Má byť platnosť kreditov z kontinuálneho vzdelávania časovo neobmedzená?

V roku 2009 došlo k reforme systému kontinuálneho vzdelávania učiteľov materských, základných a stredných škôl. Boli zavedené tzv. kredity, ktoré boli naviazané na absolvovanie rôznych foriem vzdelávania, pričom po získaní istého počtu kreditov vznikol učiteľovi zákonný nárok na zvýšenie mzdy o niekoľko desiatok eur mesačne. Často kritizovaným aspektom tejto reformy bol fakt, že kredity mali iba časovo obmedzenú platnosť, a to sedem rokov. Ak by si ich učiteľ neobnovil, po siedmich rokoch by prestali platiť a učiteľ by tak zároveň stratil nárok na príplatok k mzde. 

V týchto dňoch vstupuje do platnosti legislatívna zmena, ktorá ruší časovú obmedzenosť kreditov. Všetky kredity, ktorým do konca roka 2017 nevypršala platnosť, tak zostanú v platnosti na dobu neurčitú. Učitelia (najmä tí, ktorí majú kredity) tento krok vítajú. Existujú však argumenty nielen ZA, ale aj PROTI takémuto kroku. Pozrime sa na niektoré z nich.

Argumenty ZA

  • Nie je dôvod na to, aby podmienky pre učiteľov boli horšie ako pre príslušníkov iných profesií. Pokiaľ je nám známe, v iných profesiách vedie priebežné doškoľovanie k trvalému zvýšeniu kvalifikácie a platových pomerov, nielen k dočasnému. Lekárom tiež platí prvá či druhá atestácia bez časového obmedzenia.
  • Časová obmedzenosť platnosti kreditov pôsobí na učiteľov demotivačne. Získanie kreditov môže byť pomerne náročný proces a pokiaľ učiteľ vie, že budú platiť iba niekoľko rokov, môže usúdiť, že sa mu neoplatí investovať čas a námahu do ich získania.
  • Pri obmedzenej časovej platnosti kreditov by dochádzalo k tomu, že učiteľom, ktorí by si ich po 7 rokoch neobnovili, by zo dňa na deň klesol plat, hoci by zostali na rovnakej pozícii a vykonávali svoju prácu rovnako dobre. To je niečo, čo v iných profesiách nemá obdobu.
  • Na Slovensku máme asi 80 000 učiteľov. Ak by si všetci  museli každých 7 rokov obnovovať kredity, znamenalo by to, že by sa ročne muselo preškoliť asi 11  – 12 tisíc učiteľov. Je otázne, či by to systém kapacitne zvládal bez vplyvu na kvalitu kontinuálneho vzdelávania. 
  • Väčšina problémov v tejto oblasti vznikla nie práve šťastným spojením kreditov s finančným ohodnotením. Rozumným riešením by bolo priznať kreditom trvalú platnosť, ale nespájať ich priamo s finančným ohodnotením. 

Argumenty PROTI

  • Rovnako ako v iných odboroch aj v oblasti vzdelávania poznatky a názory časom zastarávajú. Osobitne to platí o vzdelávacích technológiách. Reálny prínos mnohých kurzov a školení pre prax učiteľa sa rokmi výrazne znižuje, preto je potrebné ich absolvovať opakovane.
  • Menia sa nielen poznatky a technológie, ale aj podmienky v škole a v spoločnosti. Pribúdajú typy rodín, ktoré pred 10 rokmi boli na Slovensku ojedinelé. Výrazne narastá počet detí s rôznymi poruchami učenia a správania, na vzdelávanie ktorých nemohli byť učitelia pred 10 rokmi pripravovaní. Menia sa požiadavky trhu práce, postavenie školy a učiteľa v spoločnosti atď. To všetko vyvoláva potrebu dovzdelávať učiteľov priebežne a časovo obmedziť platnosť kreditov.
  • Jedným z hlavných cieľov zavedenia kreditov bolo motivovať učiteľov, aby sa kontinuálne vzdelávali. Keby kredity mali neobmedzenú platnosť, hrozilo by, že učiteľ ich nazbiera na začiatku kariéry a následne stratí motiváciu ďalej sa vzdelávať.
  • Ak by učiteľ dostával za 2 – 3 absolvované školenia povedzme 20 rokov vyšší plat (hoci len o 30 eur mesačne), bola by hodnota týchto školení príliš precenená (dostal by za ich absolvovanie vyše 7 000 eur).
Má byť platnosť kreditov z kontinuálneho vzdelávania časovo neobmedzená?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top