Mal by sa pre koronavírus zopakovať celý školský rok?

Pandémia koronavírusu postavila celé naše školstvo zo dňa na deň do bezprecedentnej situácie, ktorú by sme si ešte pred mesiacom nevedeli ani predstaviť. Kým školy, učitelia, žiaci aj rodičia hľadajú spôsob, ako v nových podmienkach aspoň ako-tak fungovať, vedenie rezortu a experti vedú diskusie o tom, ako celú situáciu riešiť z dlhodobejšieho hľadiska. A zaznievajú aj návrhy na opakovanie celého školského roka, teda de facto hromadné „prepadnutie“ všetkých žiakov na všetkých stupňoch škôl. Niektoré viac postihnuté krajiny (napríklad Španielsko) už k tomuto kroku pristúpili. Rozhodovanie nebude jednoduché, pretože existujú argumenty ZA i PROTI. Pozrime sa bližšie na niektoré z nich.

Argumenty ZA

 • Niektorí žiaci viac-menej nechodili do školy už od februára. Najskôr mali chrípkové prázdniny, potom jarné prázdniny a následne došlo k zatvoreniu škôl kvôli vírusu.
 • Médiá a sociálne siete sa zameriavajú najmä na príklady škôl, ktoré zvládli prechod na on-line vyučovanie úspešne. Nesmieme však zabúdať, že zďaleka nie všetci žiaci majú na takúto formu vzdelávania podmienky či možnosti. Mnohí žiaci stále doma nemajú prístup k počítaču, dostatočne rýchle pripojenie na internet, podporu zo strany rodičov a pod. A zďaleka nemusí ísť len o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Nik dnes nevie reálne povedať, aké percento žiakov ZŠ a SŠ sa reálne doma vzdeláva na nejakej zmysluplnej úrovni.
 • Uzavretie škôl už malo za dôsledok zrušenie písomnej časti maturitnej skúšky aj Testovania 9. V tejto chvíli ešte nie je zrejmé, v akej podobe sa uskutočnia prijímacie a talentové skúšky na stredné školy. Zopakovanie ročníka by umožnilo uskutočniť všetky tieto procesy v riadnej a regulárnej podobe, ktorá by v budúcnosti neumožňovala ich spätné spochybňovanie.
 • Vytvoril by sa priestor na „pomalší školský rok“. Nového učiva by bolo podstatne menej, učitelia by sa konečne nemuseli naháňať, mohli by sa sústrediť na rozvoj myslenia, tvorivosti, viac so žiakmi diskutovať, obohatiť učivo o rozširujúce zaujímavosti, viac chodiť na exkurzie a pod.

Argumenty PROTI

 • Bol by to príliš veľký zásah do života mladých ľudí a ich rodín. Niektorí maturanti už majú naplánované štúdium v zahraničí, niektorí študenti najvyššieho ročníka VŠ už možno majú dohodnuté pracovné miesta vo firmách a pod.
 • Všetky deti a mladí ľudia by takpovediac „stratili“ rok života.
 • Žiadne učivo nie je samo o sebe také dôležité, aby bolo kvôli nemu potrebné opakovať ročník. To najdôležitejšie sa dá priebežne dobrať a zvyšok nebude žiakom chýbať.
 • Veľká časť školského roka prebehla riadne, takže žiaci by aspoň pol roka preberali znovu to isté a nudili by sa.
 • Znamenalo by to, že aj škôlkari by museli ostať o rok dlhšie v MŠ, pretože prváci na ZŠ by im neuvoľnili miesto. (Mnohé ZŠ nemajú kapacity na väčší počet tried.)
 • Ak by opakovali ročník aj študenti najvyššieho ročníka VŠ, na trhu práce by chýbalo množstvo absolventov. Ak by títo žiaci ročník neopakovali, ale tí o rok pod nimi áno, vysokým školám by ubudli žiaci a mali by finančné problémy.
 • Nevieme, či na jeseň nepríde druhá vlna pandémie. Nemôžeme opakovať každý či každý druhý školský rok.

Jednotlivé argumenty nemusia vyjadrovať stanovisko autora či redakcie.

Malo by sa ministerstvo školstva rozdeliť na dve?

Mal by sa pre koronavírus zopakovať celý školský rok?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top