Lásky čas

Lásky čas

Zaujímavé aktivity na hodiny slovenčiny nielen pre zahraničných študentov

Nič nie je jednoduchšie, ako využiť silu klišé a „zabiť“ ňou efektivitu či náladu hodiny. Robíme to často – či už prvoplánovo a neuvedomelo alebo v stave inšpiračnej núdze. Každému z nás sa to občas stane. Otázkou však je, či sa dá aj klišé téma alebo aktivita využiť v prospech nášho didaktického zámeru. Ja tvrdím, že áno – minimálne na hodinách so študentmi, ktorí k nám prichádzajú zo zahraničia. 

Ponúkam preto stručný pohľad na to, ako s témou spoznávania, zoznamovania, randenia a párovania dokážeme pomáhať rozvoju slovnej zásoby, komunikačných schopností a zručností, či dokonca rozširovaniu kultúrneho povedomia. Možno sa mi dokonca podarí inšpirovať aj iných jazykárov či slovenčinárov, ak dané aktivity ešte nevyskúšali.

Speed dating na slovenčine

Prvá aktivita je veľmi rýchla a priamočiara, no vyžaduje si spoluprácu širšieho školského prostredia, ideálne takého, s ktorým zahraniční študenti zatiaľ neprišli do užšieho kontaktu. Toto usmernenie sa odporúča vyslovene z dôvodu zabezpečenia širšej socializácie, resp. na vytvorenie prekvapivejších momentov, ktoré v dobre známom prostredí nemusia vždy nastať. 

Ide totižto o známe „rýchle randenie“. Organizácia hry a jej pravidlá sú mimoriadne jednoduché. Spolu so študentmi si esteticky pripravíte miestnosť (napríklad imitáciu útulnej kaviarne), v ktorej sa dvaja ľudia dokážu usadiť na krátku chvíľu blízko seba takým spôsobom, aby sa navzájom dobre počuli, aby mali priestor na zapisovanie svojich postrehov, aby neboli nadmerne rušení okolitými rozhovormi a aby sa dokázali rýchlo presunúť k ďalšej zaujímavej osobe. 

Ďalej si potrebujete pripraviť dotazníky či formuláre, ktoré budú obsahovať otázky, bežne kladené na rýchlych zoznamkách. Samozrejme, snažíme sa nepresiahnuť hranice intímnej zóny, slovnú zásobu, ako aj konštrukciu viet prispôsobujeme jazykovej úrovni zahraničných študentov. Či už ste klasik – a dotazníky im poskytnete v printovej podobe – alebo inovátor – a využijete vaše IT zručnosti – je iba na vás a technickom zabezpečení školy či študentov. Do úlohy statických prvkov je ideálne naverbovať študentov s lepšími jazykovými a komunikačnými zručnosťami zo slovenských tried, pretože ich úlohou, okrem odpovedania na zvedavé otázky randenia chtivých zahraničníkov, bude aj kontrola písomných záznamov, ktoré si títo študenti robia, resp. vysvetlenie jazykových zvratov, ktorým nerozumejú. Hra prebieha v podstate ako klasický speed dating. Učiteľ alebo iný žiak uvedie celú hru do pohybu zábavným uvítaním a vysvetlením pravidiel, podľa ktorých má každý aktívny (teda pohyblivý) randiaci na svoje otázky presne vymedzený čas a po zaznení gongu sa musí so svojím spoločníkom rozlúčiť a presunúť k ďalšiemu stolu – respondetovi. Hra pokračuje, kým si študenti nevyplnia dostatočný počet dotazníkov (presný počet závisí od vašej časovej a priestorovej kapacity a jazykovej úrovne študentov). 

Elitná zoznamka

Ak sa nechceme ponárať do intimity študentských životov a chceme hodinu obohatiť aj o kultúrne či historické reálie, môžeme si usporiadať tzv. elitnú zoznamku. Jej princípom je účasť známych osobností na fiktívnom zoznamovacom stretnutí. Hra môže fungovať na rôznych princípoch, jej príprava môže byť čisto v rukách vyučujúceho, no efektívnejšie je zapojiť do nej aj samotných študentov. 

Podstatné je, aby boli vopred vypracované zoznamkové profily známych osobností alebo filmových či literárnych postáv. Miera odhalenia zásadných identifikačných čŕt sa tiež môže líšiť. Rovnako je edukačne vhodné, ak sú vytvorené vždy po dva veľmi podobné profily, v ktorých rozhodujú aj najmenšie detaily, čo vyžaduje od študentov lepšiu znalosť charakteristiky osobností už pred realizáciou hry. 

Pri tejto aktivite väčšinou vzniká nepomer mužských a ženských reprezentantov z radov osobností, preto zvyčajne volíme model 1 : 3. Teda jedna ženská osobnosť prezentuje svoj profil a následne sú jej ponúknuté tri mužské profily, z ktorých si má vyvoliť svojho ideálneho partnera, na základe istej faktickej konexie. Ak je to však možné pokojne zvoľte rovnaký počet mužov a žien a jednoducho hľadajte správne dvojice. (V podobe imitovanej zoznamky je to však zaručene väčšia zábava). Ako príklad volíme postavu Maríny (z rovnomenného literárneho diela). Jedna študentka teda predstavuje Marínu (profil, vytvorený na základe reálnych faktov) a na výber jej ponúkneme profily troch šuhajov, ktoré skrývajú osobnosť Ľudovíta Štúra, Andreja Sládkoviča a P. O. Hviezdoslava. Marína by mala byť schopná spoznať v profiloch svojho vysnívaného milého. Atraktívnym doplnením hry môže byť pokus o dobové oblečenie, doplnky, iné rekvizity, naaranžovanie triedy, pridelená funkcia moderátora a pod.

Kvíz známych dvojíc

Treťou a zároveň najjednoduchšou variáciou ľúbostnej tematiky je kvíz známych dvojíc, prostredníctvom ktorého môžu zahraniční študenti spoznávať slovenské osobnosti, literárne postavy a podobne, no tiež môžu prispieť prezentáciou vlastných reálií, ak sami vytvoria prezentácie z vlastného kultúrneho prostredia. Znova je len na nás, ako si kvíz oživíme, či budeme imitovať TV šou alebo skúsime nájsť vlastný zaujímavý koncept, každá zaujímavá alternatíva sa počíta. 

Lásky čas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top