Najprv nájdi terč, inak netrafíš

Najprv nájdi terč, inak netrafíš

Pri nových témach je dobré začať stavať na tom, čo už vieme, aj keď toho nie je veľa

Pokračujeme vzostupne po rebríčku pána Hattieho, ktorý syntetizoval výsledky stoviek metaštúdií pedagogického výskumu a zostavil top chart pedagogických postupov podľa zistenej efektivity. Začali sme od úrovne 0.90, čo je číselné vyjadrenie veľmi silného vzťahu a znamená, že ak zabezpečíme nejaké podmienky, tak vysoko pravdepodobne budú žiaci v osvojení prezentovaných vedomostí úspešní. Týmto článkom otvárame TOP desiatku. 

Dieťa nie je tabula rasa

Ukazuje sa, že učiteľova zručnosť vedieť previazať nové poznatky s predchádzajúcou skúsenosťou a vedomosťami, ktoré deti už majú, je veľmi účinný pedagogický postup. Naša myseľ funguje tak, že si tvorí rôzne schémy, ktorými si vysvetľujeme svet okolo seba. Na existujúce schémy pripájame všetky nové zistenia príbuzné s danou schémou. Ak nenájdeme nič ani len trochu podobné, vytvoríme novú schému. Šesťročné dieťa nastupujúce do školy má mnoho tisíc rozrobených poznávacích schém ohľadom rozmanitých oblastí života. Vždy, keď sa stretne s novým, automaticky hľadá a porovnáva s už známym a nový poznatok pripája k niektorej zo schém. Vždy, keď nájde súvis medzi izolovanými schémami nepremešká príležitosť a grupuje príbuzné schémy spolu. Nesprávny predpoklad, že detská myseľ je prázdna myseľ, vedie často pedagógov k postupu, v ktorom nepočítajú s  predchádzajúcim poznaním u žiakov. Začínajú preto, akoby stavali na zelenej lúke, kde nič nie je a často počúvam o nespokojnosti, že sa im zle stavia. Je to akoby strieľali šípy hocikde do priestoru bez počiatočnej námahy pohľadať terče a potom sa sťažujú, že zbytočne strieľajú, lebo väčšina šípov sa postrácala. 

Matne tušiť stačí

Pedagogická stratégia, o ktorej hovoríme, sa nazýva: aktivácia predchádzajúceho poznania. Aktivácia predpokladá, že motivujeme dieťa najprv začať pátrať vo svojej hlave po schémach, ktoré by sa dali použiť. Nevadí, aj keď je to len vo veľmi vágnej intuitívnej rovine. Osobne sa stavím, že stačí aj jedno slovo, aby sa začali aktivovať existujúce schémy a myseľ hneď začne hľadať niečo, aj keď len približne použiteľné. Ak by som vás chcela naučiť niečo o atribučnej chybe v sociálnej psychológii, namiesto môjho vysvetlenia by ste začali nápadmi, čo by to mohlo byť. Mohla by som vám dať úlohu zhodnúť sa na jednom – dvoch vysvetleniach. Následne by sme si mohli vysvetliť, čo to je. Stavím sa, že nápady, ktoré by prichádzali, by sa dali využiť, aj keby nikto nikdy nepočul, čo to atribučná chyba je.

Aktivovali by sa schémy, čo je to sociálny (týkajúci sa ľudí, vzťahov), čo je to chyba (omyl, nepresný postup) a jazyková analýza slova atribúcia (atribút – vlastnosť). Na strane žiakov sa deje, že si začnú uvedomovať, že kadečo už vedia a idú si len niečo doplniť. Čo možno môže navodiť dojem budúceho úspechu. Ak si uvedomím, že už kadečo viem, nepríde zlyhanie. Spomínate si na efektivitu sebaúčinnosti? Na strane učiteľa vznikne poznanie, na čom môže stavať, aké pojmy žiaci poznajú a tieto vie využiť. Zároveň automaticky začne ožívať vnútorná motivácia. Boli sme blízko? Uhádli sme to? Na konci môžeme uzavrieť kruh a znovu sa vrátiť k hodnoteniu, trebárs aj samotnými žiakmi, ktorý nápad bol najbližšie.

Ako začať preberať nové učivo?

Novú tému by sme teda mohli začínať otvárať zhromažďovaním vedomostí a skúsenosti žiakov, hoci by boli len na úrovni intuície či domýšľania. Začať môžeme aj prezentáciou obrázka, problému a pozvať deti k asociáciám. Prípadne môžu braistormovať slová k téme podľa písmen abecedy. Predchádzajúce vedomosti k téme môžeme začať tipovaním pravda/nepravda k súvisiacim výrokom k novej téme. Súvisiace idey/pojmy môžu ostať viditeľné počas celej hodiny a na konci si môžete spolu overiť, či by sme ich ponechali. Skartovanie asociácie či nesprávneho predpokladu je rovnako hodnotné. 

Pokiaľ sa podarí vo vysvetľovacom procese využiť predchádzajúce schémy žiakov o danej téme, proces učenia sa stáva takmer istotou. Nové fakty sa tým pádom „vešajú na lešenie“, ktoré tam už je a my len upriamime žiakovu pozornosť: Pozri sa, sem to môžeš pripojiť.

Najprv nájdi terč, inak netrafíš

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top