Klasické metódy v modernom šate na dejepise

Hra na dejepis

Ako priblížiť súčasným žiakom históriu tak, aby nezaspali od nudy

Ak chcete žiakov na hodinách dejepisu spoľahlivo unudiť, rozprávajte im monotónnym hlasom o zabudnutých historických udalostiach na míle vzdialených od ich životov a záujmov. Ak ich chcete zaujať a motivovať, povzbuďte ich k tomu, aby sami pochopili a odhalili súvislosti medzi históriou a súčasnosťou. Pokúste sa historické fakty a udalosti aktualizovať a nechajte žiakov objavovať paralely medzi životom vtedy a dnes. 

Aby aj Napoleon vedel, ako vyzerá svet súčasnosti

V učive o francúzskej revolúcii sme sa dozvedeli, že občania svojím oblečením demonštrovali príslušnosť k jednotlivým stavom, a tým aj svoje politické názory a presvedčenie. Namiesto analýzy francúzskej módy 18. storočia sme však tento poznatok aplikovali na súčasnosť a skúmali sme rôzne subkultúry a ich štýlom obliekania. Výsledkom práce bola prezentácia plagátov a koláží a pochopenie učiva bez veľkého utrpenia.

Veľkým utrpením môže byť aj nudné učenie sa životopisov historických osobností. Aby sme sa mu vyhli, pokúsili sme sa dejateľom formou listu priblížiť, ako svet vyzerá dnes. Aj na to je totiž potrebné aspoň zbežne sa oboznámiť so životom a činmi daného človeka. Okrem toho sa však žiaci snažia empaticky odhadnúť, čo by ho mohlo zaujímať a zároveň majú priestor premýšľať a písať o veciach, ktoré sú blízke im osobne. Napríklad Napoleonovi žiaci písali o parížskom metre a Eiffelovke, ale takisto o terorizme a migračnej kríze. Niektorí sa ho dokonca snažili odhovoriť od vedenia vojen, ktoré sa skončia porážkou.  

Zhodnotiť vplyv a význam historickej osobnosti možno aj zameraním pozornosti na to, ako sa jej meno či tvár využíva v súčasnosti v reklame a popkultúre. Zo Slovákov je v tomto smere nepochybne najpopulárnejší Ľudovít Štúr. Žiaci v rámci miniprojektov objavili keramiku i oblečenie s jeho podobizňou či navštívili kaviareň nesúcu jeho meno. A bolo toho oveľa viac, vďaka čomu si uvedomili, že nejde o zabudnutú históriu, ktorá sa ich už netýka.

Podobne nenásilne som sa žiakom snažil sprostredkovať aj učivo o Štúrovej kodifikácii spisovnej slovenčiny. Načo sa bifľovať, akými pravidlami sa tento jazyk riadil? Namiesto toho sme sa zahrali na prekladateľov a pokúsili sa o transformáciu textu písaného štúrovčinou do súčasnej slovenčiny. Ešte zábavnejší bol opačný postup, kedy žiaci texty podľa vlastného výberu prekladali do Štúrovej slovenčiny. Čítať piesne od Eda Sheerana v tomto archaickom jazyku bol skutočný umelecký zážitok.

Výborným spôsobom, ako možno nahradiť klasický výklad učiva, je aj osobný zážitok. Preto sme sa so žiakmi o štúrovcoch učili aj na mieste priamo spätom s ich pôsobením. V sobotu sme si usporiadali dobrovoľnú vychádzku na Devín spojenú aj s krstom slovanskými menami. Hojná účasť bola príjemným prekvapením aj pre mňa.

Opakovanie hrou

Ani opakovanie učiva nemusí byť len nudným memorovaním a mechanickou prácou s faktami a poučkami. Pri troche kreativity sa dá absolvovať zábavnou formou. Klasikou, ktorou nič nepokazíte, sú v tomto smere najrôznejšie kvízy, súťaže či pexesá. Nemusíte všetko pripravovať sami, skúste zodpovednosť preniesť na žiakov, ktorí si tak učivo zopakujú dvakrát. Najskôr pri tvorbe hry a následne pri jej hraní. Ak triedu rozdelíte do skupín, získate viac hier a aktivít, ktoré si žiaci medzi sebou môžu vymieňať.

V našej triede sa s úspechom stretla napríklad tvorba kartičiek z hry Brainbox zameranej na precvičovanie pamäti. Na kartičke sú z jednej strany vizuálne zaujímavo zhrnuté kľúčové informácie k vybranej téme. Na zadnej strane sa nachádzajú otázky. Na prezretie karty má hráč obmedzený čas, následne musí zodpovedať otázky. Takýmto spôsobom sme zhrnuli tri fázy slovenského národného obrodenia, avšak témy ako aj pravidlá hry, ktoré určíte, závisia len od vášho zámeru a potrieb. 

Klasické metódy v modernom šate na dejepise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top