Keď sa začínajúci učitelia spoja…

Všetci vieme, z akých dôvodov sú slovenskí učitelia a učiteľky demotivovaní, často až vyhorení. Ale prečo mávajú takéto pocity aj mladí, začínajúci učitelia a učiteľky? A môžeme s tým niečo urobiť?

Určite áno. V spojení s organizáciami ŽivicaKomenského inštitút som tento školský rok vytvorila pilotný projekt s názvom Ako začať učiť a nezblázniť sa. Tento projekt je určený pedagógom, ktorým ich začínajúci kolegovia a kolegyne nie sú ľahostajné a chcú im pomôcť v príjemnejšom rozbehu ich kariéry. Zároveň je tento projekt orientovaný na začínajúcich učiteľov a učiteľky, ktoré sa chcú vzdelávať, sieťovať a nájsť bezpečné miesto na konzultovanie svojich problémov.

Pilotný projekt prebiehal v Bratislave, no od septembra je možné ho rozšíriť do rôznych kútov Slovenska. Trvá spravidla jeden školský rok, počas ktorého prebiehajú stretnutia vytvorenej podpornej skupiny vo vašom meste. Vďaka úvodnému dotazníku zistíte, čo sú pálčivé témy konkrétnej skupiny. Pilotná podporná skupina pracovala s témami, ako sú napríklad: disciplína v triede, motivovanie triedneho kolektívu, komunikácia s rodičmi a kolegami alebo psychohygiena učiteľa. Dôležitou časťou bolo aj počúvanie vzájomných problémov a snaha prísť v blízkom kruhu na ich riešenia.

Učiteľov, ktorí sa rozhodnú podpornú skupinu vytvoriť, čaká v danom školskom roku viacero výhod. Tou najväčšou je, že môžu pomôcť mladým talentovaným pedagógom pri vstupe do ich učiteľskej kariéry, a tak pozitívne ovplyvniť aj deti, s ktorými pracujú. Druhou nespornou výhodou je sieťovanie sa s odborníkmi/lektormi, vďaka ktorým budú prebiehať workshopy. A treťou výhodou je získanie množstva vedomostí a manažérskych zručností.

Ak chcete urobiť niečo nielen pre seba, ale aj pre svojich budúcich kolegov, ja ako lektorka pilotného ročníka projektu určite odporúčam vyskúšať projekt vo vašom meste. Celým procesom vás bude sprevádzať manuál vytvárania podporných skupín

Manuál a ďalšie informácie vám po kontaktovaní zašlem e-mailom: [email protected]

Ako vyzeral pilotný projekt pre začínajúcich učiteľov si môžete pozrieť tu.

Keď sa začínajúci učitelia spoja…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top