Keď sedím, neviem rozmýšľať

Keď sedím, neviem rozmýšľať

Opakovanie občas nevedie k múdrosti, ale je zdrojom frustrácie

Žiak 3. ročníka, veľmi dobré známky, integrovaný s ADHD. Osobná história napovedá, že príčinou jeho ťažkostí by mohla byť neuromotorická nezrelosť. Škola trvá na psychiatrickom vyšetrení. U dieťaťa sa stupňujú úzkostné prejavy a objavilo sa kompulzívne umývanie rúk. Rodičia to vnímajú, ako reakciu na stres a nároky školy. Škola zase naznačuje, že rozsiahle vedomosti dieťaťa z geografie, sú výsledkom ambicióznosti rodičov.

Indián Čierna štica

Pokus o diagnostiku je dosť vyčerpávajúci. Problém sa ukáže hneď. Schopnosť udržať rovnováhu je na úrovni dvojročného dieťaťa. Pri vyžadovaní pomalého pohybu sa zachytáva hocičoho, čo je po ruke. Pri teste na prítomnosť Morovho reflexu dochádza k panickej reakcii už pri umiestnení do testovacej polohy. Aj napriek chronologickému veku je jeho CNS extrémne nezrelá. Neprekvapuje, že nie je schopný kontrolovať jemné pohyby vlastných očí. Fyzické predpoklady na učenie sú na takej nízkej úrovni, že ma neprestávajú fascinovať jeho školské výsledky. 

Keď opakovanie nepomáha 

Neuromotoricky nezrelé deti musia neustále kompenzovať problémy vyplývajúce z nedostatočnej rovnováhy a koordinácie. Na dosiahnutie pokojných momentov (v pokoji prečítať úryvok textu, pomaly písať) je potrebných veľa síl. Čierna štica je chytré dieťa. Naučil sa do krátkeho momentu skoncentrovať všetku svoju kapacitu. Čo najrýchlejšie uchopiť problematiku a ešte rýchlejšie zaznačiť výstup. Jeho telo nevie pokojne sedieť a v pokoji pracovať. Nerozumie, prečo by mal vypočítať 10 podobných príkladov, keď už všetko pochopil. V jeho prípade opakovanie nevedie k múdrosti, ale je zdrojom frustrácie. Vyučovací proces nezlyháva na nevedení. On to vie. Zlyháva na neochote dieťaťa investovať množstvo energie do zbytočných cvičení. 

A umývanie rúk? 

Asi u pätiny mojich klientov sa vyskytuje téma excesívneho umývania rúk. Časté sú obavy z chorôb, špiny a pocit lepkavosti. Jedna z príčin je v zle zorganizovanom taktilnom systéme, ktorý nesprávne spracováva podnety. Niektorým deťom sa ich ruky zdajú špinavé, aj napriek tomu, že sú čisté. Výskumy sledujúce vzťah medzi rôznymi diagnózami a neuromotorickou nezrelosťou ukazujú, že sa súbežne často vyskytuje s obsedantno-kompulzívnou poruchou. U niekoľko málo detí sa objavuje aj obsedantné triedenie, upravovanie svojho okolia alebo iné ritualizované správanie. Sú to záchranné „kotvy“, ktorými sa dieťa stabilizuje, lebo psychická stabilita vyplývajúca z telesnej stability nie je dostupná.

Stretnutie po roku

Rok som o ňom nepočula. Zavolala mi nešťastná matka. Čierna štica sa má dobre, len škola je stále problém. Známky dobré, už samostatne pracuje, vyhovel aj požiadavke viacerých cvičení na tú istú tému. Teraz prekáža vstávanie cez hodinu. Statická pozícia ako sedenie či státie je pre nezrelé deti najťažšia forma existencie. Najlepšie sa im žije v pohybe alebo ležmo. Dedinská škola, 15 detí v triede a chodenie vyrušuje. Čierna štica hovorí, že keď sedí, nevie rozmýšľať. Začne chodiť najmä vtedy, keď ho vyučovanie zaujme. Energiu a intelekt v tejto chvíli nechce spotrebovávať na udržanie statickej pozície. Potrebuje ju uvoľniť na rozmýšľanie.

Keď škola nechce

Mala som klienta z veľkej mestskej školy. Nepotvrdený Aspergrov syndróm. Tiež musel chodiť. Chodil vzadu v triede poza lavice. Robil typický trepotavý pohyb rukami a vždy, keď sa ho opýtali, bol v obraze a vedel. 27 žiakov a nikto si to nevšímal. Vraj to učiteľka deťom vysvetlila. Čierna štica chodiť nemôže. Nemôže ani ostať na škole. Musí ísť do autistickej a treba mu diagnostikovať Aspergera. Ja vidím zbytočné patologizovanie a naháňanie diagnóz. Čierna štica by mohol byť šťastný aj na dedinskej škole, keby škola chcela. Ale nechce. ν

Keď sedím, neviem rozmýšľať

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top