Improvizovaná prírodoveda

Každý z nás iste vie, že lepšie je niečo raz vidieť, ako o tom tisíckrát počuť. A kde sa toho dá vidieť viac ako vonku?

Na základnej škole vediem biologický krúžok pre deti v prvom a druhom ročníku. Na mojich hodinách zamieňame obyčajný zošit za expedičný denník. 

A žaby nikde

Tento rok prišlo teplé obdobie skutočne priskoro. Presne na toto sme čakali, aby sme mohli znova začať chodiť do prírody! Vyrazili sme s chuťou nájsť niečo neobvyklé. Vydali sme sa smer Železná Studienka. 

Pôvodným plánom bolo pomôcť ropuchám, nakoľko v tom čase, ako každoročne v tejto lokalite, prebieha akcia pod názvom Pomoc ropuchám pri jarnej migrácii. Deti boli nadšené, niektoré si dokonca pripravili aj vlastné nádoby, aby si do nich žabky odložili. No vytúžené krásne počasie bolo síce potešením, ale aj prekliatím – ropuchy už boli dávno zalezené späť v lese. 

Zvieratá sú všade

Nevzdali sme sa a pokračovali sme v hľadaní ďalších prirodzených obyvateľov tohto kraja. 

Ako pri každom výskume, tak aj tu, bolo potrebné si nájdené objavy zdokumentovať a pri tom sa osvedčili farbičky. Všetky objavené živočíchy, či už to boli korytnačky vyhrievajúce sa na dreve v jazere, kačice plávajúce na hladine alebo „električky“ pohybujúce sa vo svojom charakteristickom spojení, všetko ostalo zvečnené na papieri expedičných denníkov. 

Veľká koláž

Teraz sa už len čaká, kým z tlačiarne dorazí vytlačený plagát zobrazujúci les a prírodu, ktorý poslúži ako pozadie pre obrázky zvieratiek. Tie doň budeme vlepovať formou koláže. Takýto veľký plagát poslúži ako výzdoba chodby a pripomienka nášho výletu, bude tiež dobrou edukačnou pomôckou na opakovanie, kde sa ktoré druhy zvierat v prírode nachádzajú. 

Nebáť sa improvizovať

Ísť do prírody sa vyplatí vždy, najmä ak je na to vyhovujúce počasie. Dá sa tu nájsť veľa inšpirácie z oblasti biológie, ale aj z fyziky alebo geológie. Netreba zabúdať, že matka príroda je nevyspytateľná a nie vždy sa nám podarí splniť cieľ, ktorý sme si dopredu stanovili. Preto nestrácajme chladnú hlavu a dovoľme si trochu improvizovať! Predsa len je vonku toho toľko. ν

Michal BENOVICS
ZŠ CENADA, Bratislava

Improvizovaná prírodoveda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top