hneď ako zaparkujeme, v diaľke už spozornejú prvé deti a rozbehnú sa za nami: „Kristián! Soňa!“ 

Taký obyčajný EduDeň

V sprievode detí otvárame bránu. Deti prosia, aby s nami mohli pripraviť priestor na doučovanie. Zvyčajne ich pozornosť zablúdi k hračkám, preto musíme zdôrazniť, že čím dlhšie nám to bude trvať, tým neskôr začneme. Decká vyjednávajú, no v lepšom prípade argument o čase aspoň na tretíkrát zaberie, a tak rýchlo zakúrime, zdvihneme rolety a pripravíme miestnosť na nápor detí. Po príchode dobrovoľníkov z bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa a krátkej porade o tom, kto sa komu bude najbližšiu hodinku venovať, začíname. 

Prvostupniari už o 15.30 netrpezlivo vyčkávajú vonku. Prichádzajú po jednom, zložia tašku, prezujú sa do papučiek a odchádzajú na svoje miesto. Pod vedením dobrovoľníka sa najbližšiu hodinu budú venovať domácim úlohám a precvičovaniu základov nosných predmetov. Potom prichádza na rad zábava – pol hodinku sa deti hrajú spoločenské hry, hry na počítači alebo si vyrábajú náramky. O 17.00 už vonku stepuje druhý stupeň, ktorý má čas zorganizovaný rovnako. Dobrovoľníci si rozdelia skupiny žiakov podľa ročníkov a ak nemajú domáce úlohy, precvičia s nimi to, čo deti samy identifikujú ako najpotrebnejšie. Potom si púšťajú hudbu, rozprávajú sa alebo sa s dobrovoľníkmi hrajú. Po aktivitách ešte pár detí ostáva pomáhať s upratovaním. 

Čo je EduBox?

„Cieľom EduBoxu je vzdelávať deti zo znevýhodneného prostredia v ich prirodzenom prostredí. Nevzdelávajú ich dospelí, ale viac-menej rovesníci, ktorí sú im vekovo aj citovo bližšie. Deti učíme k všeobecne platným pravidlám v živote, no celé naše fungovanie smerujeme najmä k trom základným hodnotám: Tvoríme rodinu. Pomáhame si. Učíme sa. Sú to ľahko zapamätateľné princípy a najlepšie vystihujú to, k čomu deti chceme viesť,“ hovorí Kristián Berecz, hlavný koordinátor EduBoxu.  

EduBox sa musí priblížiť komunite, v ktorej deti vyrastajú. V prípade Lozorna je to komunita Rómov. Je mimoriadne dôležité porozumieť prostrediu, v ktorom deti s rodinami žijú, aby im celý tím zapojených ľudí vedel byť čo najviac nápomocný. Rodiny sú vťahované do aktivít s deťmi, zapája ich do organizácie rôznych podujatí a spája s ostatnými zainteresovanými zložkami projektu. Tie je nevyhnutné prepájať navzájom. Čím častejšie rôzni hráči prichádzajú do kontaktu, tým lepší vplyv to má na ciele EduBoxu. 

Edubox, Lozorno, Cesta mladých

Dobrovoľníci a rovesnícke vzdelávanie v EduBoxe

Stavebným pilierom projektu sú dobrovoľníci. Pre nich je dôležité byť pripravení na samotnú komunitu, na prácu s deťmi, potrebujú poznať techniky, ako ich učiť. Keďže sú to mladí ľudia a svoj čas dobrovoľne venujú práve takejto činnosti namiesto toho, aby ho napríklad trávili so svojimi priateľmi, Kristián sa so svojím tímom snaží vyhradiť si čas aj na to, aby prediskutovali, ako to s deťmi ide, ako sa dobrovoľníci cítia a čo potrebujú. 

V rámci obce si EduBox mimoriadne pochvaľuje prístup starostu obce, aktívnych poslancov a iniciatívu rodičov základnej školy. So školou komunikuje najčastejšie ohľadom učiva, absencie a správania detí v škole. 

Víziou EduBoxu je rozšíriť rady dobrovoľníkov o ďalších nadšencov, ktorým táto práca dáva zmysel a rozšíriť priestory pre veľký záujem detí.

„Vo finále by sme chceli, aby takéto EduBoxy fungovali na rôznych miestach Slovenska. Bez pomoci aktívnych ľudí, rodičov, učiteľov, samosprávy je však táto myšlienka len zbožné prianie,“ dodáva Kristián. 

Viac informácií o Eduboxe nájdete na stránke Cesta Mladých.

EduBox v Lozorne – miesto hier a rovesníckeho vzdelávania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top