O proteste stredoškoláčky, smutnej titulke, úlohe zo života, jazykovednom probléme a hlúpom nadpise

O proteste stredoškoláčky, smutnej titulke, úlohe zo života, jazykovednom probléme a hlúpom nadpise

Protest stredoškoláčky

Pätnásťročná študentka Greta Thunbergová protestovala pred švédskym parlamentom. V jednom zo svojich prejavov sa opýtala: „Načo mám študovať pre budúcnosť, ktorá zrejme ani nestane, keď nikto nerobí nič pre to, aby nastať mohla? A aký zmysel má učiť sa fakty z učebných osnov, keď tie najdôležitejšie informácie získané vďaka vede pre našich politikov zjavne nič neznamenajú?“

Smutná titulka

Časopis Time vyšiel s fotografiou učiteľky na titulnej strane. Sprevádzal ju text: „Mám vysokú školu, šestnásť rokov praxe, dve vedľajšie zamestnania a darujem krvnú plazmu, aby som dokázala platiť účty. Som učiteľka v Amerike.“

Úloha zo života

Žiaci istej základnej školy dostali na hodine matematiky za úlohu vymyslieť slovnú úlohu. Jedna žiačka napísala toto: „Mala som 100 frajerov. 80 som už neznášala. Koľko frajerov mi ostalo?“ Tá sa v živote nestratí…

Jazykovedný problém

Na Facebooku existuje skupina Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny. Hoci som pôvodne učiteľom matematiky, pridal som sa, lebo sa tam občas diskutuje o zaujímavých veciach. Napríklad nedávno sa riešilo, ako sa volá mláďa od lamy. Nejaké tipy?

Hlúpy nadpis

Na serveri aktuality.sk vyšiel článok s nadpisom Dnešní deviataci môžu skončiť na učňovkách, aj keď majú na viac. Obsah článku bol príčetný, ale ten nadpis je naozaj zlý (a tým nemyslím to, že učňovky už veľa rokov neexistujú). Možno ho vymyslel niekto, kto študoval žurnalistiku, lebo nemal na viac.

O proteste stredoškoláčky, smutnej titulke, úlohe zo života, jazykovednom probléme a hlúpom nadpise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top