Je dobré učiť žiakov nespojité písmo Comenia Script?

Ešte pred prázdninami slovenským školstvom otriasala kauza spojitého a nespojitého písma. Rozhodnutie ministra Plavčana, v ktorom dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu programu núti ovládať spojité písmo každého prváčika, bolo o to viac prekvapivé, že prišlo ako blesk z jasného neba. Nikto netušil, prečo sa otvára problém, ktorý vlastne nikdy problémom nebol. Vďaka petícii aktivistov – učiteľov, rodičov, známych osobností i odbornej verejnosti a tiež vďaka akciám podporujúcim slobodné rozhodnutie každej školy pri výbere „spojitej či nespojitej cesty“, sa podarilo zmeniť pohľad ministerstva na celú záležitosť. Na sociálnych sieťach bol každý krok aktivistov či ministra ostro sledovaný a diskusie búrlivé. Nič však nie je len čierne alebo biele, aj tu existujú argumenty ZA nespojité písmo i PROTI nemu.

Argumenty ZA

  • Deti sa nemusia učiť štyri podoby každého písmena (písané – malé i veľké a tlačené – malé i veľké). Majú možnosť písať diakritiku priamo nad písmená, takže majú i menšiu chybovosť v slovách.
  • V prvom ročníku vzniká viac času venovať sa čítaniu, pretože nácvik nespojitého písma je podstatne jednoduchší ako pri spojitom písme. Nespojité písmo je dokonca vhodné i na samotné učenie čítania.  
  • Zmyslom výučby písania je to, aby deti dokázali zapísať hovorenú reč grafickými znakmi. Tomu nijako nebráni jeho nespojitosť.
  • Čím je dieťa staršie, tým radšej píše skôr tlačeným písmom, ktoré mu umožňuje rýchlejšie sa vyjadriť a navyše všetky úradné formuláre je nutné vypísať „paličkovým“ písmom. 
  • Dobre ho zvládajú i deti so špecifickými poruchami učenia, je vhodné i pre motoricky slabšie deti, ľavákov i bilingválnych žiakov. Zošity detí (dysgrafikov a dyslektikov nevynímajúc) vyzerajú veľmi úhľadne a čitateľne i vo vyšších ročníkoch. 
  • Nespojité písmo nevytvára zbytočnú komunikačnú bariéru v kontakte s ľuďmi z viacerých krajín EÚ, pretože ho vedia na rozdiel od spojitého prečítať. 

Argumenty PROTI

  • Nespojité písmo sa vedie zväčša zhora nadol a chýba mu plynulosť, preto sa žiakom ťažšie nachádza východiskový bod pre napájanie, čo prispieva ku koordinačnej neistote.
  • Nespojité písmo rozdrobuje naše vnímanie, prežívanie i myslenie. Spájanie písmen je inštinktívnou záležitosťou. Rovnako ako nehláskujeme reč a hovoríme plynule, tak sú plynulé i všetky naše pohyby pri nejakej činnosti – chôdza, tanec, plávanie.
  • Na Slovensku sa oficiálne používa jediný typ nespojitého písma, a to Comenia Script. Jeho autorkou je Češka Radana Lencová, ktorá vlastní všetky autorské práva, preto sú aj pracovné zošity pre CS podstatne drahšie ako iné písanky. 
  • Nácvik nespojitého písma oslabuje autoritu učiteľa na rozdiel od nácviku písma spojitého, ktoré je založené na drile a presnom dodržiavaní jeho pokynov. Odmietanie všetkého formálneho a zaužívaného postihlo teda aj písanie. 
Je dobré učiť žiakov nespojité písmo Comenia Script?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top