Je možné vzdelávať žiakov na základnej škole online efektívne?

Ako prebieha online vzdelávanie na Súkromnej základnej škole BESST v Trnave?

Brány našej školy sú zatvorené už štvrtý týždeň. Školy, učitelia, žiaci a ani rodičia neboli na túto situáciu pripravení. Videli sme a stále vidíme, ako sa niektorí rodičia, učitelia alebo celé školy trápia, snažia a bojujú. Niektorým školám sa podarilo postupne nájsť svoj systém online vzdelávania. Väčšinou však išlo o zadávanie tém a úloh, ktoré žiaci musia vypracovať spolu s rodičmi. Problematické občas bolo, že aj v rámci jednej školy zadávali a vyžadovali učitelia úlohy cez rôzne platformy. Rodič (najmä malých detí) hľadal a sťahoval, učil sa s dieťaťom a snažil sa poslať správnu úlohu cez správnu platformu. Našli sa aj učitelia, ktorí sa rozhodli nahrávať videá alebo nabehli na systém videohovorov so žiakmi. Tiež to však nebolo celoškolsky podchytené a bola to väčšinou aktivita šikovného a angažovaného učiteľa.

Ako nastaviť systém online vzdelávania?

Ihneď po uzatvorení školy sme začali plánovať systém online vzdelávania. Najskôr sme vyhodnotili, čo máme a čo vieme použiť. Nechceli sme vytvárať úplne nový systém, aby bolo čo najjednoduchšie na online vyučovanie prejsť.

Každý náš žiak má k dispozícii od 3. ročníka ZŠ tablet na prácu v škole aj doma. Tablety vo vyučovaní používame už štyri roky, čiže naši žiaci aj učitelia sú zvyknutí na prácu v online prostredí. Rovnaký počet rokov máme zavedenú elektronickú žiacku knižku a triednu knihu cez aplikáciu Edupage, čiže všetci, vrátane rodičov, sme zvyknutí na informácie, zadávanie úloh alebo cvičných testov cez túto aplikáciu. Navyše väčšina učiteľov pracuje celoročne s aplikáciou iTunesU, kde si vytvárajú kurzy pre žiakov. Do týchto kurzov vkladajú žiakom materiály (prezentácie, pracovné listy, online linky na videá, webstránky alebo aplikácie). Žiaci k nim majú prístup v škole aj doma. iTunesU umožňuje žiakom poslať učiteľovi naspäť vypracovaný pracovný list a tento môže byť následne ohodnotený učiteľom. Zdieľanie informácií a materiálov so žiakmi sme tak mali vyriešené.

Otázkou boli online vyučovacie hodiny, kde by sme zabezpečili interaktívny kontakt učiteľa s celou triedou. Hľadali sme rôzne možnosti, pozerali aplikácie. Chceli  sme nájsť aplikáciu, ktorá bude jednoduchá pre prácu učiteľa, ale aj malého žiaka. Kolega nám odporučil aplikáciu ZOOM Cloud Meetings. Aplikáciu sme skúsili, a keďže je veľmi jednoduchá aj pre začínajúceho užívateľa, bolo rozhodnuté. 

V prvý týždeň uzatvorenej školy sme sa všetci učitelia stretli v škole, zorganizovali sme interné školenie pre používanie aplikácie. Učiteľov sme rozdelili do skupiniek, aby si navzájom vyskúšali prácu s aplikáciou. Na ďalší deň sme zrealizovali testovaciu hodinu triedneho učiteľa so žiakmi, vysvetlili im systém a pravidlá používania.

Zároveň sme sa s učiteľmi dohodli, ako budeme nasledujúce týždne fungovať. Vytvorili sme dočasný skrátený rozvrh (4 – 5 vyučovacích hodín denne), v ktorom boli všetky predmety okrem výchovných. Komunikovať budeme s rodičmi a žiakmi cez Edupage, materiály budeme zdieľať cez Edupage alebo iTunesU kurzy, vyučovať budeme cez ZOOM. Takto sme sa rozišli v piatok domov.

Online vyučovanie v praxi

V pondelok 16. 3. 2020 sme začali s riadnym online vyučovaním. Vyučovacie hodiny začínajú presne podľa školského rozvrhu, ktorý majú žiaci v aplikácii Edupage. Vyučovanie začína (ako v bežný školský deň v našej škole) o 8:30 a končí o 11:55 (ak majú žiaci 4 vyučovacie hodiny). 40-minútové vyučovacie hodiny majú žiaci formou videohovorov, kde s nimi učiteľ zdieľa prezentáciu, pracovné listy, videá, ale využívajú aj školské pracovné zošity. Učitelia učivo vysvetľujú, žiaci majú možnosť sa pýtať. Medzi jednotlivými hodinami majú prestávky ako v škole. Následne majú hodinu na obed a od 13:00 do 14:00 pracujú na domácich zadaniach. Dohodli sme sa, že z každej vyučovacej hodiny môžu žiaci dostať prácu na doma na maximálne 15 minút (spolu teda 1 hodinu), aby sme predišli domácej práci žiaka do neskorých hodín. Celkovo pred obrazovkou trávia žiaci kvôli vyučovaniu maximálne 3 hodiny denne, čo je pre nás tiež veľmi dôležité.

Takto fungujeme vo všetkých triedach od 3. ročníka. Ak vás zaujíma, či je aj tretiak schopný vzdelávať sa touto formou online, odpoveď je áno a ide im to super.

Od začiatku sme však stáli pred rozhodnutím ako učiť prvákov a druhákov. Najskôr sme sa dohodli s vyučujúcimi, že im budú posielať materiály a s pomocou rodičov na nich budú žiaci pracovať. Počas dňa sa učiteľ spojí s každým rodičom a prediskutujú prípadné nejasnosti.

Neskôr sa učiteľky rozhodli, že aj ony prejdú postupne na online vyučovacie hodiny. Každá si našla systém a teraz sa vzdelávajú 2 – 3 hodiny formou videohovoru aj žiaci 1. a 2. ročníka.

Učitelia, žiaci aj rodičia našej školy sú vďační za tento spôsob vzdelávania. Rodičia preto, že sme na nich nepreniesli zodpovednosť za vysvetľovanie nového učiva a vypracovávanie úloh s dieťaťom a vytvorili sme žiakom pravidelný režim. Učitelia oceňujú, že bez problémov preberajú učivo ďalej. A žiaci? Tí sa tešia na online hodiny. Pre nich je najdôležitejší kontakt so spolužiakmi a ich učiteľmi.

Ak by mi dal niekto otázku, či je možné efektívne vzdelávať online žiakov základnej školy, moja odpoveď je – určite áno! Avšak na všetko musí byť pripravený celý školský systém. Technologicky aj kompetenčne. Žiaci aj učitelia musia mať doma pripojenie na internet, počítač alebo tablet (postačuje aj smart mobilný telefón). Všetci tiež musia mať skúsenosti a dostatočné zručnosti s prácou s IKT.  

Dôležitý je aj plán a dohodnutie školského systému s učiteľmi vopred. Nám sa toto všetko podarilo a som za to vďačná. Vďaka plánu, šikovným učiteľom a pripraveným žiakom vzdelávame online systematicky a efektívne. Úprimne by som túto možnosť online vzdelávania dopriala všetkým rodinám a školám.

Autorka článku je riaditeľkou Súkromnej základnej školy BESST v Trnave.

Je možné vzdelávať žiakov na základnej škole online efektívne?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top