Majú mať všetci žiaci v škole obed zadarmo?

V súčasnosti majú nárok na tzv. sociálne (bezplatné) stravovanie v škole iba žiaci zo sociálne slabých rodín, pričom štát to stojí asi 10 miliónov eur ročne. Strana Smer-SD prišla s návrhom zaviesť stravné zadarmo pre všetky deti v poslednom ročníku materských škôl a v základných školách. Zriaďovatelia by na obed každého žiaka dostávali od štátu príspevok 1,20 € na deň. Išlo by o priame platby zo strany štátu do rozpočtov obcí a miest, pričom suma by sa nekrátila o nevydané obedy. Toto opatrenie by daňových poplatníkov stálo 100 miliónov eur ročne, pričom Smer-SD už avizoval, že v budúcnosti počíta s rozšírením tejto služby aj na stredné školy. Názory politikov, ekonómov i pedagógov na tento návrh sa rôznia. Niektorí sú ZA a veľmi ho vítajú, iní sú PROTI a návrh kritizujú. Pozrime sa na najvážnejšie argumenty oboch strán.

Argumenty ZA

 • Je to smutné, ale aj v 21. storočí ešte stále máme na Slovensku deti, ktoré v škole nechodia na obedy, pretože ich rodina si to nemôže finančne dovoliť. Je povinnosťou štátu tento problém riešiť a týmto deťom pomôcť. 
 • Bezplatné školské obedy sú poskytované aj v niektorých iných krajinách (napr. Švédsko, Fínsko, Estónsko, India).
 • Každý učiteľ potvrdí, že s hladnými deťmi sa zle pracuje.  Sú nesústredené, vyrušujú, je ťažké ich zaujať. Istá štúdia v USA ukázala, že poskytovanie bezplatného jedla v základných a stredných školách v sociálne znevýhodnených oblastiach viedlo k zlepšeniu disciplíny medzi žiakmi.
 • Poskytovaním bezplatných obedov by sa zmiernili viditeľné sociálne nerovnosti, podobne ako pri zavedení školských uniforiem. Ak sa obed zadarmo poskytuje iba deťom zo sociálne slabších rodín, spôsobuje to ich stigmatizáciu v rámci triednych kolektívov.
 • Keďže zriaďovateľom by zostávali peniaze za nevydané obedy, celé školské stravovanie by mohlo byť lepšie financované, a teda kvalitnejšie.
 • Bezplatné obedy by viedli žiakov k lepším stravovacím návykom – mohli by si dať teplý obed namiesto bagety.

Argumenty PROTI

 • Opatrenie by stálo veľa peňazí, ktoré by sa dali v školstve využiť oveľa rozumnejšie. Dokonca aj v oblasti školského stravovania: niektoré školy stále nemajú jedálne, platy kuchárok sú pod minimálnou mzdou, vybavenie kuchýň je zastarané, stravná jednotka je nízka.
 • Sociálne benefity majú byť adresné. Tento benefit by však dostávali všetci, aj tí, ktorí naň nie sú odkázaní.
 • Mnohé deti sa v škole nestravujú, a to aj z iných ako sociálnych dôvodov. Tie by z tohto opatrenia nič nemali, boli by oň ukrátené.
 • Skúsenosti z iných krajín ukazujú, že poskytovanie obedov zdarma spôsobí výrazný nárast počtu stravníkov. Školské jedálne však na to nie sú kapacitne pripravené. Bude tiež potrebné prijímať nové kuchárky, na čo nie sú peniaze.
 • Rodičia prestanú mať motiváciu vopred odhlasovať deti, ktoré nepôjdu na obed. Jedálne tak budú musieť variť stále pre všetkých, čím stúpne množstvo odpadu.
 • Niektoré deti zo sociálne znevýhodneného prostredia prichádzajú do školy hladné a ťažko sa s nimi pracuje. Pre ne by však boli potrebné raňajky zadarmo, nie obed. 
 • Je to typický predvolebný populizmus politikov. Štát sa má starať o to, aby každá rodina na Slovensku mala peniaze na školské obedy a nie dávať kvôli časti chudobných rodín všetkým obedy zadarmo.
Majú mať všetci žiaci v škole obed zadarmo?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top