Enviromentálni experti

Zaujímavé nápady, ako využiť rovesnícke vyučovanie

V rámci projektu Environmentálni experti sme v Živici vytvorili priestor pre praktickú skúsenosť a sebarealizáciu žiakom základných škôl. Po vzdelávacom kurze bolo ich úlohou odovzdať spolužiakom osvojené vedomosti a zručnosti. Najviac ich oslovili témy eko-kozmetika a ekologické poľnohospodárstvo. 

Rovesnícke učenie

Zapojení pedagógovia potvrdili, že prepojenie teórie s praxou je efektívne, pričom pri rovesníckom vzdelávaní sa neučili len mladšie deti, ale aj staršie v pozícii lektorov. 

Obľúbenou témou sa stali bylinky. V rovesníckom vzdelávaní nechýbal čajový príbeh japonského cisára, tradícia babiek – bylinkárok, pestovanie a spracovanie byliniek či úspešné farbenie tašiek. Dobre zorganizované, praktické aktivity, pri ktorých sa deti neváhajú zašpiniť, lebo vidia zmysel svojho úsilia, skutočne fungujú. Bylinkové špirály a vyvýšené záhony sa stali zdrojom pre vodné a čajové bufety.

Martina Klieštiková zo ZŠ Nejedlého v Bratislave podporila samostatnosť žiačok. Už prihlásenie na kurz prebehlo na základe ich motivácie. „Projekt bol veľmi zaujímavý a žiaci ho s entuziazmom realizovali. Páčilo sa mi, ako realizáciu projektu riešili aj vo svojom voľnom čase a zo školy sa neponáhľali domov. Bolo pekné sledovať, ako sa vžili do učiteľskej roly. U niektorých žiakov bol vidieť úžasný pedagogický talent.“ Pedagógovia sa zhodli, že rovesnícke vzdelávanie deti baví. V triede bola uvoľnenejšia atmosféra, žiaci boli súdržnejší a aktívnejšie sa zapájali. V Bratislave rozšírili vzdelávanie o ďalšiu úroveň tzv. vzdelávanie naopak, kde žiaci učili pedagógov. Bola to pre nich nová skúsenosť, po ktorej úprimne priznali, že učenie vôbec nie je jednoduché. 

Žiaci sa výborne zhostili pozície lektorov kurzov domácej kozmetiky. Diskutovalo sa, objavovalo, neveriacky krútilo hlavami nad zložením kozmetických výrobkov. Žiaci šľahali a miešali krémy a zubnú pastu. Na záver pripravené zmesi zabalili do vyzdobených téglikov, ktoré dôkladne označili zložením. Mnohé výstupy projektov žiakov inšpirovali natoľko, že ich chceli realizovať aj doma.

Malí lektori

Vďačnou je aj téma bio-potravín, spojená so sadením starých krajových odrôd ovocia. Rovesnícke vzdelávanie ukončené vlastnoručne pripraveným jedlom sa potom robí oveľa ľahšie. V Badíne si žiaci zobrali na mušku takmer zabudnuté suroviny ako cícer, pohánku, šošovicu či bôb. Zaškolení žiaci s učiteľkou zriadili na škole záhon, kde spomínané strukoviny a obilniny pestovali. Popritom si šikovne vyrobili malé vrecúška, aby mohli plodiny poznávať naozaj všetkými zmyslami, hmat nevynímajúc. Pri zmyslovej aktivite dobre poslúžia aj škatuľky z fotografických filmov, v ktorých semiačka vydávajú podľa veľkosti špecifický zvuk. Našli by ste podľa neho dve škatuľky s rovnakým obsahom? Na záver zbierali osvedčené rodinné recepty starých rodičov s použitím tradičných plodín do spoločného receptára. 

Aj v Zlatých Moravciach žali lektori úspech. Na vysvetlenie potravinovej pyramídy vytvorili realistickú pomôcku. Použili dostupné vzorky potravín a obalov, tie ktoré nemali k dispozícií, dokreslili. Pri poznávaní poľnohospodárskych surovín sa žiaci hrali na Popolušku a poslušne triedili rôzne druhy obilnín a strukovín do pripravených nádob. Dokonale sa tak zoznámili s ich tvarom a názvami. 

Jeden z lektorov zatiaľ chodil medzi mladšími spolužiakmi, aby im ukázal rozdiel v lúpanej a nelúpanej slnečnici. Zdanlivo samozrejmé, ale pre malých žiakov nie vždy jasné. Spoznávali špaldu, pšeno, trstinový cukor. O chvíľu z pripravených surovín spoločne miešali hmotu na špaldový koláč. 

Skúsenosti z rovesníckeho vzdelávania nájdete aj v príručke „Ako (sa) učia environmentálni experti“. Príručka je voľne dostupná na www.mestske-vcely.sk. 

Zuzana DOVALOVÁ,
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava

Enviromentálni experti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top