Telo nie je držiak na hlavu

Tonický labyrintový reflex

Čo sa deje v tele dieťaťa, keď jeho softvér nefunguje, ako má?

Pohybová neobratnosť dieťaťa nenarúša výkony len na telesnej výchove. V tele všetko so všetkým súvisí, a keď je dysfunkčný jeden systém, tak je vysoký predpoklad, že nebudú správne fungovať ani iné. Oslabené fungovanie hrubej a jemnej motoriky je relatívne ľahko pozorovateľný jav a veľmi dobrá indícia, že budú oslabené aj menej viditeľné systémy, ako napríklad zrakové spracovávanie či organizácia vlastnej činnosti.

Počítač bez update 

Telo nie je držiak na hlavu. Naše telo je médium, cez ktoré sa dejú všetky interakcie so svetom. Prostredníctvom tela sa učíme a vieme svoje poznanie komunikovať. Keď telo nefunguje správne, tak mozog, ktorý je vnútri, akokoľvek inteligentný, bude mať limitovanú alebo skreslenú komunikáciu s okolitým svetom. Udržiavanie rovnováhy je, čo sa týka poznávacích schopností, veľmi dôležitý podporný systém. Je kľúčovým pre tzv. senzomotorickú integráciu. Jednoduchšie povedané, je to porozumenie tomu, čo mám okolo seba, čo presne sa so mnou deje a v akom vzťahu sú tieto dva prvky. Toto je úplný základ každého učenia sa – od učenia sa chôdze cez zvládnutie písania až po jednotku z geometrie.

Počas vývinu sa môže stať, že komunikácia medzi CNS a telom sa nenastaví, tak ako je optimálne pre dospelého človeka. Pomôžem si IKT metaforou. Dieťa sa rodí s určitým softvérom. Niektoré jeho časti slúžia len na prechodné obdobie, keď dieťaťu pomáhajú adaptovať sa na prostredie, prežiť a získať kontrolu nad vlastným telom. Keď tento softvér splní svoju úlohu, tak sa odinštaluje a nainštaluje sa verzia určená pre dospelých. Dieťa sa s ňou učí pracovať a rozvíjať ju. Ak vývin neprebehne, ako má, časti starého softvéruostanú zachované. Pracujú v starom režime určenom pre bábätko a narúšajú prácu novších inštalácií. (V školskom slangu pre tieto deti používame termín nezrelé dieťa, časť odborníkov na neurofyziologickú psychológiu uprednostňuje pojem neuromotoricky nezrelé dieťa.) 

Jedným takýmto programom určeným pre bábätko je tzv. tonický labyrintový reflex (TLR). TLR má významný dosah na kontrolovanie svalového tonusu celého tela, udržanie rovnováhy a významne vie ovplyvniť efektivitu senzomotorickej integrácie.

On mi tu leží

Práve deti s čiastočne alebo úplne zachovaným TLR (prípadne aj ďalšími novorodeneckými reflexmi) sú často kritizované pre svoju neobratnosť. Keby išlo len o neobratnosť, tak by sme to mohli odsunúť bokom. Problém s pretrvávajúcim TLR je ten, že narúša kontrolu očných pohybov, a teda zrakové vnímanie. Oči nevedia dobre konvergovať, rozlíšiť figúru a pozadie, odhadnúť vzdialenosť či hĺbku. Dieťa môže mať pocit, že obraz pred ním sa pohybuje, skacká alebo nevie dobre zaostriť. Ťažké je dosiahnuť, aby sa oči hladko a plynule sledovali, čo majú pred sebou. Môže sa stať, že oči nespolupracujú ako tím a jedno oko je druhému skôr na prekážku, než by mu pomáhalo. U množstva detí, ktoré prídu ku mne na diagnostiku neuromotorickej nezrelosti (tzv. metodikou INPP), je to práve dysfunkčná okulomotorika.

