Finančná gramotnosť v praxi

Počas online vzdelávania mi žiaci referujú, ako sa rodičia venujú zveľaďovaniu svojich domovov. Najčastejšie sa v tomto období maľuje a mení podlaha. Prečo nie, deti sa priučia manuálnym zručnostiam. Keďže mám rada matematiku v praxi, zadala som našim deviatakom projekt, ktorého cieľom bolo ukázať rodičom, že to čo sa učíme v škole, je potrebné aj pre bežný život.

Deti dostali za úlohu zistiť, koľko zaplatia za výmenu podlahy vo svojej izbe. Úlohy pre žiakov:

1. Odmeraj rozmery svojej izby – premena jednotiek dĺžky.

2. Zakresli plán miestnosti v mierke, ktorú si zvolíš – mierka plánu.

3. Vypočítaj plochu danej miestnosti – obsah rovinných útvarov.

4. K danej ploche pripočítaj 15 % rezervy – percentá.

5. Vyhľadaj na internete letáky dvoch obchodov, v ktorých predávajú podlahy, jeden v blízkosti, druhý vzdialenejší, kam chodíte často nakupovať – zber a triedenie informácií, čítanie s porozumením.

6. Vyber v oboch obchodoch podobné podlahy s podobnými cenami – porovnávanie (v tejto časti ma žiaci veľmi prekvapili, bez môjho zadania začali porovnávať parametre podlahy, hrúbku, zaťažiteľnosť, atď. Dokonca mi popísali aj recenzie k jednotlivým typom podláh, čím preukázali kritické myslenie, že porovnávajú podlahy s rovnakými vlastnosťami, a preto by aj cena mala byť porovnateľná).

7. Vypočítaj, koľko eur zaplatíš za podlahu v jednotlivých obchodoch – rovnice s jednou neznámou, porovnávanie.

8. Pripočítaj k cene tovaru aj náklady za prepravu (tu ma žiaci opäť potešili, do prezentácie mi vkladali mapy aj s trasou, vzdialenosťou v kilometroch a časom, ktorý strávia cestovaním) – zber a triedenie informácií, orientácia v číselných údajoch, porovnávanie časov, vzdialeností a spotreby pohonných látok.

9. V Exceli zostav tabuľku a do nej vlož zistené informácie – práca s tabuľkou, usporiadanie, porovnávanie.

 10. Vypracuj prezentáciu v PowerPointe a pošli mi ju.

To, čo po zadaní tohto projektu nastalo sa nedá opísať inak ako úžas. Deti vypracovali aj 15-snímkové prezentácie, do ktorých popridávali fotografie podláh, recenzie, aktuálne ceny pohonných hmôt. Zistili si spotrebu rodinných automobilov na 100 kilometrov a vypočítali ich spotrebu pri doprave podlahy z obchodu domov.

Projekt vyšperkovali do detailov. Pre toto rada učím matematiku, lebo pripraví dieťa do života, naučí ho myslieť, byť finančne gramotný a efektívne narábať s financiami. Využívať kritické myslenie a porovnávať, nespoliehať sa len na údaje výrobcov, ale čítať aj recenzie, overiť si, čo je fakt a čo len reklamný trik. 

ZŠ, Korňa

Finančná gramotnosť v praxi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top