Informácií je nadbytok, vzácna je motivácia

médiá a vzdelávanie

Spal na lavici. V triede bolo úplné ticho, študenti gymnázia nehybní. Prísna profesorka ho štuchla. On sa posadil a vzpriamený s otvorenými očami pokračoval v spánku. 

Prednáškam s povinnou účasťou sa vyhýbam tak úpenlivo ako ministri školstva reforme. Naučilo ma to desať rokov praxe. Neberiem to osobne, ale rozprávať niekomu niečo, čo sa jemu nechce počúvať, je zbytočné. 

Vo vzdelávaní je dnes vzácna motivácia. Informácie sú zadarmo, na dosah ruky a je ich nekonečno. No bez emócie to nejde. Človek musí vedieť, prečo sa niečo učí, aby sa to skutočne naučil. Musí chcieť. Bez motivácie nie je pozornosť, bez pozornosti nie je učenie. Vidím to na deťoch. Keď vzplanie záujem a otvorí sa okno pozornosti, nové informácie doslova hltajú. Keď záujem zhasne, nepomôže ani šaškovanie či dôrazný tón. Keď vycítia, že mi na tom záleží, niekedy mi aj spravia radosť a predstierajú, že ich to zaujíma. 

Motiváciu vo vzdelávaní niekedy supluje donútenie. No potom ide len o predstieranie učenia. V tom lepšom prípade to ide len do krátkodobej pamäti a na „harddisku“ neostane ani stopa. 

Zmenu v podobe informačnej explózie a zrovnoprávnenia prístupu k informáciám bez rozdielu v príjmoch, veku a lokality bydliska musia zapracovať vo svojich modeloch fungovania nielen médiá, ale aj vzdelávacie inštitúcie. Zatiaľ sa to príliš nedarí. Teda, ak sa neuspokojíme s tým, že vysokoškolský pedagóg nosí na prednášky články vytlačené z Wikipédie.

Text sme prevzali z mailového týždenníka J. Karpiša „Zlé peniaze, dobrý život“.

Informácií je nadbytok, vzácna je motivácia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top