Portréty známych Slovákov

So žiakmi sme začali na informatike robiť projekt Obrázky slovenských vedcov. Ako prvý krok si každý vytvoril na svojom USB kľúči priečinok s názvom Vedec. V ňom sme si urobil odkaz na stránku www.osobnosti.sk.

Každý žiak dostal odo mňa fotografiu jedného slovenského vedca alebo konštruktéra, ktorú si musel sám uložiť z môjho počítača na svoj USB kľúč. Podľa mena tiež musel známu vedeckú osobnosť nájsť na stránke osobností. Prečítať si jej životopis a urobiť portrét z obrysov jej tváre, pripísať meno vedca a tiež napísať, čo urobil alebo čím sa zaoberal. Potom si deti osobnosti navzájom predstavili asi desiatimi vetami a ukázali všetkým ich portréty. 

Rovnako sa dá so žiakmi postupovať napríklad pri téme štúrovci alebo spisovatelia slovenského realizmu. Podporíte tak medzipredmetové vzťahy medzi informatikou, dejepisom a slovenčinou a deti vytvoria niečo hodnotné. Veď už asi len staršia a stredná generácia si pamätá podobizne významných slovenských osobností alebo to, akú nosil Hviezdoslav namiesto kravaty krásnu mašľu.

Portréty známych Slovákov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top