Keňa – krajina, ktorá sa snaží dať ľuďom vzdelanie

školstvo v Keni

V čom môže Slovensko poskytnúť príklad a, naopak, naučiť sa niečo zo systému vzdelávania tejto africkej krajiny?

Dobré vzdelanie je nádejou pre prekonanie sociálnych rozdielov a ekonomických nerovností. To platí aj pre Keňu, kde polovica populácie nemá ani 20 rokov. Krajina zaviedla bezplatné základné školstvo v roku 2003. A v roku 2007 urobila bezplatným aj stredné školstvo. Možnosť študovať zadarmo využili aj dospelí, a tak Keňa získala Guinessov rekord za najstaršieho prváčika – Kimani Maruge nastúpil do školy v roku 2004 vo veku 84 rokov.

No jedna vec je dostať deti do škôl a druhá vec je ich niečo naučiť. So zvyšujúcim sa počtom žiakov na jedného učiteľa, ktorých býva v triede okolo 50, klesá čas, ktorý sa môže učiteľ venovať každému žiakovi. Prieskum prospechu žiakov organizácie Uwezo z roku 2015 uvádza, že iba traja tretiaci z desiatich si vedia poradiť s učivom druhého ročníka. Dokonca aj u ôsmakov má jeden z desiatich žiakov s druháckym učivom problémy. 

Tiež nepomáha fakt, že veľa učiteľov, napríklad informatiky, zamestnáva priamo škola. Tí nemajú často dostatočnú kvalifikáciu a zarábajú aj trikrát menej než učitelia zamestnaní štátom a chránení odbormi. Tým zasa hrozí, že budú hocikedy prevelení na inú školu a v inom kraji. Riaditelia v Keni majú viac zodpovednosti, ale nemajú príplatok za to, že manažujú inštitúciu, ktorá je často najväčším zamestnávateľom a odberateľom v dedinách – v krajine, kde 70 % populácie tvoria farmári. 

Notebooková generácia sa zatiaľ nekoná 

Pred piatimi rokmi bol jednou z hlavných politických tém prísľub prezidentského kandidáta Uhuru Kenyattu zabezpečiť každému prváčikovi notebook. Voľby vyhral, ale obrovský projekt stále neuzrel svetlo sveta a notebooková generácia sa zatiaľ nekoná. Na Slovensku veľa škôl získalo interaktívne tabule a tablety. No učitelia iba v posledných rokoch začínajú masívnejšie učiť programovanie inovatívnymi spôsobmi, napríklad cez stránku Code.org.

Ak sa digitálne technológie správne a pravidelne používajú, vedia zjednodušiť a zlacniť proces učenia aj v Keni. Napríklad projektor a notebook v rukách vyškolených učiteľov vie poskytnúť žiakom prezentácie, online obsah a náučné videá, ktoré vedia do veľkej miery nahradiť obsah chýbajúcich učebníc. Väčší problémom je, keď školy držia techniku nakúpenú cez projekty pod zámkom a tá zapadá prachom. 

V Keni bol v posledných rokoch trend meniť zmiešané školy na chlapčenské a dievčenské. Škola tým ušetrí na infraštruktúre a učitelia vravia, že sa žiaci vedia lepšie sústrediť na učivo. No strácajú tým príležitosti socializovať sa a zvyknúť si spolupracovať s opačným pohlavím. Väčšina škôl je v Keni internátnych. Do zmiešaných škôl žiaci dochádzajú alebo má škola  internát len pre jedno pohlavie. 

Pre kenské deti sú najťažšími predmety ako chémia, matematika a angličtina. Tá je zároveň vyučovacím jazykom. Všetky predmety sa teda kenskí žiaci učia v cudzom jazyku. Okrem materinského jazyka ich kmeňa a angličtiny, musia ovládať aj druhý štátny jazyk – svahilčinu, z ktorej maturujú. V Keni sú najlepšie, ale aj najhoršie školy v regióne východnej Afriky. To poukazuje na priepastné rozdiely v tamojšej spoločnosti. Keňa sa podľa HDP začala prednedávnom zaraďovať medzi krajiny s nižším stredným príjmom, no má zároveň polovicu populácie pod národnou hranicou chudoby. 