Svalový tonus tiež nie je celkom pod kontrolou. Celé telo totiž reaguje na polohu hlavy. Predklon znamená, že telo dostane príkaz skrčiť sa. Dôjde k uvoľneniu veľkých svalových skupín zadnej časti tela a zvýšenému napätiu svalov prednej časti tela. Dieťa má ale v škole za úlohu sedieť vzpriamene so sklonenou hlavou. Časť energie sa teda venuje boju so svalovým tonusom, aby dieťa udržalo potrebnú pozíciu. Táto poloha ho unavuje a znervózňuje.

U každého dieťaťa sa rozvíjajú kompenzačné mechanizmy. Sú to spôsoby ako sa vysporiadať s vplyvom reflexu. Väčšinou to deti kompenzujú zaujatím čudných pozícií pri sedení a natáčaním hlavy či prekrývaním si jedného oka. Vyliezajú na stoličku, prehýnajú sa na nej, natáčajú trup, zapierajú sa hrudníkom alebo len jednoducho ležia na lavici či si podopierajú aspoň hlavu. Väčšinou ich nepohodlná poloha núti k pohybu a potrebujú sa zbaviť neadekvátneho svalového napätia a únavy s udržiavaním statickej polohy. Treba podotknúť, že postupom času sa situácia u mnohých detí zlepšuje. Rozvíjajú sa však schopnosti kompenzovať, lebo dieťa po ukončení senzitívneho obdobia už nemá možnosť zbaviť sa pretrvávajúcich reflexov.

Paradox motoricky nezrelého športovca

Pre školskú prax je podstatné, že neuromotoricky nezrelé dieťa nepodáva výkon v súlade so svojím potenciálom. Zatiaľ všetky štúdie venované tejto oblasti preukázali, že čím vyššie skóre nezrelosti, tým horšie sú známky. Takže treba venovať zvýšenú pozornosť deťom, ktoré sa vám zdajú neobratné, nemotorné, potkýnajú sa, vrážajú do vecí a ľudí, v lavici sedia hocijako len nie normálne, vkuse sa vrtia a nadskakujú, čudne chodia, počas vyučovania sú strašne unavené, ale cez prestávku lietajú ako šialenci. To je pre nezrelé deti typický spôsob fungovania. Podľa môjho názoru je telesná výchova hodinou, ktorú diagnostikujúci špeciálny pedagóg nesmie vynechať a jeho najbližším kolegom na identifikovanie detí so ŠVVP je telocvikár. 

Chcela by som upozorniť na skupinu detí, ktoré tvoria tzv. šedú zónu. Sú to inteligentné deti, ktoré sa rodia s veľkou kapacitou kompenzovať. Dlho zostávajú nerozpoznané. Občas sa stáva, že dieťa ide úplne v pohode, ale v niektorom ročníku, začne mať akoby z ničoho nič, ťažkosti. Toto sa môže udiať pri prechode na druhý stupeň alebo na strednú školu. Prípadne im ide učenie dobre, ale začnú mať psychické problémy, ktoré sa dajú ťažko vysvetliť rodinným prostredím.

A ako je to s tým športovcom? Pozornosti môžu ľahko uniknúť pohybovo zdatné deti. Ako by mohli byť motoricky nezrelé? Dozrievanie motorických schopností má svoju postupnosť. Najprv dozrieva kontrola nad dynamickou rovnováhou a až potom statickou. Mala som dieťa, ktoré bolo skvelým športovcom a hip-hopovým tanečníkom. Spravil salto či dve ako nič, ale nevedel udržať rovnováhu vo vzpriamenom stoji na úzkej báze (noha pred nohu) so zavretými očami ani desať sekúnd. To je jeden z najlepších testov na odhalenie (nielen) motorických problémov.

Ak v tomto texte rozpoznávate niektorých svojich žiakov, dávam vám do pozornosti stránku, ktorá sa venuje problematike neuromotorickej nezrelosti. Na www.inpp.online nájdete informácie ku vzdelávaniu alebo najbližšieho terapeuta vo vašom regióne, ktorého môžete rodičovi odporučiť. 

Telo nie je držiak na hlavu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top