Experimenty, ktoré učia i bavia

expedícia v škole

Vedením k zmysluplnému chápaniu prírodovedných javov učíme deti lepšie rozumieť svetu

Projekt ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj sme rozbehli len pred rokom, no radosť nám stihol priniesť už po prvom polroku pilotáže u piatakov. Zapojení učitelia zo všetkých deviatich pilotujúcich škôl reportovali zvýšený záujem žiakov o biológiu a geografiu a vyššiu aktivizáciu málo aktívnych žiakov.

Čo prináša ExpEdícia deťom

Deti vedieme k systematickému skúmaniu javov, až kým nastane moment dopracovania sa k poznatku vlastným úsilím. „To sú momenty, kedy žiak zistí, že veci sa majú inak, ako si to pôvodne myslel. A prišiel na to sám. Napríklad zistenie, že cukru ako rozpustnej látky sa síce so zvyšujúcou teplotou vody rozpúšťa viac, ale s plynom to je opačne – čím vyššia teplota rozpúšťadla, tým menej plynu sa rozpustí. Pre vedeckú komunitu to nie je nič prevratné, no pre žiaka áno – začal lepšie rozumieť svetu,“ hovorí Katarína Kotuľáková z Trnavskej univerzity.

Čím viac sú deti vedené, aby si takýmto spôsobom samy tvorili poznatky, tým sú v ich hlavách nadobudnuté vedomosti trvalejšie. Je fascinujúce sledovať, aké predstavy, často mylné, nosíme v hlavách už od detstva. Lucia Beňová z Evanjelickej spojenej školy v Prešove je v projekte zapojená od začiatku a priznáva, že hodiny biológie a geografie sa stali zaujímavejšími aj pre ňu: „Začala som sa na proces učenia sa detí pozerať z novej perspektívy, získala som nové skúsenosti a zručnosti s organizáciou práce na hodinách. Presvedčila som sa, že spôsob, akým žiaci nadobúdajú nové vedomosti, je snáď ešte dôležitejší, ako samotný obsah a veľmi vplýva na to, aká bude trvácnosť osvojených poznatkov. Napríklad na hodine venovanej mokradiam a ich funkcii v krajine sme pri zisťovaní žiackych predstáv o mokradi zistili, že napriek tomu, že sme sa téme vodných organizmov už venovali, mnohí žiaci mali zafixovaný pojem planktón len v spojitosti s morom či oceánom. Pod mikroskopom sme pozorovali vzorku vody s mikroorganizmami a mylnú predstavu sa podarilo odstrániť.“

V CZŠ Narnia v Bratislave mali žiaci skúmať eróziu pôdy. Jednou z ich hypotéz bola myšlienka, že korene rastlín spevňujú pôdu a zabraňujú odnosu častí z pôdy – mohli by teda túto eróziu zastaviť alebo zmierniť jej účinky. S pomocou učiteľky Petry Polkovej prišli na to, ako uskutočniť experiment, ktorým by si túto hypotézu overili. Do dvoch nádob dali zeminu, no len do jednej zasiali semienka žeruchy. Žiaci polievali obe nádoby rovnako. Jedna skupina žiakov však nepolievala nádobu bez semienok. Pri uskutočňovaní experimentu, kedy obe nádoby naklonili (simulovali sklon svahu) a liali vodu na vyššie položenú časť nádob, mohli žiaci pozorovať, že rastliny v nádobe s rastlinami pevne držia pôdu pohromade a nedochádza k jej zosuvu, zatiaľ čo v nádobe bez rastlín dochádza k erózii. Dôkazom boli aj poháre pod nádobami, do ktorých odtekala voda – v jednom bolo oveľa viac častíc pôdy a voda bola viac zakalená. Skupinka žiakov, ktorá nepolievala obe nádoby, však ostala zaskočená, experiment im vyšiel inak. Nádoba s rastlinami prepúšťala vodu, nádoba bez rastlín neerodovala a neprepúšťala ani vodu. V triede sa strhla diskusia a ostatní spolužiaci sa im snažili vysvetliť, kde urobili chybu. Posledný verdikt bol jasný: „Aby ti experiment vyšiel, musíš urobiť vždy dve vzorky, ktoré porovnáš, ale líšiť sa môžu len v jednej veci.“

Odkiaľ sa vo vode berie kyslík?

Po stanovení hypotézy, že kyslík produkujú vodné rastliny, sa v triede rozhodli urobiť experiment. Indikátor zafarbil okysličenú vodu na modro, neokysličenú na zeleno. Do jednej z dvoch nádob s neokysličenou zelenou vodou žiaci vložili vodnú rastlinu a pozorovali, či voda zmení farbu na modro – okysličí sa.

Skupina detí prišla s nápadom vyskúšať tento experiment s machom. Chceli overiť, či má schopnosť produkovať kyslík tak ako vodné rastliny. Experiment bol neúspešný, mach vodu ešte viac oberal o kyslík. Napriek tomu deťom spôsob riešenia otvoril dvere k poznávaniu. Prejavila sa túžba zistiť viac a skúšať ďalšie pokusy, ktoré im dajú odpovede na ich vlastné otázky. 

Experimenty, ktoré učia i bavia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top