Motivácia bez tlaku jednotiek

Zabudnime na to, že všetky deti budú vedieť násobilku vtedy, keď to predpisuje štátny vzdelávací program

„Vy dospelí ste čudní. Stále chcete, aby sme všetci mali jednotky. Podľa vás mať jednotky je normálne. Ale to predsa nie je možné,“ argumentoval náš syn po diskusii o Gaussovej krivke.

Ako učiteľom je nám jasné, že princípy Gaussovho rozdelenia reflektujú realitu a že je normálne, keď sa po písomke objavia známky 1 až 5 a najčastejšie 3. Hoci by sme najradšej videli samé jednotky a mohli sa pochváliť svojou pedagogickou genialitou a neuveriteľnými schopnosťami a vedomosťami našich žiakov. Ako rodičia chceme, aby malo naše dieťa skvelý život a táto predstava je spätá s jeho školskou úspešnosťou. Ak nevidíme v žiackej knižke jednotky, darmo nám bude niekto argumentovať Gaussovým rozdelením a jeho normálnosťou.

A tak narážame na svoje predstavy a potkýname sa o realitu. A to ešte neprišla reč na deti – ako sa cítia pod neustálym tlakom jednotiek bez ohľadu na to, čo chcú robiť alebo čo ich baví? Naháňame ich za jednotkami, neustále ich nútime porovnávať sa – s výkonmi spolužiakov, starších súrodencov alebo iných príslušníkov rodiny – často pokrivenými spomienkovým optimizmom. Bez ohľadu na to, či chcú súťažiť a či je takéto pretekanie pre nich motivujúce. Preto máme pre vás návrh. Vyskúšajte to aj bez jednotiek.

Násobilkoví majstri

Násobilke venujeme väčšiu časť tretieho ročníka a napriek tomu sa učitelia 2. stupňa sťažujú, že k nim prichádzajú deti, ktoré ju nevedia. Bez zautomatizovaných spojov malej násobilky nemôže byť dieťa úspešné pri písomnom násobení a delení, pri počítaní so zlomkami. V podstate sa diskriminuje pre takmer celé ďalšie matematické vzdelávanie. Až kým mu povolíme beztrestne používať kalkulačku. A to je vtedy, keď opustí brány školy (tým, žiaľ, nemyslíme školu základnú).

Ako naučiť násobilku bez toho, aby sme pri tom rozdávali známky a napriek tomu boli deti motivované učiť sa ju? Zapojme ich vrodenú túžbu zlepšovať sa a učiť sa nové veci. Naučme ich sústrediť sa iba na to, ako sa sami zlepšujú. Naučme ich všímať si, či boli dnes lepší ako včera a čo treba urobiť, aby boli zajtra lepší ako dnes. Bez ohľadu na to, ako na tom sú spolužiaci. 

Každé dieťa si založí Môj zošit násobilkového a delilkového majstra a na každej hodine si urobíte diktovací test. Bez známkovania! Toto je najdôležitejšia časť dohody. Deti musia dopredu vedieť, že za výkony v tomto zošite nikdy nedostanú známku. Vy budete diktovať príklady a deti si budú do zošita písať výsledky. Tempo diktovania prispôsobte momentálnej výkonnosti žiakov. Kontrola je veľmi rýchla a jednoduchá. Každý si zapíše, koľko príkladov z koľkých mal správne. A potom si pozrie, či bol lepší ako na predchádzajúcom teste. Môžete si robiť grafické spracovanie, tak žiak ešte lepšie uvidí, ako sa mení jeho výkonnosť. Je dôležité, aby si deti dávali každý sám sebe spätnú väzbu. Učte ich, aby si v prípade horšieho výsledku povedali, čo by bolo dobré urobiť, aby boli zajtra lepší. V prípade potreby s nimi pracujte individuálne. Pomôžte im s odhalením príčin neúspechu a nastavením pravidiel domácej prípravy tak, aby po čase videli svoje zlepšenie. Ak treba, zapojte aj rodičov. Z času na čas môžete dať kontrolnú písomku a pridať k nej hodnotenie: „Keby sme túto písomku známkovali, dostal by si z nej…“ Aby žiaci aj ich rodičia mali predstavu, ako sa im darí.

Takto vydržte do konca roka. Každú hodinu, bez ohľadu na to, čo preberáte, napíšte diktovací test. Aby ste v posledný deň školského roka mohli každému žiakovi odovzdať Certifikát násobilkového a delilkového majstra. Lebo ak budete vytrvalí, na konci školského roka budete mať v triede iba takýchto majstrov. Zabudnime na to, že všetky deti budú vedieť násobilku vtedy, keď to predpisuje štátny vzdelávací program. Niektoré to budú vedieť skôr, niektoré neskôr. Ale všetky ju raz vedieť budú.

Motivácia bez tlaku jednotiek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top