Letné prázdniny trikrát za rok

V Keni začína školský rok v januári a je rozdelený na tri trojmesačné trimestre. Medzi nimi sú mesačné prázdniny, počas ktorých deti pomáhajú rodičom so zberom úrody. U nás sú prázdniny v lete historicky z podobného dôvodu. Kenské podnebie dovoľuje farmárom zožať úrodu viackrát. 

Aj keď je oficiálne školstvo v Keni bezplatné, rodičia platia za internát 300 € ročne, čo je pre mnohých významná časť ich ročného príjmu. K tomu školy požadujú rôzne poplatky za kluby a už spomínaných učiteľov zamestnaných priamo školou. 

Univerzitné štúdium je v Keni spoplatnené. Vláda prispieva na štúdium najlepším maturantom. Maturitné skúšky sú veľmi náročné a noviny každý rok prinášajú príbehy desiatich najlepších maturantov v krajine. Je to pozostatok koloniálneho systému, kedy školstvo slúžilo na vzdelávanie elít pre miestnu administratívu. Čím horšie žiak zmaturuje, tým väčšia šanca, že za štúdium poriadne zaplatí. Ak slovenskému študentovi hrozí, že za predĺženie štúdia zaplatí 700 €, kenského vysokoškoláka stojí štúdium aj 2000 € ročne. No úroveň príjmov pracujúceho Keňana je asi 30-krát menšia než Slováka. Kým učitelia zamestnaní školou zarobia 150 € a učitelia zamestnaní štátom aj viac ako 400 €, farmári majú často príjem len 25 € mesačne.

Inšpirácia zo Slovenska

Väčšina kenských stredných škôl sa podobá našim gymnáziám. Odovzdávajú všeobecné informácie s dôrazom na memorovanie. Majú aj voliteľné predmety: PodnikaniePoľnohospodárstvo. Žiaci môžu študovať aj na učilištiach, ale záujem o ne klesá a často dokážu naplniť len tretinu kapacity. 

Do Kene sme zo Slovenska priniesli metodológiu cvičných firiem. V rámci počítačových Sote ICT klubov na dvanástich stredných školách žiaci získavajú digitálne, pracovné a podnikateľské zručnosti tým, že sa zapájajú do súťaží a každoročných veľtrhov. Keď skončia školu, môžu sa stať členmi Sote Hub, ktorý im pomáha rozbiehať reálne firmy. Takto od roku 2016 vzniklo 8 firiem. 

V snahe zvýšiť kvalitu vzdelávania zavádza Keňa rôzne reformy. Chrispin Mwawana bol počas piatich rokov riaditeľom na 3 školách. Vraví, že kenská vláda sa v súčasnosti snaží výrazne zvyšovať požiadavky na vzdelanie učiteľov a sleduje aj ich výkonnosť a zlepšenie školy vo viacerých oblastiach ako prospech, úrazovosť, inovatívnosť a časový manažment učiteľov. Keňa v súčasnosti prechádza zo systému 8-4-4 na 2-6-6-3. To znamená dvojročnú škôlku, šesťročnú základnú a strednú školu a trojročného bakalára.

Keňa okrem najstaršieho prváčika dala svetu aj vynález mobilného bankovníctva. Už desať rokov tam väčšina populácie používa namiesto platobných kariet na platenie lacné mobily. Výplatu dostanú na svoj účet od mobilného operátora. No ešte aj 54 rokov po získaní vlastnej nezávislosti stále pracuje na tom, aby urobila školstvo inkluzívnym a zvýšila tak šance mladých ľudí na lepší život a prácu. Aj na Slovensku pozorujeme zotrvačnosť nášho školstva a snaha o jeho inovovanie nás s Keňou napriek všetkým odlišnostiam spája. 

Keňa – krajina, ktorá sa snaží dať ľuďom vzdelanie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top